Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Köldantikroppar, B-

  • Alternativa sökord
    Köldagglutininer, Köldantikroppsscreening
  • Remiss
    Blodcentralen (Akademiska)
  • Remisslänk
  • Anges på remiss
    Om inte remiss från Akademiska används är det viktigt att tydligt ange att provet ska till blodcentralen.
  • Provtagning/ Provtagningsmaterial
    1 EDTA-rör (lila propp) ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29 Provtagning på patient med sedan tidigare kända kryoglobuliner och köldantikroppar: Venprov tas i förvärmt rör med förvärmd kanyl och hylsa. Samtliga ska hålla 37 grader. Vingkanyl rekommenderas inte eftersom blodet hinner bli kallt i den långa slangen. Prov bör tas på provtagningsenhet, Laboratoriemedicin. Om detta ej är möjligt, kontakta Jourlaboratoriet innan provtagning. Analysen utförs daglig, måndag-fredag varför prov bör tas måndag-torsdag
  • Kommentar/ Viktigt att veta
    Påtaglig risk för fel vid preanalys. Prov bör tas hos Laboratoriemedicin. Om detta ej är möjligt, kontakta Laboratoriemedicin innan provtagning. Notera att blodet är ett "blodcentralsprov" och ska registreras i ProSang. Analysen utförs endast vardagar varför prov bör tas måndag-torsdag. OBS: ID-kontroll=Namnunderskrift!
  • Laboratoriet tillhanda
    Med nästa transport
  • Lämnas till
    Jourlaboratoriet Västerås eller Köping för vidare transport till Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset Uppsala
  • Analyserande laboratorium
    Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset Uppsala
  • Provhantering på laboratoriet
    Provet ska ej registreras i Medical Suite. Lämna prov och remiss till blodgruppsserologi som ombesörjer provskickning. Svaret kommer till Blodcentralen och svaras ut i ProSang.
  • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
    Förvaras i kylskåp i väntan på transport. Prov taget på patient med sedan tidigare kända kryoglobuliner och köldantikroppar: De nytagna röret ställs in i värmeskåp i 37 grader på hematologiprocessen. Provlogistik förbereder för värmecentrifugering och provet förflyttas till provlogistik i bibehållen värme. Rören värmecentrifugeras i 2000g vid 37 grader i 10 minuter. Separera därefter plasma från blodkropparna och skicka både plasma och EDTA-blodkroppar till analyserande laboratorium. Ange EDTA-plasma resp. EDTA-blodkroppar på rören. Efter separation förvaras prov i kylskåp i väntan på transport.
  • Skickas till
    Transfusionsmedicin Akademiska sjukhuset Blodcentralen ing. 61 2tr 751 85 UPPSALA
  • Informationskälla
  • Uppdaterad
    2022-04-29
    av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English