Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Humant papillomvirus (högrisktyp)

 • Alternativa sökord
  HPV, gynekologisk cellprovskontroll, screening för livmoderhalscancer, cervixcytologi
 • Remiss
  E-remiss Cosmic alternativt pappersremiss För Gynekologisk cellprovskontroll skickas E-remiss från HKS (Hälsokontrollsystem)
 • Anges på remiss
  Datum för senaste mens och kliniska fynd.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmateriel • Plastspatel gyn • ThinPrep provburk för vätskebaserad cervixcytologi • Cervixborste Märk provtagningsburken med streckkodsetikett med 10-siffrigt personnummer och namn som klistras lodrätt över befintlig burketikett. Provtagning portio och cervix Tvåportionsprov för HPV screening och cervixcytologi tas från portio samt endocervix (cervixkanalen). Portio • Provet tas före palpation och eventuell behandling. • Spekulum med glidmedel får inte användas men kan fuktas med koksaltlösning. • Hela ytan skrapas med plastspatel. • Efter provtagning snurras spateln kraftigt, ca. 10 varv i fixeringslösningen. Cervix • Cervixborste införs med lätt tryck i cervixkanalen tills endast fibrerna längst ned syns. Borsten roteras 1 varv. • För att sekretet som körtelcellerna ligger i lättare ska lossna måste borsten snurras i fixeringslösningen samtidigt som den trycks mot burkens kant. • Skruva på locket så markeringarna möts. Det är mycket viktigt att omrörning sker direkt och att man inte låter spateln/borsten stå i fixeringsvätskan eller utanför burken. Fixeringsmediet PreservCyt består till 50% av metanol och fixerar cellerna mycket snabbt. Använd ej träspatel - absorberar celler. För att undvika läckage skruva på burkens lock ordentligt tills den svarta markeringen på lockets kant möter den svarta markeringen på burkens hals. Provburken förvaras i rumstemperatur tills provet skickas till Klinisk mikrobiologi i lämplig transportlåda.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov under pågående mens bör undvikas. Vid elektronisk beställning i Cosmic, kom ihåg att skicka beställningen! Ej bedömbara testresultat kan uppstå på grund av att antalet humana celler i provet är för lågt.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Referensintervall
  Se kommentar
 • Metod och analysprincip
  Multiplex Realtids-PCR för kvalitativ påvisning av högrisk humant Papillomvirus (HPV) med hjälp av ”Abbott RealTime High Risk HPV” testet. Metoden särskiljer HPV-16 och -18 från de övriga högrisk HPV genotyperna (HPV-31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66 och -68b).
 • Indikation/tolkning
  Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) med analys för dels HPV, dels Cervixcytologi, vätskebaserad, för att minska sjuklighet och förtida död i livmoderhalscancer. Med cellprov för HPV-analys kan fler fall upptäckas i ett tidigare skede, jämfört med analys av enbart cytologi. Indicerad HPV-prov, behandlingskontroll.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Material från detta prov kan komma att sparas i en biobank
 • Uppdaterad
  2018-12-20
  av JR

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English