Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

ANA, S-

 • Alternativa sökord
  kärnantikroppar, antinukleära antikroppar, nDNA, dsDNA, ENA-screening, extraherbara nukleära antigen, SSA, SSB
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Immunologi/Serologi.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange provtagningsmaterial, kryssa i ruta för avsedd analys ANA; nDNA; ENA-screening eller kombination av dem.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum), 7/5 mL Gelrör (serum), 5/4 mL Rör utan tillsats, 7/6 mL Sterilt plaströr eller i undantagsfall kapillärrör utan tillsats. Minst 500 µL serum
 • Laboratoriet tillhanda
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Se Indikation/Tolkning Hög lipidhalt och hemolys kan störa analysen.
 • Indikation/tolkning
  Indikation Utredning av misstänkta reumatiska och autoimmuna sjukdomar. Vid en rad olika bindvävssjukdomar kan autoantikroppar påvisas i patientens serum. Antikropparna är riktade mot olika antigen som återfinns i däggdjurscellers cellkärna och benämns antinukleära antikroppar (ANA). Förekomst av ANA är förknippat med reumatiska och autoimmuna sjukdomar men förekommer i låg frekvens (<5 %) hos normalbefolkningen oberoende av sjukdom, framförallt hos kvinnor. Analysprincip ANA Beroende på mot vilken/vilka kärnantigen ANA riktar sig, uppkommer olika morfologiska fluorescensmönster i humana epitelceller, vilket ligger till grund för indelningen av ANA: Homogen ANA Antikroppar mot homogent fördelat kärnantigen riktar sig mot till exempel histoner, DNA/histonkomplex och dubbelsträngad deoxyribonukleinsyra (dsDNA). Ses bland annat vid SLE, läkemedelsinducerade kollagenoser, kronisk aktiv hepatit (KAH). Kornig ANA Antikroppar mot kornigt fördelade cellkärneantigener (extraherbara nukleära kärnantigen (ENA)) förekommer bland annat vid SLE, sklerodermi, dermato-/polymyosit (PM), mixed connective tissue disease (MCTD) och Sjögrens syndrom (SS). Nukleolär ANA Kärnantigenet utgörs troligen av RNA. Antikroppar förekommer bland annat vid sklerodermi och Sjögrens syndrom. Centromer ANA Antikroppar förekommer vid begränsad sklerodermi (CREST-syndrom kan yttra sig som kalcinos, Raynaud´s fenomenon, esophageal dysmotilitet, sklerodaktyli, telangiektasi). Cytoplasmatisk fluorescens Ovanstående lista beskriver de huvudsakliga typerna av kärnfluorescens. Dessutom förekommer ibland fluorescerande mönster utanför cellkärnan vid ANA-testning. Förekomst av typisk cytoplasmatisk fluorescens indikerande mitokondrie-antikroppar (AMA) eller glattmuskel-antikroppar (SMA) undersöks vidare för AMA och SMA. nDNA Vid positiv ANA, oavsett typ av fluorescens, eller negativ ANA med kvarstående misstanke på SLE görs kompletterande undersökning avseende anti- dubbelsträngat (nativt) DNA (nDNA). Analysen utförs med Crithidia-test (immunofluorescens). Påvisande av IgG riktat mot nDNA talar starkt för SLE särskilt korrelerat till njurengagemang. Stigande titrar är en aktivitetsparameter vid SLE. ENA-screening Vid kornig, homogen eller nukleolär kärnfluorescens och cytoplasmatiskt fluorescens undersöks förekomst av anti-ENA-antikroppar i provet. Med ELiA-teknik påvisas specifika antikroppar riktade mot de extraherbara kärnantigenen SSA, SSB, RNP, Sm, Scl-70 och Jo-1. Prover som är screeningpositiva för ENA verifieras med immunoblot-teknik. Positiva prover för RNP/Sm och Sm skickas till immunologiskt laboratorium i Örebro för verifiering. Analytiska begränsningar/felkällor: Läkemedelsinducerad LE kan ge positiv homogen ANA, vanligen orsakad av antikroppar mot histoner i kärnan. Positiv ANA kan förekomma i låg procent vid infektions- och/eller tumörsjukdom. Låga kärnantikroppsnivåer kan påvisas hos < 5 % av friska vuxna. Hos en liten andel SLE-patienter syns inte kärnantikropparna i immunofluorescens, men kan påvisas med andra tekniker. Negativt resultat bör inte ensamt tas som kriterium för avfärdande av autoimmunsjukdom, hänsyn måste alltid tas till kliniska observationer och övrig diagnostik. Dubbla bestämningar rekommenderas för att kunna bekräfta resultatet i tveksamma fall.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Ja
 • Svarstid
  ANA och nDNA analyseras 2 ggr/vecka, positiva svaras efter ca 1 vecka. ENA analyseras en gång per vecka. Svar kan dröja upp till två veckor, längre för prov som skickats vidare till Örebro.
 • Uppdaterad
  2021-11-19
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.