Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Klamydia, gonokocker (PCR), Se-/U-

 • Alternativa sökord
  Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Gonorré
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand alternativt pappersremiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  För män rekommenderas i första hand urinprov. För kvinnor rekommenderas i första hand vaginalprov. Urin: Patienten skall inte ha kissat under den senaste timmen. Samla första portionen urin (minst en halv deciliter) i lämpligt kärl/mugg. För med pipett över 2 ml till röret till den synliga rutan på röret. Skruva på locket. Vagina: För in provtagningspinnen minst 5 cm i slidan med den vita spetsen. Rotera pinnen utmed slidans vägg i minst 15 sekunder. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Cervix: Torka bort eventuellt sekret från portio. För in provtagningspinnen i cervixkanalen och rotera den försiktigt i 15 sekunder. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Uretra: Patienten skall inte ha kissat under den senaste timmen. För in provtagningspinne i uretra och rotera den i 2–3 sekunder. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Svalg: Rotera provtagningspinnen mot tonsillerna och bakre svalgväggen. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Ögon, Konjunktiva: Eventuellt pus och sekret avlägsnas. Stryk provtagningspinnen mot insidan av det nedre ögonlocket. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Rektum: För in provtagningspinnen 3–4 cm i rektum. Rotera pinnen mot slemhinnan. Skruva av korken på provtagningsröret. Häll inte ut vätskan. Stoppa i pinnen och bryt av den vid brytpunkten. Provtagningsrör (Alinity M multi collect): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-klamydia-o-gonokocker-59746
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  C. trachomatis är en intracellulär bakterie och det är därför viktigt att provet innehåller epitelceller. Förekomst av blod och läkemedel för lokalbehandling i provet kan påverka analysens prestanda. Prov skall tas tidigast 7 dagar efter möjligt smittotillfälle. Klamydia och gonokocker analyseras alltid samtidigt. Vid positivt resultat för gonokock-DNA skall nytt prov tas för odling och resistensbestämning. Gonokock- eller klamydiainfektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Analys för Mycoplasma genitalium kan utföras tillsammans med klamydia och gonorré. Beställ då analys ”Klamydia, gonokocker och Mycoplasma genitalium (PCR)” i Cosmic. Patienten kan själv beställa Klamydiatest via nätet, Vårdguiden 1177. www.1177.se/.../klamydiatest-via-natet/
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet är hållbart 4 dygn i kyl. Transport utanför Västmanlands sjukhus Västerås bör ske i kyla.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Indikation för provtagning föreligger vid klinisk misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis och/eller Neisseria gonorrhoeae, vid smittspårning och vid utredning av relaterade tillstånd t.ex. salpingit och infertilitet. Vid klinisk misstanke om gonorré ska samtidigt prov för gonokockodling tas.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras vardagar. Svarstid 1-6 dagar.
 • Uppdaterad
  2023-06-08
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English