Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

PTH, P-

 • Alternativa sökord
  Paratyroideahormon
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör (lila propp) Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindosen på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Hemolyskänslig. Måttlig och kraftig hemolys analyseras ej.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 timme.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 2 timmar efter provtagning. Avskilj plasma till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljd plasma hållbar i 3 dygn. Om längre förvaringstid fryses plasma.
 • Referensintervall
  <1 mån: 0,7 - 6,3 pmol/l 1 - <12 mån: 0,9 - 6,5 pmol/l ≥1 år - 10 år: 1,2 - 6,3 pmol/l 11 år - 17 år: 1,6 - 7,2 pmol/l >17 år: 1.6 - 6.9 pmol/l
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  PTH bör relateras till ett aktuellt värde för serumkalcium eller joniserat kalcium i serum. Ökad produktion och förhöjda nivåer av PTH ses vid primär, sekundär och tertiär hyperparatyreoidism. Vid primär hyperparatyreoidism ses paratyreoidea-adenom eller hyperplasi av en eller flera paratyreoideakörtlar i kombination med proportionellt förhöjda PTH- och kalciumvärden. Sekundär hyperparatyreoidism kallar man det tillstånd med förhöjt PTH, som uppstår efter stimulering av körtlarna sekundärt till kronisk hypokalcemi. Vid detta tillstånd ses ofta höga PTH-värden men endast måttligt förhöjt serumkalcium. Tertiär hyperparatyreoidism är en vidareutveckling av sekundär hyperparatyreoidism där körtlarna till följd av långvarig stimulering utvecklat adenom med autonom sekretion. Förhöjda PTH-värden ses också vid defekt i receptorn för PTH (pseudohypoparatyreoidism). Sänkt PTH kan förutom vid hypoparatyreoidism också ses vid tillstånd förenade med förhöjt S-Ca som t.ex. malignitet, D- och A-vitaminintoxikation och sarkoidos.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Nej
 • Svarstid
  Analyseras helgfri vardag under kontorstid samt efter överrenskommelse under pågående parathyroideahormonoperationsdagar.
 • Uppdaterad
  2022-04-12
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English