Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Tarmpatogena bakterier, F-

 • Alternativa sökord
  Salmonella, Shigella, EIEC, Campylobacter, Yersinia, EHEC, ETEC, Vibrio, Plesiomonas, Aeromonas
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativ pappersremiss Mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Utlandsvistelse. Kliniska data. Historik. Anledning till provtagning: diarré, utredning, smittspårning eller kontroll efter tidigare påvisad anm.pliktig smitta. Särskild frågeställning angående bakterier som inte ingår i analysen: Yersinia pseudotuberculosis, Aeromonas eller Staphylococcus aureus (prematur, immunosupprimerad). Misstanke om Kolerainfektion (Vibrio cholerae): vid fördjupad utredning av diarre efter förtäring av skaldjur eller vid klinisk misstanke.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1-2 mL lös avföring i rör med sked och brunt skruvlock. Placera toalettpapper i toalettstol eller bäcken före tarmtömning och överför sedan 1-2 skedar avföring till röret. Prov kan även tas från blöja. Rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-m-sked-20x76mm-44927
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Agens som ingår i analysen: Campylobacter spp. (jejuni och coli) Salmonella spp. Shigella spp. /enteroinvasiva Escherichia coli (EIEC) Enterohemorragiska E. coli (EHEC) Plesiomonas shigelloides Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) Yersinia enterocolitica Vibrio spp (V. vulnificus, V. parahaemolyticus och V. cholerae) Känsligheten, framförallt för Shigella och EHEC, sjunker vid långa transporttider (mer än 24 timmar) varför det är viktigt att provet når lab snarast möjligt efter provtagning. Upprepad provtagning kan öka känsligheten. Vid önskemål om diagnostik avseende bakterier som inte ingår i analysen måste detta anges vid beställning, liksom om Kolera (Vibrio cholerae) misstänks, till exempel vid fördjupad utredning av diarre efter förtäring av skaldjur. Vid gastroenterit kan analys av Parasiter (PCR) inkluderande Cryptosporidium även vara av värde. Beställ: Parasiter (PCR), F- Vid frågeställning Clostridoides difficile beställ: Clostridoides difficile toxin, F- Vid frågeställning jästsvamp i feces beställ: Svampodling
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Kylförvaras i väntan på transport. Känsligheten sjunker med transporttiden.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Vid ankomst till Mikrobiologilaboratoriet överförs färsk feces till ett Fecal swab rör och lämnas till molekylärbiologi för analys snarast.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaras. Ursprungsprov och Fecal Swab sparas i kyl en vecka. Hållbarhet i Fecal swab rör inför odling upp till 3 dygn.
 • Metod och analysprincip
  Molekylärbiologisk screeningmetod med PCR. Verifiering med odling på utvalda selektiva substrat. PCR-positiva fynd av Salmonella, Shigella/EIEC, Campylobacter, Yersinia enterocolitica och Plesiomonas shigelloides odlingsverifieras. ETEC och Vibrio spp slutsvaras efter PCR. EHEC-positiva prov skickas till externt lab för stx-typning och försök till isolering. Vid frågeställning Vibrio cholerae på remissen skickas prov som blir PCR-positiva för Vibrio spp. till externt lab för odling. I de fall PCR-resultatet blir ogiltigt/ ej bedömbart utförs fecesodling avseende Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia
 • Indikation/tolkning
  Indikationer för provtagning är primär diagnostik vid akut diarre, utredning av diarresjukdomar samt smittspårning, uppföljning och epidemiologiska utredningar avseende tarmpatogena bakterier. Provsvar där bakterie-DNA har påvisats med PCR men bakterieväxt inte har kunnat verifieras med kan bero på låg mängd bakterier i provet, avsaknad av levande bakterier i provet och/ eller högre känslighet i PCR-metoden.
 • Ackreditering
  Nej
 • Biobank
  Nej
 • Svarstid
  1-4 dagar Prov som ankommer till lab senast 09.00 vardagar respektive 10.30 lördagar preliminärsvaras senast nästföljande vardag.
 • Uppdaterad
  2024-04-24
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English