Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Styrning och samverkan

Hjälpmedelscentrums uppdrag beskrivs i sin helhet i Hjälpmedelsnämndens samverkansavtal, se under Länkar.

Hjälpmedelsnämnden har ansvaret för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och professionell omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. Uppdraget ska fullgöras inom ramen för gällande lagstiftning och policydokument. 

Utbudet och tjänsterna ska erbjudas för

  • Daglig livsföring förutom syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel
  • Hjälpmedel för vård och behandling
  • Inkontinenshjälpmedel

Hjälpmedelscentrum erbjuder parterna i hjälpmedelsnämnden att köpa service av egen utrustning som överensstämmer med hjälpmedel enligt ansvar 4.  

Förskrivare erbjuds information och utbildning om både förskrivning av hjälpmedel och av olika hjälpmedelsområden. På Hjälpmedelscentrum finns en utställning av hjälpmedel som är öppen för allmänheten.

Hjälpmedelscentrums uppdrag och samverkan

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att utföra de uppgifter som hjälpmedelsnämnden har ansvaret för, Hjälpmedelsnämndens samverkansavtal. Nämnden samordnar länets hjälpmedelshantering inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och ansvarar för verksamheten. Hjälpmedelsnämnden fattar beslut om frågor som rör verksamhet, hjälpmedelspolicy och hjälpmedelshandbok. 

Beredning av ärenden till hjälpmedelsnämnden sker genom:

  • Strategiska kundrådet
  • Tjänstemannaberedningen
  • Hjälpmedelsrådet i vissa frågor

Strategiska kundrådet

Genom strategiska kundrådet har kommunerna och regionen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor för Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kundrådet består av verksamhetsföreträdare utsedda av länets socialchefer och chefer inom regionen. Frågor som hjälpmedelsnämnden ska besluta om bereds i strategiska kundrådet.

Tjänstemannaberedningen

Tjänstemannaberedningen förbereder frågor som rör Hjälpmedelscentrums verksamhet. Beredningen består av länets socialchefer och chefer från regionens enheter för primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, Västmanlands sjukhus och Vårdval. Frågorna som tas upp till tjänstemannaberedningen är beredda av det strategiska kundrådet.

Hjälpmedelsrådet

Hjälpmedelsrådet är forum för hjälpmedelsnämndens samverkan med funktionsrättsorganisationerna i Västmanland. Det är ett brukarråd där dialog sker direkt med Hjälpmedelscentrums företrädare.   

Hjälpmedelsrådet medverkar i den tidiga beredningsprocessen för vissa ärenden till Hjälpmedelsnämnden. Exempel på ärenden att arbeta med är policyfrågor, förändringar av förskrivningsanvisningar i hjälpmedelshandboken, förändringar som service och avgifter samt projekt. 

För samråd finns dessutom förskrivarråd och referensgrupp inkontinens.

Förskrivarrådet

Förskrivarrådet är ett dialogforum mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssortiment. Syftet är att bistå strategiska kundrådet och att öka samverkan mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum.

Referensgrupp inkontinens

Det finns en referensgrupp för inkontinenshjälpmedel. Kontakta inkontinenssamordnaren för mer information, telefon kundtjänst 021–17 30 48.

Finansiering av Hjälpmedelscentrums verksamhet

Hjälpmedelscentrum är en intäktsfinansierad verksamhet. Intäkterna erhålls genom uthyrning och försäljning av förskrivna hjälpmedel samt tjänster. Hjälpmedel är indelade i ansvar 1 – 4. Läs mer under Ansvarsfördelning. I avsnitten om produkter som kan förskrivas framgår vilken nivå ett hjälpmedel tillhör och om det är hyres- eller försäljningshjälpmedel.

Läs mer under respektive rubrik nedan:

  • Uthyrning av förskrivna hjälpmedel
  • Försäljning av förskrivna hjälpmedel
  • Tjänster som Hjälpmedelscentrum erbjuder

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English