Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Larm

Mobilt GPS-larm

ISO-kod 22 29 12

Kriterier för förskrivning 

GPS-larm kan förskrivas till patienter med kognitiv funktionsnedsättning som medför aktivitetsbegränsningar. GPS-larm syftar till att öka tryggheten hos patient och närstående samt bibehålla aktivitetsförmåga då patient på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning känner oro att vistas utanför hemmet.

Hjälpmedel kan förskrivas till patient:

  • i eget boende när närstående är larmmottagare och ansvarar för eftersök
  • i eget boende utan egen larmmottagare, under förutsättning att ansvaret för larmmottagning och eftersök har klargjorts
  • på särskilt boende med vårdpersonal på det särskilda boendet som ansvarar för larmmottagning och eftersök
  • som gett sitt samtycke till användning enligt gällande bestämmelser om tvångs- och skyddsåtgärder.

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska som genomgått utbildning kring GPS-larm i Hjälpmedelscentrums regi.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Avgifter

Abonnemangsavgift 200 kr/månad för patient i eget boende.

För boende i särskilt boende ansvarar kommunen/särskilda boendet för abonnemangsavgiften.

Viktig information

GPS-larm kan förskrivas när patienten gett sitt samtycke till användningen enligt bestämmelser om tvångs- och skyddsåtgärder. 

Tänk på att dokumentera samtycket i patientjournalen. 

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Personliga nödlarmssystem

ISO-kod 22 29 06

Personliga nödlarmssystem sätts igång antingen av användaren eller aktiveras automatiskt, så kallade passiva larm. 

Kriterier för förskrivning 

Personligt nödlarm kan förskrivas till patient som behöver hjälp av annan person inom bostaden och inte kan påkalla uppmärksamhet på annat sätt. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska. 

Vid behov av anpassning av larm med Brytare är förskrivare arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast, med Fjärrkontroller är förskrivare arbetsterapeut. 

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar

Förbrukningsartiklar och batterier

När hjälpmedlet har ett standardbatteri som finns att köpa i öppna handeln är det patientens ansvar att köpa och byta batteri.

Viktig information

Personlig anpassning av kommunalt larm till larmcentral är ett verksamhetsansvar.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Epilepsilarm

ISO-kod 22 29 06

Anfallslarm för epileptiker

Kriterier för förskrivning 

Epilepsilarm kan förskrivas till patient som när den får ett epileptiskt anfall behöver hjälp av annan person inom eller utanför bostaden och inte kan påkalla uppmärksamhet på annat sätt.

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska, i samråd med läkare. 

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar

När hjälpmedlet har ett standardbatteri som finns att köpa i öppna handeln är det patientens ansvar att köpa och byta batteri. Det är även patientens ansvar att i förekommande fall bekosta SIM-kort i form av kontantkort/abonnemang.

Viktig information

Utprovning ska ske i samråd med hjälpmedelskonsulent. Förskrivarutbildning för epilepsilarm är obligatorisk.

Dubbelförskrivning

Två epilepsilarm kan förskrivas om behov finns.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English