Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Borrelia, S-, CSV-

 • Alternativa sökord
  Neuroborrelios, CXCL13
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Immunologi/Serologi.
 • Anges på remiss
  Ange provtagningsmaterial och kryssa i ruta för önskad analys.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum) 7 eller 5 mL, Rör utan tillsats 7eller 5 mL, Rör för kapillärprov eller serum i sterilt plaströr (minst 0,5 mL). Cerebrospinalvätska (Csv): minst 1mL i sterilt plaströr tillsammans med samtidigt taget serumprov
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid misstanke om Neuroborrelios ska serum och CSV tas samtidigt.
 • Laboratoriet tillhanda
  Kylförvaring i väntan på transport. Serum är hållbart upp till 14 dagar vid kylförvaring. Csv är hållbara i upp till 6 dagar vid kylförvaring.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se Laboratoriet tillhanda
 • Referensintervall
  Borrelia (serum): < 16 Negativ 16 -21 Gränsvärde 22 - 50 Svarg Positiv > 50 Positiv Neuroborrelia: Ej påvisad/Påvisad CXCL13: < 20 Negativ 20-99 Gränsvärde > 100 Positiv
 • Metod och analysprincip
  Specifika serumantikroppar påvisas med serologisk diagnostik. Vid misstanke om neuroborrelios analyseras csv-prov och samtidigt taget serumprov. Både IgM- och IgG-antikroppar kan kvarstå i åratal efter genomgången infektion. Det innebär att ett fynd av antikroppar i serum från patienter utan aktuella specifika borrelirelaterade symptom inte går att tolka.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om infektion orsakad av borreliabakterier (B. afzelii, B.garinii, B. burgdorferi) efter fästingbett. Kliniskt manifesterar sig borreliainfektion på flera olika sätt, vanligen (>70 %) som erytema migrans (EM)med eller utan feber. Diagnosen EM är klinisk eftersom antikroppar produceras endast hos en del av patienterna. Neuroborrelios (NB) förekommer i 15 % av fallen med meningitsymptom och hos barn typisk facialispares. Radikuliter med svåra smärtor, särskilt nattetid förekommer hos vuxna (Bannwarth syndrom). Akut borreliainfektion kan i sällsynta fall förekomma som artrit, kardit eller ögonaffektion. Kronisk borreliainfektion förekommer som ACA i mycket sällsynta fall som artrit. I uppställningen nedan listas de kliniska borreliasyndromen tillsammans med rekommenderad primär och eventuell kompletterande laboratoriediagnostik. Observera att tolkning från laboratoriet av laboratorieresultaten bara görs i de fall kliniska data bifogats remissen. När kliniska data framgår av remissen gör laboratoriet och svarar ut en värdering av det serologiska resultatet. Vid misstänkt neuroborrelios görs en sammantagen värdering av antikroppsfynd och nivå av CXCL13. Observera att avsaknad av pleocytos i csv talar starkt emot pågående neuroborrelios. I mycket tidigt skede kan enda laboratoriemässiga indiciet på neuroborrelios vara förhöjda nivåer av CXCL13, även i avsaknad av pleocytos. Klinisk manifestation: Erytema migrans (EM) Primär laboratoriediagnostik: ingen Klinisk manifestation: Lymfocytom Primär laboratoriediagnostik: Serologi Stödjande diagnostik/diffdiagnostik: Histopatologi Klinisk manifestation: Neuroborrelios (NB) Primär laboratoriediagnostik: Serologi (serum+csv) och differentialräkning av celler i csv: Pleocytos och intratekal produktion av specifika IgG-antikroppar Stödjande diagnostik/diffdiagnostik: Påvisande av CXCL132) i csv som markör för tidig och pågående neuroborrelios. Utförs på alla csv-prov vid frågeställningen neuroborrelios Klinisk manifestation: Kronisk akrodermatit (ACA) Primär laboratoriediagnostik: Serologi Stödjande diagnostik/diffdiagnostik: Histopatologi Klinisk manifestation: Artrit Primär laboratoriediagnostik: Serologi Klinisk manifestation: Kardit Primär laboratoriediagnostik: Serologi Klinisk manifestation: Ögonmanifestation Primär laboratoriediagnostik: Serologi
 • Ackreditering
  Borreliadiagnostik, serum: Ja Borreliadiagnostik, Csv: Nej
 • Svarstid
  Analysen utföres 1- 2 gånger/vecka.
 • Uppdaterad
  2022-09-13
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English