Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Luftvägsblock virus (PCR)

 • Alternativa sökord
  Adenovirus, Enterovirus, Metapneumovirus, Parainfluensavirus
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning".
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  PROVTAGNING ÖVRE LUFTVÄGAR NPH-sekret i UTM-rör alternativt 1-2 mL fysiologisk koksalt i sterilt plaströr (gul kork) Tunn flockad pinne ska användas. För in pinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen och låt den vara kvar i 10-15 sekunder. Rotera/skölj av pinnens topp mot rörets (UTM alt fysiologisk koksalt) insida i 30 sekunder. Pinnen ska EJ skickas med i röret! UTM-rör (innehåller tunn flockad pinne + rör med medium): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-1ml-f-virus-60024 Tunn flockad pinne : varuforsorjningen.se/.../provtagn-pinne-pl-flockad-liten-61174 NPH-aspirat En sugkateter, size 6ch/40 cm, kopplas till en stor steril spruta. Katetern förs in längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre näsväggen. Aspirera sekret, helst från båda näsborrarna, tills du ser att du har sekret i katetern. Om utbyte ej erhålls, ta en ny kateter, dra upp ca 0,5 mL fysiologisk koksaltlösning, för in katetern i näsborren, spruta in koksaltlösningen och aspirera direkt. Sätt ned kateter-spetsen i ett sterilt rör och ”spola” igenom katetern med fysiologisk koksaltlösning så att innehållet förs ner i röret. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 PROVTAGNING NEDRELUFTVÄGAR Skyddad borste Provet tas med steril engångsdubbelkateter, där spetsen av katetern skyddas av en plugg till dess borsten skjuts ut. För att skydda borsten mot uttorkning ska den efter provtagning föras ut ur katetern och klippas ned (med steril sax) i ett sterilt rör innehållande 1 mL steril 0.9 % NaCl (fysiologisk koksaltlösning). Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 BAL Bronkoskopspetsen kilas fast i segmentbronk varefter sköljning med 100-200 mL kroppsvarm 0.9 % NaCl sker. Aspirera så mycket som möjligt. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Bronksköljvätska, bronksekret Prov kan tas i bronkträdet nedom trakea utan att bronkoskopspetsen kilas fast i en bronk, oftast med sköljning med 10-20 mL kroppsvarm 0,9% NaCl. Alternativt aspireras bronksekret direkt utan sköljning. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Trakealsekret Provtagning sker med sugkateter genom trakealtub. Aspirerat material uppsamlas i sterilt rör. Undvik kontakt med hud och trakeostomaöppningen vid provtagningen. Sugset: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-luftvagar-45371 Sugkateter: varuforsorjningen.se/.../sugkateter-rak-400mm-nr-8-ljusbla-45279
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid samtidigt beställning av luftvägsblock virus och luftvägsblock bakterier krävs två separata prover. Vid frågeställning SARS-CoV-2, influensa A/B eller RSV, beställ analys SARS-CoV-2, influensa A/B och RSV, Se-.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Kylförvaring i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring. Max 3 dygn. Transport utanför Västmanlands sjukhus Västerås bör ske i kyla.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om luftvägsinfektion orsakad av Adenovirus, Metapneumovirus, Enterovirus eller Parainfluensavirus.
 • Ackreditering
  Ja (gäller endast Nph-sekret/aspirat och BAL).
 • Biobank
  Nej
 • Svarstid
  1-3 dygn.
 • Uppdaterad
  2024-06-12
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English