Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Blododling vuxna, B-

 • Alternativa sökord
  sepsis
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Blododling (förlängd odlingstid) beställs endast vid följande specifika frågeställningar: Protesendokardit/CIED-infektion (infektion av pacemaker eller CRT-system) Candidemi Kärlgraftsinfektion Tularemi Brucellos OBS! Misstanke om tularemi, brucellos eller dimorf svamp MÅSTE anges på remissen på grund av risk för laboratoriesmitta.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmaterial: Vingkanyl med hätta till blododlingsflaska BacT/ALERT® varuforsorjningen.se/.../kanyl-ving-08x300mm-m-hatta-54770 Slaskrör: varuforsorjningen.se/.../ror-vakuum-pl-52ml-rod-54019 Slaskrör CVK/SVP: RÖR VAKUUM PL 7/6ML RÖD -varuforsorjningen.se/.../ror-vakuum-pl-76ml-rod-54018 BacT/ALERT® FA Plus (aerob, grön) varuforsorjningen.se/.../flaska-odlingbuljong-aerob-gron-72089 BacT/ALERT® FN Plus (anaerob, orange) varuforsorjningen.se/.../flaska-odlingbuljong-anaerob-orang-72088 BacT/ALERT® PF Plus (aerob, gul) varuforsorjningen.se/.../flaska-odlingbuljong-aerob-gul-72087. Används till mycket svårstuckna patienter där förväntad blodvolym är mindre än 4 mL. Förberedelse: Kontrollera alltid hållbarhetstiden på blodflaskorna. Inspektera flaskbotten, botten ska vara grön och vätskan i flaskorna klar. Skriv ut etiketter och klistra vertikalt i det tomma vita fältet, se bild regionvastmanland.se/.../...-blododlingsflaska.pdf Märk flaskorna i förväg i den ordning som dessa ska tas. Det är viktigt att ordningen följs: 1. Slaskrör (2 mL röd kork) 2. Grön flaska (aerob) 3. Anaerob flaska (orange) 4. Grön flaska (aerob) 5. Anaerob flaska (orange) Markera rätt volym på flaskorna med en penna: Aerob flaska (grön)/Anaerob flaska (orange) 10mL Barnflaska (gul) 4 mL Tag av skyddshättan, desinficera gummimembranet med klorhexidinsprit och låt lufttorka. Desinficera slaskrörets membran med klorhexidinsprit och låt lufttorka. Desinfektera huden: Desinfektera noga planerat punktionsställe med riklig mängd klorhexidinsprit under minst 5 sek. Huden ska vara fuktig minst 30 sek. Låt huden lufttorka. Vid överkänslighet mot klorhexidin används etanol 70 % alt isopropylalkohol 60 %. Provtagning: Blododlingar ska tas först i rörordningen och helst innan insättning av antibiotika. Punktera venen utan att beröra den desinfekterade huden. Fixera nålen med tejp. Ta ett slaskrör om 2 mL (röd kork) före första blododlingsflaskan. Slaskröret kasseras. Ställ flaskorna på plant underlag och något lägre än punktionsstället. Montera ihop vacutainerhållaren med venprovtagningssetet. Alla flaskor kan tas vid samma punktion om desinfektion utförts som beskrivits ovan. Börja med den gröna flaskan. Kontrollera blodflödet och fyll 10 ml blod per flaska (grön och orange). Var beredd att byta flaska. Vänd flaskorna ett par gånger så att innehållet blandas och desinfektera flaskornas gummimembran. Provtagning från kvarliggande kärlkateter: Bör undvikas på grund av kontaminationsrisk, förutom vid misstanke om kateterrelaterad infektion. Observera att prov från CVK/SVP måste tas samtidigt med perifer odling och provvolymerna ska vara identiska. Vid flerlumen-CVK bör prov tas ur varje skänkel. Det är mycket viktigt att flaskorna märks så att det tydligt framgår var odlingen är tagen. 6. Desinfektera injektionsmembranet. Gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit under 20 sek. Låt lufttorka i 30 sek. 7. Tag ett slaskrör på 5 mL (röd kork) som kasseras. Detta är särskilt viktigt vid tex heparin- eller vancomycinlås då dessa ämnen kan hämma bakterietillväxt i flaskan. 8. Ta blododlingar i rörordning. PVK Provtagning från PVK bör undvikas. Vid akuta fall kan dock blododling tas från nysatt PVK (inom 30 minuter). Desinfektera blodflaskans membran och insticksstället enligt rutin för perifer blododling och låt lufttorka. Tag sedan slaskrör och därefter blodflaskor enligt rutin för perifer blododling.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  1. Rätt utförd desinficering av instickstället minskar risken för kontamination. 2. Rätt mängd blod i varje flaska ger högre känslighet. 3. Lämna flaskorna till laboratoriet så snart som möjligt.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämna flaskorna till laboratoriet alternativt provmottagning så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Provet lämnas dygnet runt till Jourlaboratoriet i Västerås eller laboratoriet i Köping. I väntan på transport förvaras provet i rumstemperatur.
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Oanvända flaskor förvaras mörkt i rumstemperatur.
 • Metod och analysprincip
  Odling och mikroskopi
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Positiva odlingar telefonbesvaras omgående och svar lämnas även elektroniskt. Negativa odlingar besvaras efter 5 respektive 10 dygn beroende på inkuberingstid.
 • Uppdaterad
  2023-06-08
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English