Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Cosmic

Cosmic är Region Västmanlands journalsystem och används av region, kommun och privata vårdgivare. Här kan du som användare ta del av manualer, skapa ärenden till Cosmicsupporten och komma i kontakt med användarstödsförvaltningen.

Enhetsöversikten/Beläggningsadmin/Vårdplatsöversikt

Införande av Vårdplatsöversikten i Cosmic

Nyheter gällande utskrift, läs här

Annans avdelnings enhetsöversikt öppnas vid patientsökning, läs här

Den 16 /5 kl. 15.00 gick slutenvården över till att använda enhetsöversikten. Samtidigt gick vi över till den nya sängplatshanteringen, vilket även påverkade akutmottagningar och övriga som använder enhetsöversikten i öppenvård.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som deltog i gårdagens teams-möte, bra jobbat! 

Vårdplatsöversikten är försenad, men arbete pågår med att få den på plats så snart som möjligt. Vi återkommer med information. 

Det är viktigt att ni tänker på att ni från och med nu behöver ändra i vårdplatshanteringen (beläggningsadministration) om ni förändrar disponibla vårdplatser, t.ex. inför kommande helg. Om ni inte gör det kommer vårdplatsöversikten inte visa korrekt information. Det ska finnas utsedda personer hos er med behörighet att göra förändringen. Samma gäller när ni framöver behöver ändra era vårdplatser (t.ex. namnsättning, antal osv). Om ni känner er osäkra eller har frågor, vänd er till Cosmicsupporten. 

Vi påbörjar nu arbetet med att anpassa utifrån era önskemål och vi vill att ni skapar ärenden till Cosmicsupporten. Vi kommer inte kunna åtgärda allt på en gång, men vi kommer fortlöpande åtgärda de ärenden som kommer in. 

Team 

Inkom med önskemål om vilka team ni vi ha så lägger vi till dessa. 

Enhetsöversikten förvald vid inloggning 

Ni som sedan tidigare har haft Inskrivningsöversikten har nu fått enhetsöversikten som förvald i stället. Om ni önskar den inställningen så skapa ett ärende så ordnar vi det. 

Kolumnordning 

Om det finns önskemål om att ändra kolumnordningen så skapa ett ärende till Cosmicsupporten. Kolumnordning kan anpassas för en enhet eller för en yrkesroll. Ni kan ställa in en egen tillfällig kolumnordning, men den förloras när ni stänger ner Cosmic. 

Utskrifter 

Lägg ärenden om utskrifter till Cosmicsupporten. I väntan på åtgärd får ni använda inskrivningsöversikten för utskrift. 

Uppdateraknapp 

Vi har fått frågor om hur enhetsöversikten uppdateras då det inte finns någon knapp för att uppdatera. Enhetsöversikten uppdateras automatiskt med intervaller om 30-45 sekunder. Den kan manuellt uppdateras med knappen Filtrera eller genom att använda F5. 

Inskrivningsöversikten 

Inskrivningsöversikten kommer att finnas kvar in i en övergångsperiod, men när enhetsöversikten är stabil och all konfiguration är på plats kommer den inte längre vara tillgänglig. Under 2024 kommer Cambio inte längre ha kvar inskrivningsöversikten i Cosmic. 

Under övergångsperioden kan ni använda inskrivningsöversikte för att titta, men planering av inskrivning, förflyttning och utskrivning ska hanteras i enhetsöversikten för att vårdplatsöversikten ska ha korrekta uppgifter. 

Öppenvårdsmottagning 

Om ni har behov av att komma åt enhetsöversikten när ni är inloggade på en öppenvårdsenhet så får ni lägga ett ärende till Cosmicsupporten. I väntan på åtgärd så kan ni fortfarande titta i Inskrivningsöversikten.

Manualer

Definitioner slutenvård Cosmic.pdf

Manual för disponibla vårdplatser.pdf

Manual för fastställda vårdplatser.pdf

Manual för konfiguration vårdplatser.pdf

Instruktion Vårdplatsöversikt.pdf

Manual för vårdplatsöversikt.pdf

Viktiga rutiner för funktioner som påverkar Vårdplatsöversikten.pdf

Manual för Enhetsöversikten.pdf

Kolumn förflyttning i Enhetsöversikten för Akutmottagning och Öppenvård.pdf

Manual för Aktiviteter.pdf

Aktiviteter

Filmer om aktiviteterna/Att göra, finns på e-learning

Tid för inramade filmer, ca 15 min.

