Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Ta hjälp av kommunikationsenheten med din kommunikation

I Region Västmanland ligger kommunikationsansvaret hos verksamheten i linjen och varje verksamhet är ansvarig för den kommunikation som behövs för att lösa verksamhetens uppdrag.

I komplexa regionövergripande kommunikationsfrågor som kan ha varumärkespåverkan kan expertkunskap behövas och då är du välkommen att höra av dig till Kommunikationsenheten. Tillsammans utreder vi frågor, behov och utmaningar kopplat till verksamhetens kommunikation. 

Innan du hör av dig till kommunikationsenheten

Genom en mer planerad och samordnad kommunikation ökar du möjligheten att nå fram på ett mer effektivt sätt till din målgrupp. Tänk på att börja planera kommunikationen tidigt i en process. När du ska genomföra en förändring, ett större projekt eller en aktivitet som påverkar andra människor på ett eller annat sätt behöver du redan från start ha kommunikationen i åtanke. 

Ett bra första steg för att du säkerställa att du når alla med din kommunikation är att göra en enkel kommunikationsplan. Kommunikationsplanen ger dig en riktning och tydliggör vilka du behöver kommunicera med, hur, när, var du ska kommunicera med dem för bästa effekt samt sätter mål och riktning så att din kommunikation blir konsekvent tydlig. I Kommunikationsplatsen hittar du mallar för kommunikationsplanering. 

Kommunikationsstöd och rådgivning

Strategiskt kommunikationsstöd och rådgivning

Vissa regionövergripande mer komplexa kommunikationsfrågor som kan ha  varumärkespåverkan på Region Västmanland som organisation kan behöva stöd av Kommunikationsenhetens expertkunskap med planering och upplägg.

Ta kontakt med Kommunikationsenheten så utreder vi tillsammans grundläggande frågor, behov och utmaningar kopplat till verksamhetens kommunikationsutmaning. Tillsammans utreder vi till exempel en målgrupps- eller kanalanalys, hjälper till så att verksamheten kommer igång med en kommunikationsplan.

Skulle en verksamhet ha behov av en mer grundläggande genomgång av sina behov, utmaningar och möjligheter kopplat till kommunikationsfrågor för att komma igång eller komma vidare i sitt kommunikationsuppdrag kan Kommunikationsenheten tillsammans med verksamheten sätta samman och genomföra worskhops med olika teman och inriktning. Därefter ska verksamheten på egen hand kunna arbeta vidare med den kommunikation man behöver hantera för att lösa sitt uppdrag. Här prioriteras verksamheter med övergripande komplexa kommunikationsuppdrag och som saknar egen kommunikationsresurs.

För frågor eller mer information, kontakta Kommunikationsenheten

kommunikation@regionvastmanland.se

Varumärkeshierarki

Region Västmanlands verksamheter, projekt och samverkan uttrycks i en bredd av varumärken. Vår varumärkeshierarki visar hur varumärkena struktureras och förhåller sig till varandra utifrån målsättningen att vi ska vara tydliga för målgrupperna som avsändare. Vår utgångspunkt är att visa på koncerntillhörigheten och att Region Västmanland är huvudman för verksamheten.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English