Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Läkemedelsförsörjning

Läkemedelskommittén och Enheten för sjukvårdsfarmaci är de enheter inom regionen som främst hanterar övergripande läkemedelsfrågor.

Läkemedelskommittén

Region Västmanlands expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor. Vår uppgift är att verka för en behovsbaserad, medicinskt ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, samt att i övrigt främja användningen av rationella behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården. Vi arbetar även med information kring läkemedel både till förskrivare och patienter.

Enheten för sjukvårdsfarmaci

Arbetar med uppföljning, upphandling, läkemedelsförsörjning, klinisk farmaci och praktisk hantering av läkemedelsfrågor.

Farmaciservice

Arbetar med läkemedelsförsörjnings relaterade tjänster så som Läkemedelsservice, Vätskevagnshantering, Läkemedelsutomater,  Cytostatika och annan extempore tillverkning samt Kvalitetsgranskning.

Akutläkemedel och antidoter

I Västmanland finns det två antidot- och akutförråd, ett i Köping och ett i Västerås. För innehållsförteckning se checklistor i Ledningssystemet. Dessutom har sjukvården tillgång till ett antidotsregister via Giftinformationscentralen. Registret förser akutsjukhusen med aktuell information om var, och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade.

Beställning av läkemedel

Läkemedel till alla regionens enheter ska beställas från distansapoteket ApoEx Bromma (gäller från 1 oktober 2021). I första hand beställs läkemedel via regionens beställningssystem Agresso/ERP.

Beställningar utanför beställningssystemet ska göras på rekvisitionsblanketter som finns i Ledningssystemet, se länk till höger.

Akuta och jourbeställningar görs enligt instruktion Beställning av Läkemedel 3970 sid 4 i Ledningssystemet. Se även instruktionen JOURbeställning av läkemedel (29288), länk till höger. 

Förfyllda sprutor

Region Västmanland har upphandlat tjänsten ”Förfyllda sprutor”. Att använda förfyllda sprutor underlättar sjuksköterskans arbete, ger en säkrare arbetsmiljö och ger mer tid för patientnära arbete.

​​​​​​​​​Förfyllda sprutor beställs som ett abonnemang från vår leverantör och levereras efter överenskommelse, vanligtvis varje eller varannan vecka beroende på sprutornas hållbarhet.  Varje substans beställs för sig på en särskild blankett där antal sprutor och frekvens anges. Leverans sker direkt till beställande avdelning.

Framförallt är det antibiotika som levereras idag som förfyllda sprutor men även andra substanser kan bli aktuellt utifrån vårdens önskemål.

Lista finns över de antibiotika som finns tillgängliga för omgående beställning, med hållbarhetstid och lagringsbetingelser.

Leta läkemedel

​​​​​​​I Leta Läkemedel filerna hittar du alla läkemedel som finns i de olika bassortiment, sällanförråden samt servicelager på respektive sjukhus.  

Det finns tre gemensamma sällansortimentsförråd (tidigare kallade svansförråd) inom region Västmanland. Där förvaras läkemedel som beställts till avdelningen och som inte ingår i avdelningens basläkemedelsförråd (bassortiment). När behovet av läkemedlet upphör placeras det i sällansortimentsförrådet för att kunna användas av alla avdelningar som är knutna till förrådet.

​I Serviceförrådet finns ett urval av läkemedel tillgängliga för slutenvårdens behov. Observera att du i första hand ska beställa från avtalade leverantörer och att detta förråd ska användas efter deras stängningstid eller på helgerna.  

Upphandlade läkemedel

Region Västmanland upphandlar läkemedel tillsammans med Region Uppsala, Region Gävleborg och landstinget Dalarna (Fyrklövern).

”Rekvisitionsläkemedels avtal gäller tom 2025-04-30 med möjlighet att förlänga tom 2027-04-30.”

Vid frågor kontakta Camilla Gustavsson, camilla.gustavsson@regionvastmanland.se  Farmaciservice, Enheten för Sjukvårdsfarmaci.

Se även

Vacciner

Region Västmanland upphandlar vacciner tillsammans med landstingen i Uppsala, Dalarna och Gävleborgs län (Fyrklövern). 

​​​​Upphandlat vaccin beställs direkt från grossist/leverantör.

Detta beställningssätt är en förutsättning för att upphandlat pris skall gälla. I samband med beställning anges att denna sker enligt avtal med Fyrklövern.

Leverans av beställda vacciner går direkt från leverantör till mottagare utan mellanhand. Beställande enhet ansvarar att kyllådan skickas i retur enligt anvisningar. 

Kontaktperson för frågor kring upphandlade vacciner på Enheten för Sjukvårdsfarmaci är Antonia Vestin.

När det gäller övriga vacciner samt vacciner inom nationella barnvaccinationsprogrammet så upphandlas de nationellt av ADDA (tidigare kallad SKR kommentus). Dessa vacciner beställs enligt instruktion ”Beställning upphandlade vacciner” och ”Upphandlade barnvacciner”. Se länkar för mer info: Ramavtal Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 — Adda , Ramavtal Vacciner 2020 — Adda

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English