Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Cystor och maskägg, F-

 • Alternativa sökord
  Cystor, entamoeba, giardia, Cryptosporidium
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt Pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Eventuell utlandsvistelse
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Utförande: Feces samlas i ett kärl eller på ett papper. Lägg rikligt med toalettpapper i en ren toalettstol innan du tömmer tarmen. Ta 3 - 4 skedar feces till provröret, om vattentunt bör röret fyllas. Försök få med eventuella slemmiga eller blodiga partier. Provtagningsrör: Fecesrör med SAF-medium, sked och skruvlock. Rör beställes från Klinisk mikrobiologi på följande blankett: ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Cystor och maskägg (Mikroskopi) Rekommenderas för patienter som har vistats i endemiska områden utanför Europa och för immunosupprimerade, då även ovanligare parasiter, maskar och maskägg kan misstänkas. Analysen kan även vara indicerad vid utredning av eosinofili och/eller långvariga mag-tarm symtom. Om diarre anges på remissen eller provmaterial är uppenbart flytande kommer även parasit-PCR att utföras. Parasit-DNA (PCR) Rekommenderas vid akut gastroenterit som misstänks vara parasitorsakad samt vid inhemsk smitta. Påvisar enbart Cryptosporidium hominis/parvum, Giarida intestinalis och Entamoeba histolytica DNA. För vidare upplysning se separat provtagningsanvisning för denna metod. Intermittent utsöndring av parasiter är vanligt varför upprepad provtagning med olika provtagningstillfällen kan vara av värde vid negativt provsvar.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Mikroskopi.
 • Indikation/tolkning
  Utredning av mag- tarmbesvär, diarréer, eosinofili.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag. Längre svarstider på upp till 7 vardagar när analys sker vid externt laboratorium, Jönköping.
 • Uppdaterad
  2022-08-23
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.