Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Primärvården

Här samlar vi information som rör primärvården inom Region Västmanland.

ACG och CNI samt listningsstatistik per vårdcentral

ACG-CNI

2024

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2023

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

Listningsstatistik

Beräkning av antal listade/vårdcentral görs en gång i månaden. Mättillfället är alltid den 1:a i varje månad

2024

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2023

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Allmänläkardagar - fortbildning

Våren 2024

Allergi och astma i barndomen
Mareike Fech-Bormann, överläkare Barn- och ungdomskliniken

Försäkringsmedicin
Åsa Wahlander Wetterqvist, specialist i allmänmedicin, sakkunnig i försäkringsmedicin,
överläkare Försäkringsmedicinska enheten, Medicinsk stab

Fysiologkliniken
Jonas Selmeryd, överläkare/verksamhetschef Fysiologkliniken

Kloka kliniska val

Remitteringshjälp för allmänmedicinsk radiologi
Jonas Foldevi, specialist allmänmedicin och Ulrika Foldevi, överläkare radiologi

Röntgenkliniken - nytt och nyttigt

Hösten 2023

Fot i primärvården
Arto Korpi, ST-läkare Ortopedkliniken

Gastroenterologi för primärvården
Kenan Cejvan, Mag- och tarmmottagningen

Knäföreläsning ortopedi

Ryggföreläsning ortopedi

Urologiföreläsning
Botan Hawas, Urologkliniken

Våren 2023

Föreläsning ÖNH för allmänläkare
Johan Knutsson, överläkare, docent och Benjamin Janjooa, specialistläkare
Öron-näsa-halskliniken

Geriatrik i praktik
Alexander Selin, specialistläkare i allmänmedicin Geriatriska kliniken 

Vanliga neurologiska tillstånd i primärvården
Bojan Rugole, Stroke- och neurologisektionen Medicinkliniken

Melaninrik hud 
Ghena Shabana, specialist i hud- och könssjukdomar LäkarGruppen

Hösten 2022

10 och 16 november

Sårcentrum
Eva Bystedt, enhetschef Sårcentrum

Sårföreläsning
Katarina Winman Klanger, specialistläkare Läkargruppen

Osteoporos vårdförlopp
Nina Täckström, allmänläkarkonsult endokrinologi

Hematologi i primärvården
Anna Österlind, specialistläkare Hematologen

Urininkontinens 
Maria Bertilsson, uroterapeut, och Mats Stenberg, överläkare Kvinnokliniken

Förlossningsskador

Vulvasjukdomar
Anna Sahlin, överläkare Kvinnokliniken

Endometrios

Endometrios för allmänläkare
Jesper Ekman och Sabine Altrock, överläkare Kvinnokliniken 

Vulvamottagningen
Lovis Balushev, specialistläkare Kvinnokliniken

Våren 2022

20 och 28 april 

Presentationer

Arbetsmiljömedicin
Håkan Löfstedt, överläkare, Louise Fornander, yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicin Region Örebro

Demensutredning och behandling
Boris Klanger, specialist i allmänmeicin Läkargruppen samt allmänläkarkonsult geriatriken

Osteoporos
Ulrika Stenmark, överläkare medicinkliniken

Hudföreläsning, prickar och utslag
Karin Palmér, specialistläkare hudkliniken

Hösten 2021 

17 och 18 november

Presentationer

Astma nya riktlinjer

KOL
Gustav Broman, överläkare lungsektionen Västerås

Kardiologi i primärvården
Ingemar Lönnberg, överläkare hjärtsektionen medicinkliniken Västerås

Kärlkirurgi ur ett primärvårdsperspektiv
Fjalar Elvarsson, verksamhetschef kärlkirurgiska kliniken Västerås

Föreläsningar Lipödem

Våren 2021

Här kan ni ta del av de inspelade föreläsningarna

Presentationer:

Förebyggande arbete i primärvården vad gäller livsstil
Susanne Unger, utvecklingsledare på Enheten för Folkhälsa  

Förebyggande arbete i primärvården vad gäller livsstil
Lena Lönnberg, leg fysioterapeut och doktorand på CKF

Obesitas utifrån kommande nya riktlinjer. Evidens för gastric bypass?
Per Videhult, överläkare på Kirurgkliniken

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar, artriter och gikt
Milad Rizk, överläkare på Reumatologkliniken

