Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Punktatodling

 • Alternativa sökord
  Ledvätska, abcess, fistel, pleura, ascites, benmärg
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * Provmaterial att analysera och lokalisation * Aktuella symtom * Aktuell antibiotikabehandling * Katt- eller hundbett * Eventuell komplicerande sjukdom
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Punktat eller sluten abcess (intakt hud eller slemhinna täcker infektionshärden: Tvätta huden med klorhexidinsprit i minst 30 sekunder och låt lufttorka. Aspirera med steril spruta och överför provet till sterilt rör. Provtagningspinne: endast undantagsfall, då aspiration med spruta ej möjlig. Vid provtagning från steril lokal, och om tillgången på material är god, kan punktat även sättas till aerob och anaerob blododlingsflaska (minst 0.5 mL per flaska). Prov i sterilt rör ska dock alltid prioriteras. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Fistlar: Fistelmynningen rengörs med koksaltlösning. För i fistelgången en mjuk kateter (typ infartskanyl) och aspirera provet. Om utbytet är mycket ringa kan man spruta in några mL koksaltlösning och därefter aspirera. Provet överförs till sterilt rör. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Öppen abscess/ytlig abscess: Tvätta såret noggrant, därefter tas prov från sårkanten med provtagningspinne. Provtagningspinne: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-kol-f-bakt-55143
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Direktmikroskopi ingår inte i analysen. Om detta önskas ska detta beställas separat i Cosmic.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport. Transport utanför Västmanlands sjukhus Västerås bör ske i kyla. Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om infektion i sluten lokal eller i anslutning till fistelgång.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-4 dagar. Odling kan förlängas på beställarens begäran.
 • Uppdaterad
  2022-10-14
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English