Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Försäkringsmedicin

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Försäkringsmedicinsk kommitté

Försäkringsmedicinska kommitténs övergripande syfte är att bidra till en säker, god och jämlik sjukrivnings- och rehabiliteringsprocess i Region Västmanland.

Kommittén ska öka medvetenhet och samband mellan det medicinska underlaget och den försäkringsmedicinska bedömningen. I uppdraget ingår bland annat att initiera utbildning och fortbildning av läkare i försäkringsmedicin och stödja läkarkollegors arbete med försäkringsmedicinska frågor. Kommittén ska även sprida kunskap om förändring i sjukskrivningsmönster och sjukförsäkringslagstiftning samt arbeta med rättstillämpning och praxis.

Kommittén leds av Region Västmanland. Övriga deltagare består av representanter från Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

Rehabiliteringskoordinator

Lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter trädde i kraft 1 februari 2020. Enligt lagen ska regioner erbjuda individuella koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja återgång till, eller inträde i, arbetslivet.

Det finns lagkrav på att regioner ska erbjuda individuella koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Detta för att möjliggöra återgång eller inträde i arbetslivet.

Syftet med en rehabiliteringskoordinator är att verka för tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen och på så sätt försöka minska långtidssjukskrivning.

I Region Västmanland finns sedan 2018 rehabiliteringskoordinatorer placerade inom primärvården samt inom viss specialistvård där sjukskrivningar är mest frekvent förekommande.

Kontakt

Åsa Wahlander Wetterqvist, sakkunnig läkare i Försäkringsmedicin, Medicinsk stab

Madeleine Åkerlind, processledare, Medicinsk stab

Försäkringsmedicinska utredningar

Lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar trädde i kraft 1 januari 2019. Lagen innebär att regioner ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. För närvarande är aktivitetsförmågeutredningar (AFU) den enda typ av försäkringsmedicinsk utredning som Försäkringskassan kan beställa från regionerna.

Region Västmanlands ansvar innefattar försäkrade som är bosatta inom regionen.

En region får sluta avtal med annan region eller annan vårdgivare om utförandet av försäkringsmedicinska utredningar. Region Västmanland har, tillsammans med Region Sörmland, upphandlat externa vårdgivare, hädanefter kallade leverantörer, för utförandet av försäkringsmedicinska utredningar.

Leverantörer

Under avtalstiden 1 mars 2021 till och med februari 2025, har Region Västmanland avtal med två leverantörer:

Kontakt gällande upphandling och avtal

Marie Enegarn, strategisk inköpare, Inköp

Avrop och beställningar

Det är Försäkringskassan som beställer AFU-utredningar av regionen. Regionen är ensam ansvarig för tilldelning och beslut.

Fördelning av beställningar mellan leverantörer utgår från två principer:

  • Geografiskt avstånd mellan den försäkrades bostadsort och leverantörens utredningsort
  • När i tid som leverantören kan ta emot beställning, utifrån beställningsdatum

Kontakt

Carina Nydestedt, samordnare AFU

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English