Våld i nära relationer, vad finns det för resurser, hur kan vi hjälpa?
Elin Hedén, verksamhetsansvarig Kvinnohuset i Västerås

Hösten 2020

Njursvikt utredning i primärvården
Maria Tydén, specialistläkare i njurmedicin och infektionsmedicin

Senaste nytt inom diabetes typ 2 - hur bör vi tänka i primärvården idag?
Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, ALK diabetes, LäkarGruppen

Klinisk Kemi - Evidens för olika provtagningar i primärvården avseende "mer förvirrande än förkovrande"
Johan Skogö, specialistläkare i klinisk kemi

 

 

Allmänläkarkonsulter

Allmänläkarkonsulter, 42200

Allmänläkarkonsultuppdraget, 20893

Nedan hittar du den instruktion som beskriver rutinerna vid revidering eller framtagande av nya samverkansdokument

Framtagande av samverkansdokument doknr 20102

Kvalitet och utveckling

Samverkansdokument och instruktioner

Alla styrande dokument, instruktioner och samverkansdokument hittar du i ledningssystemet. Nedan har du direktlänkar till respektive dokumentgrupp. Om du vill söka efter dokument i ledningssystemt så måste du logga in på följande adress http://ledningssystemet.regionvastmanland.se

Barnhälsovård

Instruktioner

Mödrahälsovård

Samverkansdokument

Verksamhetsdialog

Verksamhetsdialog våren 2025

Mer information kommer. 

 

Vårdvalsinformation

Här finner ni alla informationsbrev från Vårduppdrag samlade.

Om något nummer saknas beror det på att det inte längre är aktuellt och därför borttaget.

2024

Nr 2 Projekt Struktur för samverkan primärvård - vuxenpsykiatri

Bilaga till informationsbrev nr 2

Nr 1 Justering av ersättningar 2024

2023

Nr 13 Ersättning för hälsoinriktat arbete

Nr 12 Digital triagering och chatt

Nr 11 Insatser för förbättrad vård av KOL-patienter

Nr 10 Digital artrosskola

Bilaga Dokumentation av digital artrosskola

Nr 9 Tillgänglighetsmedel

Nr 8 Ny biobankslag

Bilaga Prov i vården sparas, trycksak för utskrift

Nr 7 Information om Nationell patientenkät hösten 2023

Bilaga Information om Nationell patientenkät hösten 2023

Nr 6 Införande av triagering och chatt

Nr 5 Legitimationskrav kurator

Nr 4 Skyddad titel undersköterska

Nr 3 Godkända personcentrerade vårdförlopp

Nr 2 ExorLive

Nr 1 Insatser KOL

2022

Nr 11 Egenvårdsintyg barn och unga

Nr 10 Blanketter för polishandräckning

Nr 9 Utbildning 15-metoden

Nr 8 Bemanning och ersättning fysioterapi

Nr 7 Vårdförlopp nydebuterad hjärtsvikt
Bilaga: Informationsbrev från arbetsgruppen hjärtsvikt - Nu är vårdförloppet nydebuterad hjärtsvikt igång 

Nr 6 E-utbildning vårdgaranti i primärvården, patientvald väntan samt diagnos- coh KVÅ-kodning

Nr 5 Vårdsamordning och dokumentation i Link för att undvika betalningsansvar

Nr 4 Statsbidrag ökad läkarmedverkan inom äldreomsorgen

Nr 3 Inför verksamhetsdialog

Nr 2 Verksamhetsdialog våren 2022

Nr 1 Diabetessamordnare

2021

Nr 26 Nya kontakttyper - Besöksersättningsrapporten 2022
Bilaga: Besöksersättning och övriga ersättningar - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården, 29706

Nr 25 Eftervårdsbesök på barnmorskemottagning, reviderad instruktion

Nr 24 Steg 3 Fast läkarkontakt, definition fastställd, SKRs punktmätning samt visa upp fast läkarkontakt på 1177.se

Nr 23 Hälsoinriktade förbättringsarbeten 2021 och 2022 
Bilaga: Hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral, Primärvårdsprogram 2022
Bilaga: Mall för hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral

Nr 22 Läkarstudenter Örebro universitet

Nr 21 Arbets- och miljömedicin

Nr 20 Säsongsinfluensa behörigheter, boten, registrering mm
Bilaga: Information vaccinationsmottagning vc säsongsinfluensa

