Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Venös tromboembolism – laboratoriemässig utredning

 • Alternativa sökord
  Trombosutredning
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, beställning av utredningspaketen ”Koag utredn Venös trombos (interna prover)” samt ”Koag utredn Venös trombos (EXT)”. Vid behov komplettering med utredningspaketen ”Koag utredn Venös trombos utvidgad (interna prover)” samt ”Koag utredn Venös trombos utvidgad (EXT)”. Alternativt pappersremiss Remiss 1 (interna analyser) samt pappersremiss ”Venös trombos - Koagulationsutredning - Remiss för provtagning” (externa analyser).
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Frågeställning samt basala kliniska uppgifter (hereditet, symtom, sjukhistoria, läkemedel, graviditet, relevanta analyssvar utförda på andra laboratoriet mm).
 • Indikation/tolkning
  Laboratorieutredning bör i första hand inriktas mot de mest kända riskfaktorerna för venös trombos (både ärftliga och förvärvade riskfaktorer). Följande analyser rekommenderas: P-Antitrombin (enz, tromb) (EXT) - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi P-Protein C P-Protein S, fritt - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi B-Faktor V, genotyp (FV Leiden) - 1 EDTA-rör B-Protrombin, genotyp - 1 EDTA-rör P-Lupusantikoagulans - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi S-Kardiolipinantikroppar, S-b-2-Glykoprotein I-antikroppar (IgG, IgM) - 1 gelrör (serum) Vid utvidgad koagulationsutredning kan även följande analyser övervägas: P-Faktor VIII (aktivitet) - 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi S-Homocystein - 1 gelrör (serum). Lämnas omedelbart till Klinisk kemi Utredning av risk för hereditär venös tromboembolism För att få en korrekt riskbedömning vid utredning av risk för hereditär venös tromboembolism är det viktigt att utgå ifrån den drabbade släktingen, eftersom det sannolikt finns flera oidentifierade ärftliga riskfaktorer för venös trombos. Vid laboratorieutredning avseende kända ärftliga riskfaktorer för venös trombos rekommenderas i första hand följande analyser: B-Faktor V, genotyp (FV Leiden) B-Protrombin, genotyp Protein C Protein S, fritt P-Antitrombin (enz, tromb) (EXT) Se ovan. Ange alltid frågeställning samt basala kliniska uppgifter på remissen (hereditet, symtom, sjukhistoria, läkemedel, graviditet, relevanta analyssvar utförda på andra laboratorier m m). Provtagning Se tabell ovan. Det är viktigt att citratrören fylls helt, tills vakuumsuget upphör, samt att de vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta proverna genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. För mer detaljerade provtagningsanvisningar, var god se respektive analyt. Felkällor Provtagning i akutskede. Koagulationsutredning ska helst utföras i lugnt skede. I akutskedet kan flertalet analyser ge osäkra resultat p.g.a. konsumtion av koagulationsfaktorer, inflammatorisk reaktion eller interaktioner med läkemedel. Följande provtagning av följande analyter bör särskilt undvikas under akutskedet: Antitrombin, Protein C, Protein S-fritt, Lupus antikoagulans, S-Kardiolipinantikroppar, S-Beta-2-Glykoprotein I-antikroppar, S-Homocystein, samt Faktor VIII. Behandling med Waran. Lupus antikoagulans kan bli falskt positivt. Protein C och Protein S-fritt sjunker vid behandling med Waran och förekomst av en eventuell hereditär brist kan därmed inte bedömas. Waran bör ha varit utsatt minst två veckor före provtagningen. Behandling med heparin/LMWH. Behandling med ofraktionerat heparin eller lågmolekylärt heparin i höga doser kan ge falskt positivt Lupus antikoagulans. Antitrombinnivån kan sjunka vid heparinbehandling. Graviditet. Protein S-fritt sjunker vid graviditet.
 • Uppdaterad
  2020-12-02
  av JR

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English