Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

IT-system A-Ö

1177 e-tjänster

1177 e-tjänster möjliggör säker digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare. Invånaren kan göra sina vårdärenden och kontakta vården när det passar invånaren själv. Boka tid, förnya recept beställa provtagning och läsa sin journal är några av e- tjänsterna på 1177 som regionen erbjuder.

Se samtliga 1177 e-tjänster på Vårdgivarwebben. 

 

A

Adacta - personalplanering

I personalplaneringssystemet ges alla en tydlig bild av behov, tillgång och en gemensam prognos, där behovet i förhållande tillgången kan redovisas på ett enkelt sätt.

Adacta 

Adato - rehabilitering

Adato är ett webbaserat program för dokumentation av insatser vid rehabilitering.

Programmet är utvecklat för att underlätta en effektiv kartläggning av den anställdes behov av rehabilitering och för att göra rehabiliteringsprocesserna mer överskådliga och lätthanterliga. Med hjälp av Adato samlas all dokumentation kring rehabiliteringsärenden och korttids sjukfrånvaro på ett och samma ställe. Statistik kan tas fram utifrån vad som finns inregistrerat.

Ta kontakt med din verksamhetsnära HR-konsult eller maila HR-direkt:
• för att få behörighet till Adato
• får att få support i Adato
• för att boka visning av Adato på till exempel ledningsgrupp eller enhetschefsmöte

Manual till systemet finns på startsidan när du är inloggad.

Adato

Agresso

I systemet Agresso/ERP kan du som användare både hantera fakturor och beställa, det krävs en typ av behörighet för att kunna utföra dessa aktiviteter i systemet.

Logga in i agresso/ERP

 

 

C

Centuri - ledningssystem

D

DUVA - statistikverktyg

DUVA (Datalager för Uppföljning och Verksamhetsanalys) är Region Västmanlands centrala rapportverktyg med ett bakomliggande centralt datalager.

DUVA ger dig möjlighet att ta följa upp och analysera information om:

 • Vårdproduktion
 • Ekonomi
 • Personal

F

Faciliate / Weblord - felanmälan, beställning och kontrakt för fastighet inom regionen

Faciliate är Region Västmanlands fastighetssystem där felanmälningar, beställningar och kontrakt av regionens lokaler hanteras. Systemet är kopplat till ekonomisystemet Agresso för debitering av hyreskontrakt och serviceavtal.

Felanmälan och beställning till Drift och Fastighet ska göras via Faciliate / Weblord. 

H

Heroma - administrera arbetstid

Heroma är Region Västmanlands personal- och lönesystem och omfattar även applikationerna Heroma webb och Kom&Gå. Heroma innehåller flera olika moduler för bla lönehantering, schema- och bemanningshantering, löneöversyn, personalstatistik och LAS-hantering.

Heroma är behörighetsstyrt och används av framförallt chefer, lönekonsulter och HR-konsulter.

Kom&Gå används av medarbetare för att registrera sin närvaro (stämpla).

Heroma webb används av medarbetare för att söka ledighet, önska ISP-schema, se sina löneuppgifter med mera. 

Heroma webb stödjer även chefens arbetsuppgifter och det är här löneöversyn görs.

HSA - katalogtjänst

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige. Informationen i HSA används i många tjänster för att invånare och personal ska kunna söka efter kontaktuppgifter och hitta rätt vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för att ge behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Region Västmanlands HSA-katalog innehåller organisation, personal samt ett stort antal privata vårdgivare. Delar av katalogen delas i den nationella HSA-katalogen.

K

Kompetensplatsen

I Kompetensplatsen söker du och anmäler dig till utbildningar samt får en översikt över dina planerade, pågående och genomförda utbildningar. Du kan se dina giltiga och utgångna kompetenskort och förnya dem. Möjlighet finns att lägga upp en personlig utvecklingsplan samt skapa en personlig CV.

Du som chef får en översikt över dina medarbetares läraktiviteter och attesterar dina medarbetares anmälningar. 

