Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Verksamhetsnära kommunikatör

Här kan du som verksamhetsnära kommunikatör hitta information, guider och material som underlättar i din vardag.

I Region Västmanland ligger kommunikationsansvaret hos verksamheten i linjen och varje verksamhet är ansvarig för sin egen kommunikation, den kommunikation som behövs för att uppdraget ska lösas.

I mer komplexa kommunikationsfrågor som till exempel har varumärkespåverkan kan expertkunskap behövas och då är du välkommen att höra av dig till Kommunikationsenheten. Tillsammans utreder frågor, behov och utmaningar kopplat till verksamhetens kommunikation. Läs mer om rådgivning och strategiskt kommunikationsstöd här.

Om du har ett behov av kommunikation som du inte kan producera själv har du möjlighet att vända dig till regionens upphandlade leverantörer. Kostnaden för att anlita en extern leverantör står din egen verksamhet för. Läs mer om att beställa kommunikationstjänster här.

Bild- och Mediabibliotek, fotografering

I Kommunikationsplatsen finns Region Västmanlands bildbank där alla bilder är säkrade mot både juridik och riktlinjer. Biblioteket uppdateras med nya foton löpande, både köpta och internt fotograferade bilder.

Säkra alltid upphovsrätten!

Publicera aldrig en bild om du inte vet vem som äger upphovsrätten till bilden eller om du inte har rättighet att använda den. Det går alltså inte att ta en bild från nätet och använda den utan att säkra rättigheten till att använda den. Detta gäller oavsett användningsområde, både internt och externt material, få eller många mottagare.

Riktlinjer för foto - Region Västmanlands bildmanér

Foto är en viktig del i hur vi syns visuellt. När vi jobbar med foton har vi flera saker att ta hänsyn till. Det handlar både om hur de ser ut och vad de förmedlar, kopplat till vårt varumärke. Du kan läsa mer om våra riktlinjer för bilder nedan.
Om du behöver generella råd och stöd kopplat till fotoinköp kan mejla till kommunikation@regionvastmanland.se

Nybeställning av trycksaker

Det finns inte något lager för trycksaker inom regionen. De trycksaker som finns att beställa ligger under "Färdigt material" i Kommunikationsplatsen.

Sök efter trycksaken som ska beställas, ange antal och de övriga uppgifter som ska anges i beställningsformuläret, beställningen går sedan direkt till tryckeriet.

Varje verksamhet betalar för sin beställning genom att ange ansvarsnummer.

Saknar du något material under "Färdigt material", kontakta kommunikation@regionvastmanland.se

Grafisk profil

En grafisk profil är ett viktigt verktyg i arbetet med att upprätthålla och stärka ett varumärke. Det ska hjälpa användaren att möjliggöra visuell igenkänning, enhetlighet och kontinuitet.

Använd rätt grafisk profil till rätt målgrupp.

För att på enklast sätt veta att det blir rätt och enhetligt hänvisar vi i första hand till våra lättanvända mallar på Kommunikationsplatsen​​. 

Region Västmanlands grafisk​​ profi​​​l

Det är den profil som används vid kommunikation till invånare generellt (alltså frågor som inte rör hälso- och sjukvård), samt internt eller med andra organisationer.

1177 grafi​​sk profil

En nationell framtagen profil som används vid kommunikation med invånare i egenskap av patienter i​ hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor.

Logotyper

Logotyper hämtas i mediabanken i Kommunikationsplatsen, visst urval finns här: Region Västmanland Newsroom

Grafiska mallar för trycksaker och digital användning

Mallarna i Kommunikationsplatsen är framtagna för att täcka de mest efterfrågade produktionerna.
Det finns mallar för foldrar, affischer, rapporter, diplom, roll-ups med mera. När du producerar digitalt material kan du förslagsvis använda de mallar som finns för Väntrums-tv 1177, Rörlig media, TV-skärmar, nyhetsbrev.

En mall kan ha sina begränsningar. Om du inte kan lösa ditt kommunikationsbehov med de mallar som finns har du alltid möjlighet att ta hjälp av våra upphandlade reklambyråer. Läs mer om reklambyråer här.

Kontakta kommunikation@regionvastmanland.se om du behöver hjälp med att komma igång med Kommunikationsplatsen eller om du vill ha hjälp med att ta in offert från en leverantör.

 

Sociala medier

Sociala medier ger oss som organisation ett mer personligt sätt att kommunicera med de som bor i Västmanland. Här hittar du information om hur vi jobbar med sociala medier i regionen.

Vill du kommunicera med Region Västmanlands invånare via våra sociala medier hänvisar vi till våra befintliga kanaler. Vi är restriktiva med att starta nya konton, men om du och din verksamhet ändå vill göra det går det bra att kontakta oss via kommunikation@regionvastmanland.se​ för rådgivning.

Se även riktlinjer för Sociala medier i ledningssystemet.

Kommunikationsstöd och rådgivning

Strategiskt kommunikationsstöd och rådgivning

Vissa regionövergripande mer komplexa kommunikationsfrågor som kan ha  varumärkespåverkan på Region Västmanland som organisation kan behöva stöd av Kommunikationsenhetens expertkunskap med planering och upplägg.

Ta kontakt med Kommunikationsenheten så utreder vi tillsammans grundläggande frågor, behov och utmaningar kopplat till verksamhetens kommunikationsutmaning. Tillsammans utreder vi till exempel en målgrupps- eller kanalanalys, hjälper till så att verksamheten kommer igång med en kommunikationsplan.

Skulle en verksamhet ha behov av en mer grundläggande genomgång av sina behov, utmaningar och möjligheter kopplat till kommunikationsfrågor för att komma igång eller komma vidare i sitt kommunikationsuppdrag kan Kommunikationsenheten tillsammans med verksamheten sätta samman och genomföra worskhops med olika teman och inriktning. Därefter ska verksamheten på egen hand kunna arbeta vidare med den kommunikation man behöver hantera för att lösa sitt uppdrag. Här prioriteras verksamheter med övergripande komplexa kommunikationsuppdrag och som saknar egen kommunikationsresurs.

För frågor eller mer information, kontakta Kommunikationsenheten

kommunikation@regionvastmanland.se

Att tillgänglighetsanpassa dokument

Dokument som publiceras på en webbplats ska vara tillgänglighetsanpassade. Det betyder att de ska kunna läsas av alla oavsett funktionsnedsättning. Se hur du gör för att få ett dokument tillgänglighetsanpassat. 

Tillgänglighet på webben

Region Västmanland ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att regionens digitala information behöver vara anpassad för användare med funktionsnedsättningar eller andra hinder.

Som redaktör på någon av Region Västmanlands webbar behöver du genomgå utbildning i Klarspråk. Kursen är kostnadsfri och du hittar den här. Du hittar också en handbok i klarspråk och checklista på Kommunikationsplatsen

Du kan i vissa fall behöva åtgärda brister i ditt innehåll för att det ska kunna publiceras och visas för besökare med en funktionsnedsättning. Se vad som gäller för olika typer av webbinnehåll och hur du gör för att säkerställa att ditt material är godkänt för publicering.  

Hur du tillgänglighetsanpassar din webb på webbriktlinjer.se

Myndigheten för digital förvaltning ger vägledning och stöd för tillgänglighetsarbete för webbplatser, appar och andra digitala plattformar. 

Kunskap och stöd (digg.se)

Översättning

Här kan du läsa om hur du kan arbeta med översättningar och regionens rekommendationer om språk, arbetssätt med mera. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English