Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Trakealsekretodling

 • Alternativa sökord
  Trakea, trach, nedre luftvägar
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning. * Trakealsekretodling allmän: bakterier (obs ej Legionella) * Trakealsekretodling inklusive svamp: bakterier (obs ej Legionella), jäst, mögel
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Aktuell antibiotikabehandling, immunosuppresiv behandling, predisponerande sjukdom t.ex. cystisk fibros.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Trakealsekret Provtagning sker med sugkateter genom trakealtub. Aspirerat material uppsamlas i sterilt rör. Undvik kontakt med hud och trakeostomaöppningen vid provtagningen. Provtagningsmaterial: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-luftvagar-45371 <strong>Sugkateter varuforsorjningen.se/.../sugkateter-rak-400mm-nr-8-ljusbla-45279 Vid lite provmaterial kan provet tas med en provtagningspinne som roteras lätt mot bakre trakealvägg. Endast kvalitativ odling utförs på prover tagna med pinnprov. Provtagningsset: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-kol-f-bakt-55143
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid misstanke om Legionella, beställ "Luftvägsblock bakterier nedre luftvägar" (PCR). Se separat provtagningsanvisning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom ett dygn. Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport. Transport utanför Västmanlands sjukhus Västerås bör ske i kyla.
 • Metod och analysprincip
  Aerob och anaerob odling på agar-plattor. Kvantitativ odling utförs om provet utgörs av samlat sekret, på pinnprov utförs endast kvalitativ odling. Resistensbestämning utförs på samtliga relevanta bakteriefynd.
 • Indikation/tolkning
  Fynden måste sättas i relation till övriga odlingsfynd och klinisk bild. Risken för kontaminering av bakterier från hud och svalgflora är också stor, varför tolkning av svaret måste ske med försiktighet. Nedsatt allmäntillstånd gynnar överväxt av gramnegativa bakterier från svalgfloran som E coli, Klebsiella och Pseudomonas samt jästsvamp. Detta gäller i särskilt hög grad vid antibiotikabehandling. Mikroberna kan dock vara relevanta fynd, vid nivåer > 10E5 bakt/mL är specificiteten hög vid infektioner i nedre luftvägarna, särskilt hos respiratorpatienter.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-4 dagar
 • Uppdaterad
  2020-10-22
  av JR

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English