Åtkomst och inlogg

Kompetensplatsen når du via intranätet och via webbsidan för vårdgivare och samarbetspartners från din dator, telefon, surfplatta och andra mobila enheter. Om du behöver logga in gör du det med samma användarnamn och lösenord som du använder på din arbetsdator.

Kompetensplatsen
Vårdgivare och samarbetspartners

Du som inte arbetar inom Region Västmanland eller privata vårdgivare med aval når utbudet via Vårdgivare och samarbetspartners 

Kontakt

Behöver du hjälp eller funderar över något?

M

Matilda - kostdatasystem

Matilda är vårt IT-stöd för måltidshantering. I Matilda kan du beställa livsmedel, se ingredienser och näringsinnehåll i alla måltider, beställa specialkost och beställa catering.

Orbit - Planeringsverktyg för operation

Orbit är ett IT-system för planering av akuta och planerade operationer och riktar sig till regionens verksamheter inom operation eller anestesi. Systemet kan automatiskt planera in aktuella operationer och ge förslag på operationstider. Det går även att se statistik via ett valfritt rapportverktyg.

Support och kontakt

Kontaktuppgifter för supportärenden.
Beställning av behörigheter, förändring av operationskort och artiklar:
Nya Behörigheter beställs Via HSA katalogen. Ändring av befintlig profil, förfrågningar och förbättringsförslag kan man skicka via orbit@regionvastmanland.se

Tekniska frågor:
Kontakta Servicedesk vid tekniska frågor, problem med nätverk, åtkomst till system eller applikationer. Ring IT Servicedesk på telefon 73500 . Välj sedan knappval 1 och därefter knappval 2.

Manualer och lathundar

Inloggningar och inställningar Orbit 5

P

Planner - planeringsverktyg och samarbetsyta

Planner är ett verktyg för att samarbeta i grupp, där alla uppgifter kan samlas på samma ställe. Gruppen kan tilldela uppgifter och uppdatera status, samla information, skapa checklistor och följa arbetet.

Planner skapas i Teams via plustecknet för att lägga till en ny flik. Välj "Tasks från Planner och To Do". Ett team kan ha flera Planners.

Öppna planeringsverktyget Planner

 

Instruktionsfilm: Planner - planera och följa upp

Platina - diarie- och ärendehantering

Hur en myndighets allmänna handlingar ska diarieföras eller ordnas styrs av ett flertal lagar, regler och interna rutiner. Huvudregeln är att regionens allmänna handlingar av vikt ska diarieföras utan dröjsmål, vilket görs i Platina.​​​​ När ärenden ska behandlas politiskt sker hanteringen direkt i Platina.

R

ReachMee - rekryteringsstöd

ReachMee är ett webbaserat rekryteringssystem som på ett enkelt och tydligt sätt tar dig igenom Region Västmanlands fastställda rekryteringsprocess. Den blir mer kvalitetssäkrad, överskådlig och lätthanterlig.

I systemet hanteras allt från kravprofil, annons, inkomna ansökningshandlingar, urval av kandidater, personlighetstester i högre tjänster samt återkoppling till kandidater som ej blir aktuella för anställning. Inkomna ansökningshandlingar rensas automatiskt bort efter 24 månader.
Det är enkelt att ladda ner intervju- och referensmallar som är dynamiska, frågorna anpassas efter den kravprofil som ligger till grund för rekryteringen. I stora massrekryteringar kan man även jobba med ett automatiserat urval av kandidater och även använda videofrågor.

 

S

SITHS

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. Ett SITHS-kort innehåller en e-legitimation (SITHS eID-certifikat) som visar identiteten i din yrkesroll.

Här hittar du mer information om SITHS

SITHS - boka tid och hämta kort

Skanning

​​Central skanning sker på regionens skanningscentral som är belägen på Eriksborg i Västerås.

