Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

1177 e-tjänster

1177 e-tjänster möjliggör säker digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare. Invånaren kan göra sina vårdärenden och kontakta vården när det passar invånaren själv. Boka tid, förnya recept, beställa provtagning och läsa sin journal är några av e- tjänsterna på 1177 som regionen erbjuder.

Tjänsterna används som ett komplement till telefon och besök och är i de flesta fall kostnadsfria. 1177 e- tjänster används av alla regioner i Sverige. Några gemensamma tjänster är tillgängliga för alla invånare i Sverige, andra kan endast användas av de som är folkbokförda i Västmanlands län eller som av annan anledning har fått tillgång till tjänsten vid en viss mottagning.

Support

Vid frågor och support, kontakta IT-support:

  • Internt, via telefon 735 00
  • Externt, via telefon 021-17 35 00
  • Skapa ett ärende direkt via Arbetsplatsen

Eller mejla systemförvaltningen E-tjänsters funktionsbrevlåda:                               

e-tjanster1177@regionvastmanland.se 

1177 direkt Västmanland

1177 direkt Västmanland är ett chattverktyg med triageringsmotor i sök vård-flödet. Leverantören är Platform24 och verktyget som vårdpersonalen arbetar i heter Clinic. Administratörernas verktyg för tillägg av medarbetare i Clinic heter Manage. 1177 direkt Västmanland är en så kallad molntjänst som även erbjuder en applösning. 

Här hittar du frågor och svar, utbildningar och kommunikationsmaterial om 1177 direkt Västmanland

Hantering av åtkomst- 1177 e-tjänster/ 1177 Journalen

Möjligheten för en invånare eller vårdnadshavare att använda e-tjänsterna på 1177 kan begränsas eller tas bort helt. Detta görs om finnas risk att någon kan fara illa av att e-tjänsterna finns tillgängliga. Initiativ till att begränsa åtkomsten kan tas av både invånare och hälso- och sjukvården.

Åtkomst till 1177 Journalen kan tillfälligt utökas för både barn och vuxna. Dock finns ingen möjlighet att utöka åtkomsten till övriga e-tjänster på 1177. 

1177 Journalen

Vad är 1177 Journalen?

1177 Journalen är en e- tjänst där invånaren genom inloggning på 1177 kan ta del av journalinformation från hälso- och sjukvård. Informationen som visas i e- tjänsten är inte samma i alla regioner och alla vårdgivare då varje region själva beslutar vad som ska införas i tjänsten.

Syftet med 1177 Journalen är att stärka möjligheten för invånarna att medverka i beslut och uppföljning av den egna vården samt stödja engagemanget för den egna hälsan. I 1177 Journalen kan invånaren läsa och skriva ut tillgänglig journalinformation. Informationen som visas hämtas från anslutna vårdsystem och presenteras varje gång invånaren loggar in, ingen journalinformation lagras i tjänsten.

Målet är att invånaren ska ha tillgång till så mycket information som möjligt i tjänsten.

Vad är NPÖ?

Nationell patientöversikt, NPÖ, är en tjänst för sammanhållen journalföring som gör det möjligt för behörig vårdpersonal, att med patientens samtycke, ta del av journalinformation från andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Information om NPÖ: Nationell patientöversikt (NPÖ)

1177 Egen provhantering

Med tjänsten Egen provhantering erbjuds invånare att beställa provtagning för att själv genomföra enligt ett bestämt flöde. I region Västmanland används tjänsten för provtagning:

  • Klamydia och gonorré
  • PCR provtagning för Covid- 19

Med tjänsten Egen provhantering minskar administrationen på vårdenheterna då personalen slipper skriva remiss för varje provtagning. Vården behöver inte söka invånaren för att informera om provsvaret då ett första svar automatiskt skickas till invånarens 1177 inkorg. 

1177 Formulärhantering

1177s Formulärtjänst är en nationell e- tjänst som innebär möjlighet till utskick av formulär från verksamheten direkt till invånarens inkorg på 1177.

Exempel på användningsområden är hälsodeklaration inför besök, uppföljning av aktiviteter exempelvis matdagbok eller andra typer av formulär. 1177 tjänsten har en koppling till regionens journalsystem Cosmic. Detta innebär att formulärtjänsten kan användas fristående utan koppling till journalsystemet eller genom att spara formulär direkt i journalsystemet eller så kan de användas tillsammans.

Är du nyfiken på tjänsten? Titta gärna på introduktionsfilmen om formulär via 1177: Introduktion till Formulärtjänsten inom 1177

1177 Intygstjänst

Mina Intyg är en funktion i e-tjänsterna på 1177 där invånaren kan hantera sina läkarintyg genom att logga in på 1177.se. Tjänsten är kostnadsfri och invånaren kan snabbt, enkelt och säkert läsa, redigera, skriva ut, spara och skicka intygen vidare till bland annat Försäkringskassan och arbetsgivare. All information är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess. I dagsläget kan invånaren endast ta del av intyg från verksamheter med journalsystemet Cosmic.

Läs mer om Hantera intyg på 1177.se

1177 Personalverktyget

1177-personalverktyget möjliggör en säker digital kommunikationsväg mellan vårdpersonal och invånare. Här går det att bygga ärendetyper och invånarärenden, samt att hantera dessa ärenden mellan vårdpersonalen och invånaren.

Utbildning

Varje vår och höst ges två utbildningar i 1177 e-tjänster: 1177 e-tjänster Administratörsutbildning samt 1177 e-tjänster Fördjupning. Anmälan sker via kompetensplatsen.

1177 Stöd och behandling

Vad är Stöd- och behandling?

Stöd och behandling (SoB) är en e-tjänst på 1177 som möjliggör för vårdgivare att erbjuda invånare stöd-, behandlings- eller utbildningsprogram via nätet. Innehållet är varierande i de olika programmen och kan anpassas efter individens behov. Programmen kan användas enskilt eller som ett komplement till annan behandling.

De program som används i vår region är upphandlade från externa leverantörer eller framtagna av andra regioner. Vår region kan nyttja dessa program genom att avtal skrivs, vilket även innebär att vi inte kan göra lokala tillägg eller justeringar i programmen.

Programmet nås av invånaren via inloggat läge på 1177.se, vilket kräver e-legitimation. Mer information finns här: Manual Invånare.

1177 Webbtidbok

För att öka invånarens inflytande över den egna vården och för att underlätta den administrativa processen vid tidsbokning arbetar Region Västmanland med att införa webbtidbokning via 1177.se.

Reglerna gällande villkor för bokning och vilka tidstyper som görs bokningsbara kan skilja sig åt mellan verksamheterna.

Tjänsten är ett effektivt verktyg där både mottagningen och patienten spar tid genom att bokningen genomförs direkt i journalsystemet.

Hälsosamtal Västmanland

Erbjudandet avser ett kostnadsfritt besök för provtagningen (fasteblodsocker och fastande lipidstatus) och ett därpå efterföljande hälsosamtal.

Det övergripande målet med Region Västmanlands hälsosamtal för 50-åringar är att förebygga hjärt-och kärlsjukdom och diabetes typ 2 samt stärka folkhälsan. Det viktigaste med hälsosamtalet är att öka deltagarnas förutsättningar för goda levnadsvanor och att uppmärksamma samband mellan levnadsvanor och hälsoproblem.


Kontakt e-tjänster

1177 e-tjänster

Systemförvaltningen

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English