Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Cirkulationsbehandling

Kompressionsutrustning för cirkulationsproblem

ISO-kod 04 06 09

Avancerade kompressionshjälpmedel

Lymphapress.

Kriterier för förskrivning 

Lymfbehandling vid diagnosticerat lymfödem/lipödem. Innan förskrivning ska patient deltagit i kompressionsbehandling på klinik vid flertal tillfällen med aktuell produkt som visat sig ha god effekt. Förskrivningsblanketten skickas in tillsammans med uppföljningsblankett behandling lymphapress

Förskrivare 

Legitimerad vårdpersonal (sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare) med medicinsk lymfterapeututbildning. Förskrivaren ska ha genomgått utbildning av aktuell produkt.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Enkla kompressionshjälpmedel

Pumpstövel.

Kriterier för förskrivning

Ödembehandling, vid risk för sår eller befintliga sår, där konventionell kompressionslindning inte gett tillräcklig effekt eller där patienten inte tål behandlingen på grund av smärta eller obehag.

 • Anledningen till ödemen ska vara utredd.
 • Patienten ska ha provat pumpstöveln i två veckor med positiva resultat. Utvärderingsblankett ska bifogas vid förskrivning. 
 • Pumpstöveln ska användas som tilläggsbehandling med kompressionslindning eller kompressionsstrumpor där det går.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska kan ansvara för utprovning. Sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut med medicinsk lymfterapeututbildning.

Kostnadsansvar

Ansvar 1- regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Dubbelförskrivning

Nej

Viktig information

Kontraindikationer:

 • Icke-behandlad hjärtsvikt
 • Djup ventrombos
 • Tromboflebit
 • Akut hudinfektion
 • Svår arterioskleros eller ischemisk kärlsjukdom
 • Aktiv metastatisk sjukdom i ben

Det är viktigt att ansvarig förskrivare överväger dessa kontraindikationer innan behandling påbörjas och följer upp nyttan och eventuella biverkningar.  

Tränings- och ergometercyklar

ISO-kod 04 48 03

Avser manuped, armtränare och bentränare.

Kriterier för förskrivning 

Elektrisk arm- eller bentränare

 • Kan förskrivas till patienter som saknar självständig gångförmåga. För att kunna genomföra kontinuerlig cirkulationsbehandling i hemmet, till exempel motverka ödem.
 • Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan.
 • Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

Manuell arm- eller bentränare

 • Kan förskrivas till patienter med nedsatt gångförmåga och grav led-, muskel- eller neurologisk sjukdom, som med daglig träning kan bibehålla rörlighet och cirkulation. 

 • Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan.

 • Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Hjälpmedlet kan inte förskrivas som träningshjälpmedel.

Mer information

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English