Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Iohexolclearance Funktionsundersökning, Pt-

 • Alternativa sökord
  GFR, Iohexolbelastning, Glomerulär filtrationshastighet
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  I samband med beställning i Cosmic finns det frågor att besvara
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats (röd propp) Beställningen innebär att en belastning, iohexolbelastning (injektion av iohexol och provtagning), utförs på provtagningsenheten i Västerås. Normalt utförs undersökning som en kurva (4 provtagningspunker)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Bestämning av GFR (glomerular filtration rate) utförs med intravenös tillförsel av röntgenkontrastmedel Iohexol Omnipaque®. Kontraindikation och försiktighet: Iohexolclearance bör inte utföras vid • Tidigare allvarlig reaktion mot iohexol, röntgenkontrastallergi. • Feber ≥38ºC. • Vid obehandlad manifest tyreotoxikos. • Misstänkt/nydiagnostiserad tyreoideacancer där radiojod-undersökning eller behandling kan bli aktuell. • Nyligen genomför röntgenundersökning med Omnipaque® kan störa undersökningen som därför inte bör utföras inom 4 dygn efter röntgenundersökningen (vid GFR <20 kan upp till 7 dygn behövas). • Behandling med Metformin ska sättas ut samma dag som undersökningen görs och i minst 48 timmar. Inför undersökningen behövs aktuellt S-Cystatin C och S-Kreatinin finnas för att kunna bestämma tid för uppföljande provtagning
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet Västerås och Köping
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Proven ska centrifugeras tidigast efter 30 min men inom 8 h i 10 minuter vid 2200g. Proven kan förvaras i rumstemperatur i 8 h.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avhällt serum är hållbart i 7 dagar i kyl.
 • Referensintervall
  2-17 år: 86-134 mL/min/1,73m² 18-50 år: 80-125 mL/min/1,73m² 51-65 år: 60-110 mL/min/1,73m² 66-80 år: 50-90 mL/min/1,73m² I svarskommentaren anges både relativt och absolut GFR.
 • Metod och analysprincip
  Masspektrometri, LC-MS/MS
 • Indikation/tolkning
  Iohexolclearance ger ett tillförlitligt mått på njurarnas glomerulära filtrationsförmåga (GFR). Används när en precis skattning av GFR är önskvärd såsom inför njurtransplantation, vid dosering av vissa läkemedel eller njurmedicinska frågeställningar. Kan även användas när S-Kreatinin och S-Cystatin C har en påtaglig diskrepans i skattat GFR eller när dessa markörer är olämpliga för att värdera njurfunktionen. Har patienten ödem eller andra vätskeansamlingar (ascites) kan resultatet bli mer osäkert.
 • Ackreditering
  Nej
 • Biobank
  Nej
 • Svarstid
  Patienten kallas i regel inom 2 veckor från remissmottagande. Undersökningen svaras ut inom 2 veckor efter belastning.
 • Uppdaterad
  2024-04-08
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English