Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Syfilis, B-, CSV-

 • Alternativa sökord
  Lues
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss eller pappersremiss Virologi, Syfilis och TPO.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Blod: Gelrör (serum) (gul propp) 7 mL eller Rör utan tillsats (röd propp) 7 mL. Csv: Minst 1 mL i sterilt plaströr - blodprov måste skickas med Csv-provet. Kan förvaras i rumstemperatur under kortare tid (någon timme). Vid längre tid förvaras provet kylt i väntan på transport.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Metod och analysprincip
  Syfilis TP ARCHITECT påvisar specifika antikroppar mot Treponema pallidum (TP). Analysen är en immunokemisk analys för kvalitativ påvisning av antikroppar mot TP i humant serum/plasma med användning av CMIA-teknik (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay). RPR/VDRL: Vid reaktion mellan ospecifika serumantikroppar (reaginer) och kardiolipin-lecitin-kolesterolantigen (VDRL-antigen) bildas aggregat. TPPA: Partiklar med Treponema pallidum-antigen på ytan inkuberas med patientens serum. Innehåller patientsera specifika antikroppar riktade mot Treponema pallidum inträffar agglutination
 • Indikation/tolkning
  Utredning av misstänkt syfilisinfektion och uppföljning av kända fall. Undersökning enligt smittskyddslagen och för olika hälsointyg. Screeningundersökning av vissa patientgrupper t.ex. blodgivare. Syfilis orsakas av spiroketen Treponema pallidum och manisfesterar sig som sår, svullnad av regionala lymfkörtlar och eventuellt hudutslag t.ex. i handflatorna. Cirka 1-3 veckor efter symtomdebut uppträder i serum antikroppar (reaginer) riktade mot kardiolipin som förekommer såväl i spiroketernas cellväggar som i muskelvävnad. Ungefär samtidigt (2-9 veckor efter symtomdebut) uppträder även spiroketspecifika antikroppar. Samtliga prover analyseras initialt med specifikt antikroppstest (Syfilis TP ARCHITECT). Vid positivt resultat analyseras provet vidare med ett ospecifikt test (reagintest, RPR/VDRL) och ett specifikt antikroppstest (TPPA). I tidigt skede innan antikroppar hunnit uppträda kan PCR-undersökning utföras på material från sår. Sådant prov skickas till externt laboratorium för analys. Syfilis TP och TPPA detekterar antikroppar riktade mot specifika Treponema pallidum antigen. RPR/VDRL kan ibland bli ospecifikt positivt av andra orsaker än syfilis framförallt vid herpes genitalis men också vid graviditet, mykoplasma-pneumoni, TBC och malaria. Kroniskt falskt positiva reaktioner förekommer bl.a. vid autoimmuna sjukdomar som SLE, reumatoid artrit, tyreoidit, malignitet och lepra. Syfilis TP och TPPA kan bli ospecifikt positiv vid t.ex. mononukleos, kollagenos eller graviditet, men också vid andra treponematoser som pinta, yaws och borrelios. Ospecifika antikroppar uppträder 1-3 veckor efter uppkomsten av primärsåret, medan specifika antikroppar (Syfilis TP, TPPA) 1-4 veckor senare. Vid behandling brukar RPR/VDRL så småningom bli negativ; ett tecken på läkning av sjukdomen. Syfils TP och TPPA-titrar påverkas inte av behandling.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras vardagar.
 • Uppdaterad
  2022-12-07
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English