Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Larm

Mobilt GPS-larm

ISO-kod 22 27 24

Kriterier för förskrivning 

GPS-larm kan förskrivas till patienter med kognitiv funktionsnedsättning som medför aktivitetsbegränsningar. GPS-larm syftar till att öka tryggheten hos patient och närstående samt bibehålla aktivitetsförmåga då patient på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning känner oro att vistas utanför hemmet.

Hjälpmedel kan förskrivas till patient:

  • i eget boende när närstående är larmmottagare och ansvarar för eftersök
  • i eget boende utan egen larmmottagare, under förutsättning att ansvaret för larmmottagning och eftersök har klargjorts
  • på särskilt boende med vårdpersonal på det särskilda boendet som ansvarar för larmmottagning och eftersök
  • som gett sitt samtycke till användning enligt gällande bestämmelser om tvångs- och skyddsåtgärder.

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska som genomgått utbildning kring GPS-larm i Hjälpmedelscentrums regi.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Avgifter

Abonnemangsavgift 200 kr/månad för patient i eget boende.

För boende i särskilt boende ansvarar kommunen/särskilda boendet för abonnemangsavgiften.

Viktig information

GPS-larm kan förskrivas när patienten gett sitt samtycke till användningen enligt bestämmelser om tvångs- och skyddsåtgärder. 

Tänk på att dokumentera samtycket i patientjournalen. 

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Personliga nödlarmssystem

ISO-kod 22 27 18

Personliga nödlarmssystem sätts igång antingen av användaren eller aktiveras automatiskt, så kallade passiva larm eller anfallslarm för epileptiker så kallade epilepsilarm. 

Kriterier för förskrivning 

Personligt nödlarm kan förskrivas i syfte att påkalla uppmärksamhet av annan person inom bostaden, mellan två lägenheter och mellan bostad och trädgård. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska. 

Vid behov av anpassning av larm med Omkopplare är förskrivare arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast, med Miljöstyrsystem (fjärrstyrsystem) är förskrivare arbetsterapeut. 

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar

Förbrukningsartiklar och batterier

När hjälpmedlet har ett standardbatteri som finns att köpa i öppna handeln är det patientens ansvar att köpa och byta batteri.

Specialbatterier fås vid behov genom Hjälpmedelscentrum.

Viktig information

Personlig anpassning av kommunalt larm till larmcentral är ett verksamhetsansvar. Utprovning av epilepsilarm sker i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.