Information om Skanningscentralens verksamhet finns på Vårdgivarwebben

Kontakt

Telefontid: Mån-Fre 8:00-12:00, 13:00-14.30 
Telefon: 021-17 57 20
Fax: 021 - 17 57 58
E-post: skanningscentralen@regionvastmanland.se

Synergi - avvikelsehantering

Synergi är ett system för att rapportera och hantera avvikelser, förbättringsförslag, revisioner och egenkontroller inom Region Västmanland.

Synergi är en grund för regionens systematiska förbättringsarbete.

Säkra meddelanden

Tjänsten Säkra meddelande kan användas av anställda i Region Västmanland för att skicka meddelanden med känslig eller sekretessklassad information som vi inte får skicka med vanlig e-post.  Säkra meddelanden kan även ersätta fax eller vanlig post.

Säkra meddelanden ersätter inte informationsutbyte som idag sker direkt via våra verksamhetssystem. Tänk på att vid patientkontakt ska 1177.se användas i första hand.

Du når systemet via: http://www.sakrameddelanden.regionvastmanland.se

T

Teams - samarbetsyta och digitala möten

Teams är ett verktyg för digitala möten, samarbete och kommunikation. I Teams kan du enkelt hålla reda på konversationer, filer, anteckningar, planering och allt annat digitalt innehåll som du eller gruppen behöver.

Öppna Teams

Lär dig mer genom utbildningen Teams - systemet för digitala möten, chatt och samarbete på Kompetensplatsen.

Ta del av nyheter och tips i regionens teamsgrupp Microsoft 365 Forum

Instruktionsfilm: Leda ett möte i Teams

 

Instruktionsfilm: Delta i ett möte i Teams

Tessa - Schemaplanering

Resursplaneringen ansvarar för breddinförandet av det nya schemasystemet Tessa inom HSF:s verksamheter och utbildar samt ger support för chef och bemanningsassistent.

Tessa 

V

Vikariebanken - Bokningssystem

I Vikariebanken beställer enheter korttidsvikarie från Resursenhetens bemanningspool. Resursenheten lägger in medarbetarnas scheman och de timanställda lägger in de tider de kan arbeta i Vikariebanken. Bemanningsservice matchar beställningen med tillgänglig vikarie och medarbetaren får mail/sms vid bokning. Medarbetaren kan även logga in i systemet eller appen och se sitt schema och bokningar.

Kostnaden för för bokade korttidsvikarier sker via Heroma.

Öppna Vikariebanken

VIRA

VIRA styr arbetet med integrerade strategiska analyser avseende risker och möjligheter på övergripande strategisk nivå inom Region Västmanland.

Direktlänk till IT-stöd VIRA

Från 2020 dokumenteras och diarieförs alla VIRA analyser i IT stöd för VIRA inklusive det som kallas förenklad VIRA. 

VIRA kontaktpersoner 
 • Karolina Sivert, karolina.sivert@regionvastmanland.se - Övergripande regionen
 • Emma Behrens, emma.behrens@regionvastmanland.se - Område Medicinsk diagnostik och teknik, samt Medicinsk Stab inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Lena Svanbom, lena.svanbom@regionvastmanland.se - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Veronica Daag, veronica.daag@regionvastmanland.se - Område Akutsjukvård
 • Sanna Eriksson, sanna.Eriksson@regionvastmanland.se - Kollektivtrafikförvaltningen
 • Claes Regnander, claes.regnander@regionvastmanland.se - Förvaltningen för fastighet och service
 • Jonas Lundin Lindegren, jonas.lundin.lindegren@regionvastmanland.se - Förvaltningen för digitaliseringsstöd
 • Robert Hultqvist, robert.hultqvist@regionvastmanland.se - Centrum för ekonomi

 

W

Avima (tidigare Webforum) - projektstöd

Avima (tidigare Webforum) är Region Västmanlands projektverktyg. Verktyget innehåller funktioner för projektkatalog, projektplanering, projektresurser, tidrapportering, riskanalys för projekt, dokumenthantering, projektuppföljning och projektportfölj.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English