Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Svampodling

 • Alternativa sökord
  Jästsvamp, Candida, Mögelsvamp, Aspergillus
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Kliniska data, immunosuppresiv behandling, aktuell antimykotisk behandling. Provmaterialets beskaffenhet och lokalisation, önskemål om resistensbestämning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sputum och övriga nedre luftvägsprov: beställs som allmän odling inkl svamp, se separata provtagningsanvisningar för Sputumodling, Bronkoskopiodling och Trakealsekretodling. Sekret och feces: eSwab med rosa kork varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245 Urin: sterilt provrör med gul kork varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Blod: blododling tas som vid bakteriell infektion, se separat provtagningsanvisning för Blododling. Biopsi, vävnad och punktat: Sterilt provrör med gul kork. varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Samtidig svamp-PCR rekommenderas vid provtagning från inre organ och normalt sterila kroppsvätskor. Analysen utförs vid Karolinska Universitetslaboratoriet och beställs i aktuella fall separat.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Samtidig svamp-PCR rekommenderas vid provtagning från inre organ och normalt sterila kroppsvätskor. Analysen utförs vid Karolinska Universitetslaboratoriet och beställs i aktuella fall separat.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvara provet i kylskåp i avvaktan på transport. Undantag blododlingar som förvaras i rumstemperatur.
 • Metod och analysprincip
  Odling på selektiva agarplattor. Artbestämning av mögelsvamp grundar sig på typisk koloni- och mikromorfolog, jästsvamp kolonimorgologi och MALDI-ToF (masspektrometrimetod).
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om infektion orsakad av jästsvamp eller mögelsvamp. Analysen utförs på prov med önskemål om svampodling där det av kliniska data framgår att dermatofyter ej efterfrågas. Vid misstanke om Malassezia (Pityriasis) ska detta anges på remissen. Resistensbestämning utförs endast på jästsvamp och enbart på isolat från normalt steril lokal (vanligen blod) annars endast på särskild begäran. Resistensbestämning utförs vid Karolinska Universitetslaboratoriet.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Provet svaras ut med angivande av art, oftast inom en vecka. Mögeltypning kan ibland ta upp till några veckor, preliminärt svar lämnas om att provet innehåller mögelsvamp.
 • Uppdaterad
  2024-04-08
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English