Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Helicobacter pylori-antigen i feces, F-

 • Alternativa sökord
  HP-ag
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Använd feces rör med sked. Minst ett par skedar feces krävs. Provtagning bör ej utföras under pågående behandling med protonpumpshämmare eller antibiotika p g a risk för falskt negativt resultat. Efter utsättande av protonpumpshämmare kan prov tas efter 2 veckor och efter antibiotikabehandling efter 4 veckor. Rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-m-sked-20x76mm-44927
 • Laboratoriet tillhanda
  Skickas med nästa ordinarie transport till laboratoriet. Kylförvaras i väntan på transport, dock högst 2 dygn.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Provet fryses alla dagar
 • Metod och analysprincip
  Enzymimmunoassay (EIA) för påvisning av Helicobacter pylori antigen i feces med monoklonala antikroppar.
 • Indikation/tolkning
  Helicobacter pylori orsakar magkatarr och akuta/kroniska sår i både magsäck och tolvfingertarm. Ett samband mellan H.pylori och MALT-lymfom respektive adenocarcinom i ventrikeln har fastställts. Infektionen förvärvas ofta redan tidigt i barndomen och förekommer globalt i alla åldrar. Asymtomatiska infektioner är vanliga. Behandling genomförs med syrahämmande medel i kombination med antibiotika. För diagnosticering av infektionen finns invasiva och icke-invasiva metoder. Vid invasiv diagnostik görs gastroskopi med biopsi för ureastest, histopatologi eller odling (i första hand för resistensbestämning) eller en kombination av dessa. Invasiv diagnostik rekommenderas till patienter med alarmerande symtom såsom viktnedgång eller blödning, till äldre med nytillkomna dyspeptiska besvär samt vid behandlingssvikt. Bland de icke invasiva metoderna finns urea utandningstest (UBT) och fecesantigentest, som båda utgör gyllene standard för diagnostik av pågående infektion enligt H.pylori-konsensuskonferensen i Maastricht 2000. Fecesantigentestet kan uföras på vuxna och på barn i alla åldrar och kan komma att bli förstahandsval vid icke invasiv diagnostik. Blodserologi finns också tillgänglig. Dess plats i diagnostiken torde dock minska då användningsområdet är begränsat, metoden kan användas för påvisande av aktuell eller genomgången infektion. För eventuell eradikeringskontroll efter avslutad behandling rekommenderas ovannämnda ickeinvasiva metoder, dock ej serologi.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analysen utföres 1-2 gånger/vecka
 • Uppdaterad
  2021-11-19
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English