Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Morbillivirus (PCR), Nph-

 • Alternativa sökord
  mässling (PCR)
 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Beskrivning av symtom, tidpunkt för symtomdebut samt epidemiologisk information. Ovanstående krävs för laboratoriets prioritering och för bedömning av analysresultat.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagning: UTM-rör: Provmaterial tas från svalg respektive nasofarynx. Använd samma tunn pinne för båda lokalisationer. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Rotera pinnen på plats innan du drar ut den. Svalgprovet tas genom att samma NPH-pinne skrapas mot bakre svalgväggen och svalgbågarna. Rotera/skölj av pinnens spets mot rörets insida i transportmediet i 15 sekunder. Pinnen ska därefter ej skickas med i röret! Alternativ till UTM-rör: använd NPH-pinne(tunn pinne) i 2 ml fysiologisk koksaltlösning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid misstanke om aktuellt mässlingsutbrott är det angeläget att snabbt kartlägga detta samt påbörja smittspårning. Ta telefonkontakt med analyserande laboratorium för att säkerställa att provet kan analysas så snabbt som möjligt.
 • Laboratoriet tillhanda
  Analysen bör utföras skyndsamt varför snabb transport bör prioriteras.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Dag Hammarsköld väg 38 Plan 4 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2023-09-15
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English