Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

1177 direkt Västmanland (Chatt/triagering primärvård)

1177 direkt Västmanland gör det möjligt för invånarna att skicka in sina vårdrelaterade ärenden till vårdcentralerna när det passar dem, när som helst på dygnet. En triagering görs, man får en prioritetsgrad och den med störst vårdbehov får chatta först.

Projektstart

Den 27 april 2023 godkände styrgruppen projektdirektivet, vilket också blev datumet för projektets officiella start. Projektarbetet har sedan dess fokuserat på tidsplanering för genomförandet, val av lämpliga arbetsmetoder och kommunikationsplanering.

Tidplan

Detta har gjorts:

 • En arbetsgrupp tar fram lösningsförslag på flöden i chattverktyget
 • Lösningsförslaget presenteras för projektets referensgrupp 
 • Presentation för samtliga verksamhetschefer med möjlighet till feedback

Pågår våren 2024:

 • Fastställande av flöden i chattverktyget
 • Utbildning för berörd personal

Lansering 24 april:

 • Start hos vårdcentralerna - kommunikation på plats
 • Kommunikation ut mot invånare 24 april-5 juni, samt september-oktober

Frågor och svar om chatten

När införs 1177 direkt Västmanland?

Breddinförandet av 1177 direkt Västmanland (chatt/triagering) för vårdcentralerna i regionen sker 24 april 2024 klockan 08.00.

Hur fungerar 1177 direkt Västmanland?

1177 direkt Västmanland gör det möjligt för invånarna att skicka in sina ärenden när det passar dem, när som helst på dygnet. I Sök vård-flödet går invånaren igenom en triagering, där den med störst vårdbehov får hjälp först. Invånaren placeras i ett digitalt väntrum och blir sedan aviserad i sms samt notis i app när chatten är redo att starta. Det är vårdcentralerna som svarar i chatten under ordinarie öppettider (vardagar kl 08:00-16:00). När vårdcentralerna har stängt är det 1177 som svarar fram till kl 22.00 på kvällen. Det kan vara vårdpersonal med olika professioner som bemannar chatten. Rådgivning via chatten är kostnadsfri för invånaren.

Beroende på ärende väljer invånaren vilken ingång hen vill använda i tjänsten:

• Sök vård – Chatta med personal på din vårdcentral. Har vårdcentralen stängt går chatten vidare till 1177. Du får börja med att svara på frågor om dina besvär. Dina svar ger dig en prioriteringsordning. Den som har störst vårdbehov får hjälp först. Som vårdnadshavare kan du chatta som ombud för barn från 1-13 år. Du kan inte chatta som ombud för äldre eller som god man.

• Boka vaccination – Ställ frågor om eller boka vaccination för Covid-19, Influensa, TBE och Pneumokocker.

• Ungdomsmottagningen – Chatta med personal från ungdomsmottagningen. För dig som är 13-23 år.

• Kontakta barnhälsovården – Ställ frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Gäller barn upp till 6 år som inte börjat förskoleklass.

• Administrativa frågor – Här görs ingen medicinsk bedömning. Du ställer dina frågor till en administratör som guidar dig vidare i frågan. Du kan till exempel: Av-/omboka tid på vårdcentral, förnya recept, ställa frågor om fakturor eller vårdgaranti.

När är chatten öppen?

Invånaren kan lämna sitt ärenden i chatten dygnet runt, alla dagar om året. I första hand styrs ärendet till vårdcentralen, men beroende på ärendets prioritet och hur lång tid det är kvar innan vårdcentralen har öppet så styrs patienten till vårdcentral eller 1177. 

Vårdcentralerna svarar i chatten under ordinarie öppettiderna (vardagar kl 08:00-16:00). När vårdcentralerna har stängt är det 1177 som svarar fram till kl 22.00 på kvällen.

 

Hur går triageringen till?

I chatten får invånaren svarar på ett antal frågor för att triagemotorn ska kunna skapa en sökorsak och en prioriteringsgrad. Frågorna är dynamiska och triagemotorn kan ställa relevanta följdfrågor baserat på vad patienten svarar. Algoritmen är förbestämd och är inte självlärande, dvs slutresultatet går alltid att förutsäga baserat på de svar patienten ger.

När invånaren har genomfört triagen får hen en rekommendation baserat på resultatet. Hen kan få egenvårdsråd eller kontakt med vårdpersonal eller uppmanas avsluta och ringa 112 ifall symtomen talar för det. Invånaren som kommer vidare till chatt med vårdpersonal samlas i en lista med prioritetsgrad och sökorsak. 

När vårdpersonalen hanterar ärendet har hen tillgång till all anamnes som lämnades i triagen i sammanfattad form, och har möjlighet att komplettera med följdfrågor för att kunna göra en bedömning av patientens tillstånd. Det går också att välja att starta video- eller röstsamtal med patienten för att hantera ärendet om ni kommer överrens om det. 

Kan chatten omvandlas till ett video- eller telefonsamtal?

Alla chattar kan övergå till ljudsamtal eller videosamtal. Då får invånaren en fråga i chatten om den vill slå på kameran och ha videomöte. Ljud eller bild kan användas som ett komplement till den skriftliga chatten för att kunna göra en korrekt bedömning av patienten.

Vad är skillnaden mellan 1177 direkt Västmanland och den förra chatten?