Hälso- och sjukvårdsledningen har beslutat att Vårdplatsöversikten ska införas i Cosmic innan sommaren. Syftet är att få bättre överblick av aktuell vårdplatssituationen samt hur prognosen ser ut framöver. För att vi ska kunna använda Vårdplatsöversikten i Cosmic behöver all slutenvård börja använda den nya beläggningsadministrationen (hanterar fastställda och disponibla vårdplatser) samt införa Enhetsöversikten.

Det har därför pågått ett intensivt arbete med att utbilda och informera alla berörda. Under vecka 13 utbildades beläggningsadministratörer i vårdplatshantering. Samma vecka visades även Vårdplatsöversikten. Under vecka 15 hölls visningar av Enhetsöversikten för Superanvändare.

Denna sidan används för att nå ut med information och material som är av vikt för införandet.

Vårdplatsöversikten kommer att användas av både av vårdplatskoordinatorer och hälso- och sjukvårdsledningen, vilket innebär att den kommer ligga till grund för tolkning av vårdplatssituationen. Informationen i Vårdplatsöversikten baseras på antal disponibla vårdplatser i kombination med registreringar som görs i Enhetsöversikten. Det är därför viktigt att antalet disponibla vårdplatser är korrekt angivna i Cosmic och att planering av utskrivning/förflyttning registreras i Enhetsöversikten.

Om ni har frågor kan ni kontakta: anvandarstod.ej@regionvastmanland.se

Cosmic e-learning

Användarutbildningen i Cosmic sker genom e-learning. Som läkare och sjuksköterska måste du utöver att titta på filmerna även certifiera dig i läkemedelsmodulen. Cosmic e-learning kan nås från Cosmic Produktion - Meny/Hjälp/Användarstöd-Film eller via Cambios hemsida:Cambio e-learning: Logga in på webbplatsen

Inloggningsuppgifter Cosmic till e-Learning får man tillsammans med sin Cosmicbehörighet när man börjar arbeta i Cosmic. Länk till e-learningen ska komma automatiskt till den mail som är angiven i HSA-katalogen. Om detta inte sker behöver man klicka på ”Har glömt användarnamn eller lösenord”, se nedan

Cambio inloggning

När du loggat in med engångslösenordet du får via din mail kan du byta det till ett eget som du sedan får komma ihåg till framtida inloggningar.

1. Välj Profil, kommer upp då man klickar på sitt namn, längst upp till höger

2. Välj inställningar under administration

3. Välj Ändra lösenord under användarkonto

När du är inloggad med din egen inloggning kan du välja vilken yrkesrollspaketering du vill titta på eller söka efter enstaka filmer om du så önskar. De filmer du har sett sparas och du kan se vilka filmer som är klara. Även utsedd person i verksamheten kan ta ut statistik vilka som har sett vilka filmer.

Lek- och lärmiljö

Det finns en Lek- och lärmiljö som alla användare har tillgång till. Lek- och lärmiljön finns på alla datorer som har Cosmic installerat. Under Startmenyn/Landstingsprogram/Cosmic hittar du Cosmic R8.1 Lek&Lär. I denna miljö kan du öva de moment du sett på i e-learningen. Lek- och lärmiljön är inte en kopia av produktionsmiljön, du kommer alltså inte att hitta exakt just din enhet.  Kontaktpersoner har fått ett antal inloggningar ni kan använda i er verksamhet.Du kan arbeta med vilken patient som helst, slå in ett årtal och sök patient. Lek- och lärmiljön rensas regelbundet.

Om Lek- och lärmiljön inte funkar eller du inte kan logga in så ska du vända sig till Cosmic-supporten.

Checklista E-learning

E-learning filmer för Kommunanvändare.docx

Introduktion läkare slutenvård.docx

Introduktion läkaren mottagning.docx

Introduktion sjuksköterska mottagning.docx

Introduktion sjuksköterska slutenvård.docx

Introduktion undersköterska mottagning.docx

Introduktion undersköterska slutenvård.docx

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.