Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Celiaki, serologisk diagnos, S-

 • Alternativa sökord
  Gluten, Transglutaminas, deamiderad gliadin peptid, tTG-IgA, tTG-IgG, DGP-IgG
 • Remiss
  E-remiss i Cosmic eller pappersremiss "Immunologi/Serologi/Virologi (Klinisk mikrobiologi)"
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Provtagningsmaterial
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör, rör utan tillsats, kapillärrör Minst 500 µL serum.
 • Laboratoriet tillhanda
  Skickas med nästa ordinarie transport till laboratoriet. Kylförvaras i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 2 veckor vid kylförvaring.
 • Referensintervall
  För tTG-IgA, tTG-IgG, DGP: <7 U/mL Negativt 7-10 g U/mL Gränsvärde >10 u/mL Positivt.
 • Metod och analysprincip
  S-IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG) Kvantitativ FEIA-bestämning (fluorescens enzym immunoassay) av specifika IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas. S-IgG-antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG) Kvantitativ FEIA-bestämning av specifika IgG-antikroppar mot vävnadstransglutaminas. S-IgG-antikroppar mot deamiderad gliadinpeptid (DGP) Kvantitativ FEIA-bestämning av specifika IgG-antikroppar mot DGP.
 • Indikation/tolkning
  Utredning vid misstanke om celiaki hos barn eller vuxen samt behandlingsuppföljning av glutenfri kost. Celiaki/glutenintolerans är en autoimmun inflammatorisk sjukdom i tunntarmslemhinnan som orsakas av överkänslighet för gluten, proteiner från sädesslag. Inflammation i tunntarmsslemhinnan leder till varierande grad av vävnadsskada med atrofi av villi. Med glutenfri kost försvinner i majoriteten av fallen inflammation och slemhinnan normaliseras. Celiaki anses kunna uppkomma genom en reaktion där aktiverat vävnadstransglutaminas (tTG) i tarmslemhinnan eller makrofager katalyserar hydrolysen av specifika glutaminrester till glutaminsyra i gliadin. Gliadinpeptider tas upp över epitelet i tunntarmen och kan, hos individer med genetisk predisposition, utlösa inflammation med vävnadsskada som följd. Celiaki är ett livslångt tillstånd. Sjukdomen yttrar sig på många vis, från kraftigt tarmpåverkande form till asymptomatiska, tysta, icke-tarmpåverkande former. Hudsjukdom dermatitis herpetiformis, som yttrar sig i form av blåsliknande utslag på extremiteter, är stark kopplad till klassisk celiaki med inflammation i tunntarmen. Även symptom från andra organ/system kan förekomma, exempelvis från leder och muskler. Antikroppar av IgA-klass mot tTG har visats vara starkt förknippade med celiaki, framförallt i högre nivåer och är den markör som rekommenderas i första hand vi misstanke om celiaki. Antikroppar av IgG-klass mot tTG kan ofta också påvisas. Betydelsen av enbart IgG-antikroppar utan att IgA-brist föreligger är oklar. Vid IgA-brist anses förekomst av antikroppar av IgG-klass mot tTG ha hög sjukdomsspecificitet. Hos vuxna har IgA-antikroppar mot tTG hög specificitet och sensitivitet för celiaki, däremot har IgG-antikroppar mot deaminerad gliadinpeptid (DGP) låg specificitet. Hos barn under tre år visar IgA-antikroppar mot tTG hög specificitet men lägre sensitivitet. Hos barn, i synnerhet upp till tre år, rekommenderas även IgG-antikroppar mot DGP om celiakimisstanke kvarstår trots att IgA-antikroppar mot tTG utfallit negativt. Utredning och diagnos av celiaki/glutenintolerans är komplicerad och kan kräva undersökning med ett flertal olika metoder utöver serologisk utredning. Diagnos/uteslutande av diagnos ska därför göras av läkare med kompetens och erfarenhet och efter noggrann utvärdering av symtom, kliniska fynd och övriga diagnostiska utredningar.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analysen utförs 1 gång/vecka
 • Uppdaterad
  2023-05-10
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English