Region Västmanland har sedan tidigare Platform24s chattverktyg, vilket används av 1177-rådgivningen på telefon, Sala Väsby vårdcentral och Ungdomsmottagningen tom 23 april 2024, då den nya chatten,1177 direkt Västmanland, ersätter den. 

Den stora skillnaden nu är att det blir möjligt för invånarna att skicka in sina ärenden till sin vårdcentral när det passar dem, när som helst på dygnet. Det är vårdcentralerna som svarar i chatten under ordinarie öppettiderna (vardagar kl 08:00-16:00). När vårdcentralerna har stängt är det 1177 som svarar fram till kl 22.00 på kvällen.

1177 direkt Västmanland är ett sätt att snabbare hantera invånarnas hälsoproblem och ge svar på frågor om vård, samt minska medelväntetiden i telefon hos 1177 och på vårdcentralerna. Den är också ett svar på invånarnas önskan om högre tillgänglighet, snabbare service och möjlighet att få hjälp med att boka, boka om och avboka sina tider.

Kan digital triagering ge en säkrare vård?

Den digitala triageringen kommer direkt kunna ge invånaren egenvårdråd utan att hen behöva stå i telefonkö eller söka upp det själv. Chatten ska också stödja patienten att hamna på rätt vårdnivå snabbare. Patientsäkerheten ökar då verktyget gör det möjligt att hantera patienterna utifrån prioritetsgrad, dvs de som är i störst vårdbehov får hjälp först. Det skiljer sig från en telefonkö, där patienterna hamnar i en ordning baserat på när de ringde till mottagningen, oberoende av sökorsak. Sjuksköterskan kan inte veta om det döljer sig ett akut ärende långt ned i listan i en telefonkö.

Kan jag använda chatten som ombud för mina barn?

Som vårdnadshavare kan man använda chatten som ombud för barn mellan 1-13 år. Kunskapsstödet som ligger till grund för triageringen stödjer inte bedömning av barn yngre än 1 år. Därför behöver vårdnadshavaren istället ringa vårdcentralen för rådgivning.

Vilka fördelar finns för invånarna med 1177 direkt Västmanland?

Med chatt som ett alternativ att kontakta vården kommer vi öka nyttan för våra invånare. Invånaren kan starta sitt ärende när som helst på dygnet. Genom att verktyget kan skilja ut vilken typ av ärende det gäller och ärendets prioritet, säkerställer vi att patienten får rätt hjälp i tid. För personer som av olika skäl har svårt att prata i telefon (exempelvis de med hörselhandikapp) innebär möjligheten att kontakta vården via chatt en ökad tillgänglighet och kvalitet.

Tar det längre tid att hantera ärenden via chatt jämfört med telefon?

Utifrån den erfarenhet vi har idag från befintliga chattflöden är upplevelsen hos sjuksköterskorna att de är ungefär lika effektiva, om man räknar utifrån hur lång tid det tar att leverera råden. Dessutom kommer ju några patienter automatiskt ha fått egenvårdsråd eller rekommendation att ringa 112. Det som skiljer är att man i telefonen har en patient åt gången medan man i chattverktyget kan hantera flera patienter parallellt. Det finns också ett tidsbesparande moment i den digitala chatten i och med att invånaren redan har lämnat sitt ärende när hen kommer fram till sjuksköterska. Beroende på hur snabb invånaren är att respondera tar ärendena olika lång tid från ärendets start till att det avslutats.

Hur sprider vi information om 1177 direkt Västmanland till våra invånare?

Med start den 24 april kommer vi att sprida information om 1177 direkt Västmanland, för att så många som möjligt ska börja använda den här kontaktvägen istället för att ringa. Information kommer att finnas på:

 • VL-bussar
 • Vårdcentralerna (roll-ups, affischer mm)
 • Facebook/Instagram
 • 1177.se
 • Banners på välbesökta nyhetssajter lokalt
 • Banners på lokaltidningarnas digitala nyhetssidor
 • Google
 • Kivra

Använder privat drivna vårdcentraler också 1177 direkt Västmanland?

Ja, alla vårdcentraler i länet kan nås via 1177 direkt Västmanland.

Finns det en mobil-app för 1177 direkt Västmanland?

Det kommer att finnas en app med precis samma funktioner som webbversionen. Den skulle varit på plats i samband med lanseringen, men har blivit försenad pga problem hos vår leverantör Platform24. Det är ännu oklart när den är på plats för nedladdning på App-store och Google Play.

Gäller vårdgarantin även för chatten?

Ja. Patienten ska få kontakt med sin vårdcentral samma dag som ärendet skickats in via chatten. Om patientens hälsoproblem är nytt eller kraftigt försämrat omfattas patienten av vårdgarantin som innebär rätt att få en medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad personal.

Följsamheten till detta kommer att mätas.

Projektgruppen

Sara Segerstedt, projektledare
Susanne Fronda, EVD
Caroline Sönnerlid, kommunikationsutvecklare
Martina Muren Eriksson, systemförvaltare
Christofer Papinski, objektägare E-tjänster

Styrgruppen

Jonas Ekström, projektägare, områdeschef nära vård
Simin Videhult, Servicehälsan
Ulrika Boo, Viksäng-Irsta Närvården
Hanna Lostelius, Capio
Ortwin Herterich, Kungsörs vårdcentral
Lars Öhman, Förvaltningen för digitaliseringsstöd
Maria Martinsson, Vårdval primärvård
Maria Frisk Tiston, 1177 telefon/chatt
Anna Sofia Jansson, Närvården

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English