Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Prokalcitonin, S-

 • Alternativa sökord
  PCT, procalcitonin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp)
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kyl Primärrör 24 timmar, annars fryses serum.
 • Referensintervall
  Vuxna och barn äldre än 3 dygn: <0,05 µg/L Nyfödda (<4 dygn) har högre normalområde: 0-6 timmar: <2 µg/L 6-12 timmar: <8 µg/L 12-18 timmar: <15 µg/L 18-30 timmar: <21 µg/L 30-36 timmar: <15 µg/L 36-42 timmar: <8 µg/L 42-48 timmar: <2 µg/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  PCT kan användas som ett komplement till CRP vid diagnostik och behandlingsuppföljning av svåra bakteriella infektioner och sepsis, särskilt hos patienter med annan komplicerande sjukdom eller hos intensivvårdade patienter. PCT kan även användas vid utredning av oklar CRP-stegring, där bakteriell orsak kan misstänkas. Medicinsk bedömning Förekomst av bakteriell infektion är osannolik om PCT ligger inom referensintervallet, men sannolik om resultatet ligger över 0,5 µg/L. Värden mellan 0,05 och 0,5 µg/L är svårare att bedöma. I dessa fall kan upprepad provtagning vara av värde. Vid svår sepsis och septisk chock ses ofta koncentrationer mellan 2-10 µg/L, men även högre värden kan ses . Sjunkande eller normaliserade PCT-värden indikerar framgångsrik behandling och att en infektion är på väg att läka ut. PCT är ofta lågt vid lokala infektioner utan systemisk påverkan (t.ex. UVI, ledinfektioner, abscesser), svampinfektioner, virusinfektioner samt infektioner orsakade av intracellulära bakterier (t.ex. Mykoplasma). Sensitiviteten är således låg för dessa typer av infektioner. Förhöjda PCT-nivåer kan förutom vid infektion även ses vid t.ex. brännskador, stor kirurgi och trauma. Specificiteten kan således förväntas vara låg vid dessa tillstånd. Tolkningsförslag (µg/L) 0,1-0,5: sepsis osannolik 0,5-2,0: sepsis möjlig 2-10: sepsis sannolik >10: tyder på allvarlig bakteriell sepsis/septisk chock
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Nej
 • Svarstid
  Akutanalys besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2022-04-12
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English