Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Ekonomi

Under service och tjänster, ekonomi hittar du praktisk och användarnära information inom ekonomi som tex: fakturahantering, inköpskort, handkassa, stöd i budgetarbete och uppföljningsarbete och frågor kring ekonomisystemet.

Ekonomiservice arbetar med den löpande redovisningen, där ingår bland annat hantering av kund- och leverantörsfakturor, bokföring, uppföljning och kontering av leverantörsfakturor avseende riks- och regionvård samt beräkning och utbetalning av ersättningar till vårdcentraler och privata vårdgivare. 

Amorteringsplan

Om patienten vill ha en amorteringsplan kontaktas Svea för att upprätta en amorteringsplan för avbetalning av skuld. Telefonnummer till Svea 08-735 90 00.

Fakturahantering

Fakturor i Agresso/ERP attesteras av en mottagningsattestant och en beslutsattestant. 
Fakturaflödet i systemet sätts upp med fasta beslutsattestanter per ans​​​var och då flyttas fakturan automatiskt till beslutsattestant för respektive ansvar som konterats på fakturan, efter att mottagningsattestanten attesterat. 
​​​Möjli​​gheter finns att manuellt skicka faktura till a​nnan person.

 

Uppgifter om regionens BG och PG

Bg 5105-9517

Pg 2 43 45-1

IBAN: SE05 9500 0099 6034 0024 3451
Swift: NDEASESS

 

Autogiro

Patienter som önskar betala sina fakturor via autogiro måste fylla i en blankett för autogiromedgivande. Har patienten internetbank finns möjlighet att ansöka om autogiro hos Region Västmanland digitalt. Används pappersblanketten ska den fyllas i och skickas in till Ekonomiservice. Det är först när anmälan har blivit godkänd av bankgirocentralen (BGC), som betalning via autogiro fungerar. Fakturan skickas som vanligt även till de kunder som betalar via autogiro. Skillnaden är att det står att beloppet kommer att dras via autogiro.

E-frikort

Frikortsgrundande besök registreras per automatik i Cosmic. Vissa vårdgivare använder andra vårdsystem än Cosmic och måste då koppla upp sig via elektroniska frikortssystemet för att registrera dessa besök manuellt.

​Om patienten har betalat för mycket

Om en patient har betalat mer än 1 300 kr under en tolvmånadersperiod för öppenvårdsbesök betalas överskridande belopp tillbaka till patienten. Använd blanketten "Återbetalning e-frikort" som finns i ledningssystemet. Ifylld blankett med underlag skickas till Ekonomiservice.

 

Felanmälningar och förfrågningar

Från och med april 2023 kommer Ekonomiservice ha telefontid till klockan 14  dag före helgdag och afton.

I övrigt sker ingen ändring av telefontiderna.

Om du har frågor eller upplever problem som gäller handhavande av funktioner i Agresso är du välkommen att kontakta IT-supporten på telefon 73500,  knappval 1, knappval 2.

Du kan även själv skapa ett ärende i vårt ärendehanteringssystem.

Handkassa och inlösen av utbetalningskort

Handkassa

Den som kvitterar ut en hand­kassa är personligen ansvarig för denna.
I ledningssystemet finns blanketter för anhållan, ändring, redovisning samt avslut av handkassa. Se nedan.

Handkassa anhållan
Handkassa avslut
Handkassa redovisning
Handkassa ändring av belopp
Handkassa inventering vid bokslut

Inlösen av utbetalningskort

På clearon.se finns information om vilka butiker som löser in utbetalningskort. De flesta har en maxgräns på 2.000 kr. Butikerna tar en avgift för att lösa in utbetalningskortet.

Clearon

Inköpskort

Inköpskort är personliga och kan användas när det inte går att få en faktura. Vid behov av användning av inköpskort kontakta Ekonomiservice via mail: ekonomiservice.redovisning@regionvastmanland.se  

Beställning av inköpskort sker via Ekonomiservice, redovisning. Kortavgiften debiteras enheten. Länk till ansöknings- och avslutsblankett se nedan.

Inköpskort 
Inköpskort avslut
Inköpskort förbindelser

 

Leverantörsfaktura

Leverantörsfaktura som ska ändras, tas bort eller vidarebefordras

​​​Om en faktura är feltolkad, t ex med fel momsbelopp, måste den sändas i retur till Ekonomiservice för åtgärd. Mottagningsattestanter väljer knappen "retur till ekonomi" samt skriver en kommentar och sparar. Beslutsattestanter väljer knappen "åter till mottagningsattestant" samt skriver en kommentar och sparar.

Ersättare som leverantörsfakturamottagare vid frånvaro  

Under semester eller annan längre frånvaro måste fakturorna eftersändas till en ersättare för att inte fakturorna ska bli för sent betalade. Den person som får eftersändning måste ha samma behörigheter som den ordinarie mottagaren. 

Länk:

Ersättare fakturamottagare

 

Makuleringar i Agresso/ERP​

Vid överenskommelse med leverantör om att en faktura ska makuleras, anger attestanten en kommentar om orsak till makulering. Ingen kreditfaktura ska då skickas.

Oseriösa företag

Om du har fått en faktura, ett beställningsunderlag eller annan handling som gäller en tjänst eller vara som du inte har beställt från det företaget så följer du instruktionen i ledningssystemet  under Ekonomi-Instruktioner-Betalningar-"Faktura från oseriösa företag-bluffaktura".

Länk:
Oseriösa företag


Öppen information - Fakturor för inköp av varor och tjänster

Här kan du ta del av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Region Västmanland har köpt.

Länk:
Öppen information

Regiongemensamma nyckeltal för uppföljning

Vi behöver snabbt minska våra kostnader och följa utfallet av våra åtgärder. Omedelbar effekt får vi genom att hålla nere på t ex resor, övernattningar, konsulter, och representation medan vi genom att utveckla våra arbetssätt, flöden och processer får effekt på lite längre sikt genom antalet anställda och kostnaderna för inhyrd bemanning.

Via länken nedan kan du se fyra nyckeltal utvalda av koncernledningen: resekostnader, representation, antal anställda och kostnader för inhyrd bemanning. Graferna visar totalt utfall för regionen men även för förvaltning och ansvar. Nyckeltalen ska följas varje månad för att se att utvecklingen tillräckligt snabbt går åt rätt håll.

Här hittar du alla nyckeltal

Text från Maria Linder, tf Regiondirektör

Utbildning

Vi erbjuder utbildning i fakturahantering och beställning för dig som arbetar i Agresso/ERP. Våra utbildningar är samlade i utbildningskatalogen, där du kan både anmäla dig kostnadsfritt till online utbildningar som ny användare samt kortare visningar som van användare.

För att enklast hitta till beställarutbildningar sök i utbildningskatalogen med fritext på E-handel.

För utbildning inom fakturahantering, sök på Agresso/ERP.

Du kan även filtrera utefter utbildningsform som lärarledda utbildningar eller online utbildningar.

 

Utländska patienter med EU-kort

Patienter med EU-kort registreras på en särskild blankett. Ifylld blankett plus EU-kort eller intyg skickas till Ekonomiservice. Glöm ej hemadress på blanketten. För nordiska medborgare behövs ID-handling/pass och hemadress i hemlandet.

Har patienten inte uppvisat EU-kort vid besökstillfället betalas besöket och ersättning söks från patientens hemland.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English