Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Parasiter (PCR), F-

 • Alternativa sökord
  Cystor, Entamoeba, amöba, Giardia, Cryptosporidium, diarre
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Utlandsvistelse utanför Europa? Även utlandsvistelse längre tillbaka i tiden kan vara av betydelse. Specifik klinisk misstanke? (Cryptosporidium? Mask?)
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Utförande: Feces samlas i ett kärl eller på ett papper. Lägg rikligt med toalettpapper i en ren toalettstol innan du tömmer tarmen. Ta 3-4 skedar feces till provröret, om vattentunt bör röret fyllas. Försök få med eventuella slemmiga eller blodiga partier. Provtagningsmaterial: Fecesrör med SAF-medium, sked och skruvlock. Rör beställs från Klinisk mikrobiologi på följande blankett: ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public Vid epidemiologisk/klinisk misstanke om Cryptosporidios förenklas diagnostik/smittspårning om färskprov (fecesburk med sked utan tillsats) kan lämnas.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Intermittent utsöndring av parasiter är vanligt varför upprepad provtagning med olika provtagningstillfällen kan vara av värde vid negativt provsvar. Vid gastroenterit med blodiga diarréer rekommenderas även provtagning för Tarmpatogena bakterier som inkluderar EHEC. Se separat provtagningsanvisning. Parasit-DNA, PCR rekommenderas vid all gastroenterit som kan misstänkas vara parasitorsakad samt vid inhemsk smitta. Påvisar Cryptosporidium hominis/parvum, Giardia intestinalis och Entamoeba histolytica DNA. Cystor och maskägg, mikroskopi rekommenderas endast för patienter som har vistats i endemiska områden utanför Europa och för immunosupprimerade då även ovanligare parasiter, maskar och maskägg kan misstänkas. Mikroskopi kan i vissa fall även vara indicerad vid utredning av eosinofili och/eller långvariga mag-tarm symtom.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Kylförvaras i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaras
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  En vecka, kylförvaring. Transport utanför Västmanlands sjukhus Västerås bör ske i kyla.
 • Metod och analysprincip
  PCR-metod, nukleinsyra extraheras från feces och DNA specifikt för Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis (lamblia/duodenalis) och Cryptosporidium (C.hominis/parvum) påvisas.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om parasitorsakad gastroenterit. Kvalitativt svar avseende Giardia intestinalis (lamblia/duodenalis), Entamoeba histolytica och Cryptosporidium (C.hominis/parvum): PÅVISAT/Ej påvisat; alternativt Ej bedömbart "nytt prov rekommenderas". OBS: Vid misstanke om Cryptosporidieinfektion kan kompletterande analys vid externt laboratorium krävas för att utesluta andra arter än C.hominis/parvum. Ange på remiss om Cryptosporidieinfektion misstänks. Eftersom nukleinsyra kan kvarstå i flera veckor efter genomgången infektion måste svaret bedömas tillsammans med kliniska symtom för att styrka aktualiteten av påvisade fynd.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag.
 • Uppdaterad
  2024-04-24
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English