Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

GH, S-

 • Alternativa sökord
  Tillväxthormon, Somatotropin, Growth hormone
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr (behöver ej avskiljas om provet skickas samma dag som provtaging).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 3 dygn. Om längre förvaringstid fryses serum.
 • Referensintervall
  Enstaka bestämningar av GH är oftast av begränsat kliniskt värde då sekretionen av GH är pulsatil och huvudsakligen sker nattetid. Referensintervall anges därför inte.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  GH-brist hos barn leder till kortvuxenhet som följd av bristande tillväxt av skelettet (hypofysär dvärgväxt). GH-brist hos vuxna kan leda till minskad muskelstyrka, sänkt erytropoes och ökad känslighet för insulin. Överproduktion av tillväxthormon exempelvis p.g.a. hypofysadenom ger jätteväxt (gigantism) hos barn och ungdomar med ännu ej slutna hypofysfogar. Hos vuxna ses akromegali med förstoring av perifera delar av skelettet, förändringar i många andra organ, hypermetabolism och tendens till diabetes. Bedömning av GH bör ej göras på ett enstaka prov, beroende på den pulsatila insöndringen av GH som ger kraftigt varierande koncentrationer av GH i serum. Bestämning av GH bör därför göras i form av en dygnskurva med prov som tas var 20:e eller var 30:e minut, och/eller i samband med stimulations- eller hämningsundersökning. Vid misstanke om underfunktion utförs stimulationstest eller ansträngningstest (på barn). Det finns flera typer av stimulationstest. Vid misstanke om överproduktion görs hämningstest, exempelvis vid glukosbelastning. Vid akromegali i aktivt skede ligger basalnivån ofta högt eller mycket högt i förhållande till de normala koncentrationsvariationerna. Hos patienter med lätt akromegali eller hos patienter under behandling kan mätvärdena ligga inom de intervall som ses hos friska frånsett avsaknad av de normala typiska koncentrationsvariationerna.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2024-06-12
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English