Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Pt-HLA-DQ2/DQ8 genotyp, B-

 • Alternativa sökord
  Celiaki, gluten
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Immunologi/Serologi"
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör Minst 200µL helblod Kapillärt EDTA 1 rör Heparinrör eller citrat rör får inte användas
 • Laboratoriet tillhanda
  Skickas med nästa ordinarie transport. Kylförvaras i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov förvara i kyl, hållbart upp till en vecka. Vid längre förvaring fryses provet.
 • Referensintervall
  Se Svarskommentar
 • Metod och analysprincip
  Molekylärbiologisk bestämning av genotyp med Microarray metodik. Alleler som är förknippade med alfa- och beta- subenheter för HLA DQ2.2, HLA DQ2.5 och HLA DQ8
 • Indikation/tolkning
  Celiaki är en immunmedierad sjukdom som utlöses vid intag av gluten hos genetiskt disponerade individer. Det finns en stark koppling mellan celiaki och HLA-klass II-genkomplexet. Två HLA gener som är involverade i sjukdomen, DQA1 och DQB1, är polymorfa, det vill säga de förekommer i flera alleliska varianter. Dessa gener kodar för en alfa- respektive en betasubenhet av DQ2- och DQ8-molekylerna. Cirka 90 % av alla celiakipatienter är bärare av två alleler: DQA1*05 och DQB1*02, som kallas för DQ2.5. Celiakipatienter negativa för DQ2.5 är oftast bärare av HLA-allelerna DQB1*0302 eller DQA1*03 som kallas för DQ8. Mer än 98 % av patienter med celiaki har antingen DQ2.5 och/eller DQ8. Förekomst av både DQ2.5 och DQ8 ger en ytterligare ökad risk för celiaki. Individer som är bärare av allelerna DQA1*02 och DQB1*02, kallad DQ2.2 eller enbart har en alfa-allel (DQA1*05, DQA1*03, DQA1*02) har mycket låg risk för att utveckla celiaki. Celiaki är associerad till HLA-klass II-antigenerna DQ2.5 och DQ8. Denna kombination finns hos mer än 90 % av individer med celiaki i Nordeuropa, men även hos 25-30 % av normalbefolkningen. HLA-typning kan inte användas för att ställa diagnosen, däremot kan den användas med stor säkerhet för att utesluta celiaki hos en person med celiakiliknande symtom men utan antikroppssvar eller histologi som stöd för diagnosen Komplettering med genotypning av HLA-DQ (DQ2/DQ8) kan också vara av värde i utredningen av patienter där annan utredning/behandling ger oklara/osäkra utfall, i utredning av föräldrar och syskon till patient med celiaki, och i utredning av andra tarmsjukdomar/symtom. Negativ DQ - Genotypen utesluter risk för att utveckla celiaki. Positiv DQ2.2 - Genotypen innebär låg risk för att utveckla celiaki. Positiv DQ2.5 och/eller DQ8 - Genotypen innebär risk för att utveckla celiaki. Endast positiv för alfa-allel till DQ2.5,DQ2.2 och/eller DQ8 - Alfa-subunit HLA-DQ… påvisad som mono-allel, innebär att utveckling av celiaki inte kan uteslutas men risken är mycket låg.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Material från detta prov kan komma att sparas i en biobank
 • Svarstid
  Inom 10 arbetsdagar från provets ankomst till analyserande laboratorium. Normalt besvaras provet inom 5 arbetsdagar, men längre tid vid storhelger och semesterperiod.
 • Uppdaterad
  2023-05-10
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English