Nr 19 Verksamhetsutveckling psykisk hälsa primärvård

Nr 18 Märkning av hemsjukvård särskilt boende steg 2 Fast läkarkontakt

Nr 17 Medicinsk sekreterare - nätverk för klassificeringsfrågor
Bilaga: Uppdragsbeskrivning

Nr 16 Spirometri

Nr 15 Besöksersättning återbesök via kvalificerad telefonkontakt 

Nr 14 Fast läkarkontakt
Bilaga: Lathund för att ordna listorna i DUVA-rapport gällande fast läkarkontakt

Nr 13 Tillfriskandebevis för att resa
Bilaga: Tillfrisknandebevis, 57801

Nr 12 Influensavaccination hösten 2021

Nr 11 FLISA nytt listningssystem

Nr 10 Intygsskrivande och aktivitetsersättning
Bilaga: Avgifter för intyg och hälsokontroller, dok. nr 42356

Nr 9 Rehabilitering postcovid
Bilaga: Postcovid - rehabilitering på vårdcentral och remisskriterier till utredningsenhet

Nr 8 Möten hösten 2021

Nr 7 Intyg om vaccination mot covid-19

Nr 6 Förskrivning av fotbäddar

Nr 5 Nätverk för SÄBO-ansvariga läkare

Nr 4 Förändrade förutsättningar hälsoinriktat förbättringsarbete 2021

Nr 3 Betalningsansvar medicinsk fotvård

Nr 2 Ny receptblankett fr o m 1 maj 

Nr 1 Ekonomisk rapport i DUVA
Bilaga: DUVA-rapporten

2020

Nr 29 - Rutiner för läkarmedverkan SÄBO

Nr 27 - Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp
Bilaga: NKK, personcentrerade sammanhållna vårdförlopp och VIP

Nr 24 - Översynsarbetet primärvårdsprogrammet
Bilaga: Forskningspersonsinformation

Nr 21 - Screeningprovtagning efter sjukhusvård samt nytt om visir
Bilaga: RV-covid-19 REgionövergripande rutiner

Nr 20 - Smittspårning och labb-remisser vid Covid-19
Bilaga: Coronavirus 2019 - provtagningsstrategi
Bilaga: Covid-19 Regionövergripande rutiner
Bilaga: Hygienrutiner vid misstänkt eller konstaderad Covid-19 inom hemtjänst och hemsjukvård
Bilaga: Hygienrutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 inom SÄBO, Korttids samt LSS
Bilaga: Information till dig med bekräftad Covid-19
Bilaga: Information till dig med symptom på Covid-19 som har lämnat PCR-prov
Bilaga: Information till dig som är i närkontakt till person med Covid-19
Bilaga: PCR-provtagning och uppföljning SARS-CoV-2 RV
Bilaga: Smittspårning vid Covid-19 inom vård och omsorg i Västmanland

Nr 19 - Diagnoskodning Covid-19

Nr 16 - Diagnos- och KVÅ-koder för barnhälsovården i Västmanland
Bilaga: Lathund diagnos- och KVÅ-koder BHV

Nr 15 - Primärvårdens ansvar för förskrivning av larm på LSS-boende

Nr 13 - Rehabilitering efter covid-19

Nr 12 - Registrering av provtagning mellan läkarbesök

Nr 11 - Riktlnjer gällande barnmorskemottagningarna under coronapandemin
Bilaga: Tillfällig riktlinje för prioritering avseende barnmorskemottagningarnas verksamhet, dok.nr 52148
Bilaga: Tillfällig riktlinje till barnmorskor på barnmorskemottagningar i Region Västmanland, dok.nr 52149

Nr 10 - Ny rutin för ersättning av kvalificerad telefonkontakt - samma textmeddelande på alla vårdcentralers telefonrådgivning

Nr 8 - MedRave vårdgivarfilter

Nr 7 - Dödsfall i hemmet, viktiga rutiner och instruktioner

Nr 6 - Remisser gällande personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Nr 4 - Suicidprevention

Nr 3 - Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Bilaga: Nyhetsbrev 1, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Nr 2 - Registrera diagnos- och KVÅ-koder inom BHV och MHV

Nr 1 - Nytt ekonomiskt ersättningssystem för barnmorskeverksamheten från 1 januari 

 

 

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English