Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Mykobakterier (mikroskopi, odling, PCR)

 • Alternativa sökord
  Tuberkulos, Mycobacterium tuberculosis, TB
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss till Karolinska universitetslaboratoriet (måste beställas via KS:s hemsida)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Kliniska data (inklusive land där misstänkt smitta skett). Notera att då provtagningsmaterialet utgörs av ”Annat” måste provtagningsmaterialet specificeras både under ”lokalisation” (informationen går till Laboratoriet i Västerås) och ”Medicinsk information” (informationen går till KS).
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Innerburk= provtagningsburk Ytterburk= transportburk Märk både inner- och ytterburken innan provtagning. Innerburken placeras i ytterburken. Av säkerhetsskäll kan laboratoriet inte undersöka sputumprov där material finns på ytterburk. Sputum/inducerat sputum tas i provtagningsburken (innerburk). Provet märks med SMITTFÖRANDE. Då provtagningsmaterial utgörs av ”Annat” v g se provtagningsanvisningar på Karolinska Universitetslaboratoriets hemsida. www.karolinska.se/.../9750 Vid beställning av PCR avseende Mycobacterium tuberculosis-komplexet vid laboratoriet i Västerås krävs alltid två sputumprover, helst tagna vid samma tillfälle. Det ena analyseras vid Klinisk mikrobiologi i Västerås, det andra skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet, för TB-diagnostik med mikroskopi, odling och PCR. Observera: Vid utredning av misstänkt lungtuberkulos rekommenderas provtagning vid minst tre olika tillfällen. Provet ska helst tas på morgonen före frukost då morgonsputa antas vara mest bakterierik. Det är viktigt att instruera patienten att hosta upp kraftigt så att prov kommer från nedre luftvägarna. Upphostning spottas direkt i sputumburken. Tillblandning av material från övre luftvägarna kan minskas om patienten före provtagningen sköljer munnen med vatten (eventuell tandprotes tas ut före munsköljning).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ej påvisad nukleinsyra vid PCR för M. tuberculosis-komplexet utesluter inte infektion. Påvisad nukleinsyra från M.tuberculosis-komplexet är inte tillräckligt för diagnos. Positivt resultat från kompletterande undersökning med mikroskopi och/eller odling krävs. OBS! Vid misstanke om lungtuberkulos rekommenderas provtagning vid minst tre olika tillfällen innan misstanke ev kan avfärdas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet till KS skickas med nästkommande transport. Kan förvaras max 4 dygn, kylförvaring (2-8°C) i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaras. Max 3 dygn vid +2-8°C. För analyser som utförs vid KS, v g se provtagningsanvisningar på Karolinska Universitetslaboratoriets hemsida.
 • Metod och analysprincip
  Realtids-PCR på instrumentet GeneXpert. Analysen är kvalitativ och påvisar Mycobacterium tuberculosis-komplexet DNA genom påvisning av rpoB-genen tillsammans med mutationer i denna gen som leder till rifampicinresistens. Analysen utförs endast då parallellt prov tagits för direktmikroskopi och odling vid externt laboratorium (KS). För analyser som utförs vid KS, v g se provtagningsanvisningar på Karolinska Universitetslaboratoriets hemsida.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om lungtuberkulos. Ej optimalt taget sputumprov kan ge falskt negativt resultat. M. tuberculosis-komplexet DNA kan detekteras månader efter effektiv behandling på grund av förekomst av DNA från döda bakterier. För analyser som utförs vid KS, v g se provtagningsanvisningar på Karolinska Universitetslaboratoriets hemsida (se informationskälla)
 • Ackreditering
  Nej
 • Skickas till
  Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Svarstid
  PCR vid Mikrobiologilaboratoriet Västerås utförs vardagar och svaras ut samma dag om provet anländer till laboratoriet före kl 14:00. Positiva prov telefonbesvaras av ansvarig laboratorieläkare. För analyser som utförs vid KS, v g se provtagningsanvisningar på Karolinska Universitetslaboratoriets hemsida.
 • Uppdaterad
  2024-06-12
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English