Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners
En kvinna använder en TENS-apparat för smärtlindring

Medicinska behandlingshjälpmedel

Medicinska behandlingshjälpmedel är en del i eller förutsättning för en medicinsk behandling.

Nyheter

Nytt regelverk för TENS-förskrivning

Från och med den 1 mars 2022 kan du som är förskrivare välja att förskriva TENS antingen så som regelverket tidigare sett ut, dvs ett lån under 6 månader och därefter ges möjlighet att köpa loss apparaten för 1250 kr. Du kan även välja att förskriva TENS-apparaten utan tidsbegränsning, under förutsättning att du som förskrivare gör bedömningen att patienten har långvarig smärta (mer än 3 månader). Detta anges i rullist i webSesam som korttids- eller långtidsförskrivning.

Hjälpmedelskonsulenternas huvudområden

  • Åsa Pettersson - TENS, kylhjälpmedel
  • Sanna Hermansson - nutritionspump
  • Martin Mörk - nutritionspump, kompressionshjälpmedel

Kontaktuppgifterna till hjälpmedelskonsulenterna finns sist på sidan.

Kompressionshjälpmedel

Avancerade kompressionshjälpmedel

Används vid behandling av lymfödem.

Förskrivs via pappersblankett och skickas in tillsammans med ifylld uppföljningsblankett till hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentrum eller laddas upp via uppladdningstjänsten.

Förskrivning av lymphpulsator

Uppföljning behandling lymphapress

Enkla kompressionshjälpmedel

Används vid sårbehandling/prevention och samtida ödem. Kan även användas vid enklare lymfödem.

Förskrivs via pappersblankett och skickas in tillsammans med ifylld uppföljningsblankett till hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentrum eller laddas upp via uppladdningstjänsten.

Hydroven 3 - Mätguide för manschetter

Uppföljning behandling kompressionshjälpmedel

Länkar

http://www.apodan.dk/uk.aspx

https://www.arjo.com/sv-se/

Kylhjälpmedel

Kylhjälpmedel är ett förskrivningsbart hjälpmedel till personer med MS vid uttalad värmeintolerans där andra enklare åtgärder inte är tillräckliga. Dessa produkter är förskrivningsbara via pappersordination av fysioterapeut/sjukgymnast med vana av MS-patienter. 

Kylhjälpmedel kan även förskrivas till personer med uttalad värmeintolerans vid andra neurologiska diagnoser. I dessa fall ska förskrivning ske i samråd med läkare.

Förskrivningsblankett skickas in  via Uppladdningstjänsten.

Se Hjälpmedelshandboken för mer information.

Mer information till dig som är förskrivare

Produktinformation kylhjälpmedel

 

Nutritionspump

Nutritionspump förskrivs till patienter i behov av sondmatning via nasogastrisk eller perkutan sond. Sondmatningspumpen programmeras med en målvolym och en hastighet, ml/tim. Förskrivning av denna apparat samt uppföljning av behandling sker av dietist på ansvarig klinik.

Från och med den 1 februari 2019 är Nestlé Health Science leverantör av nutritionspumparna.

  • Nestlé Compat Ella (S-nr 40409)

Hjälpmedelscentrum handhar enbart pumparna, aggregat och övriga tillbehör beställs av dietist via Mediq.

Mer stöd till dig som är förskrivare

Nestlé Compat Ella Utbildningscenter: Här kan du träna på pumpen och få information om hur den fungerar. Du kan även få utskrivet certifikat efter genomgången webutbildning, länk: http://trainingcentre.compatella.com/sv

Klinisk bruksanvisning:
https://trainingcentre.compatella.com/sv/dokumentation

Sortimentsöversikt

Nutritionspump

TENS

Utbildningar

TENS-apparater

Utbildningen är obligatorisk för att få förskrivningsrätt

Aktuellt

Kontraindikationer för TENS från leverantör

  • ICD (intrakardiell defibrillator): TENS får inte användas.
  • Pacemaker: TENS får normalt inte användas. I särskilda fall; ansvarig kardiolog godkänner behandling. Gör utprovning under monitorering av pacemaker-effekt på kardiologisk enhet.
  • Andra inplanterade elektriska stimulatorer/sensorer: Ta kontakt med ansvarig läkare. Ställ frågan om TENS menligt kan påverka aktuell stimulator eller sensor.
  • Stimulering på halsens framsida: Stimulering nära carotiskärlen kan orsaka blodtrycksfall. Stimulering över struphuvudet kan ge andningssvårigheter.
  • Stimulering över uterus hos individ som är gravid: Stimuleringen kan påverka fostret via överledning i fostervattnet.
  • Individ som saknar möjlighet att kommunicera.

Förskrivare

Läkare, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska med adekvat kompetens för området, exempelvis deltagit i Enovis förskrivarutbildningar på Hjälpmedelscentrum eller akupunkturkurs där TENS-utbildning ingår.  

Från och med den 1 mars 2022 kan du som förskrivare välja att förskriva TENS antingen så som regelverket tidigare sett ut, dvs ett lån under 6 månader och därefter ges möjlighet att köpa loss apparaten för 1250 kr. Du kan även välja att förskriva TENS-apparaten utan tidsbegränsning, under förutsättning att du som förskrivare gör bedömningen att patienten har långvarig smärta (mer än 3 månader). Detta anges i rullist i webSesam som korttids- eller långtidsförskrivning.

Möjligheten kommer att finnas att ändra ett tidsstyrt lån till ett icke tidsstyrt om du som förskrivare gör bedömningen att det behövs. Det kräver dock att du fyller i en blankett och skickar denna till Hjälpmedelscentrum via Uppladdningstjänsten. Detta går även att göra i efterhand för de apparater som har förskrivits innan den 1/3 2022.

Utprovning

En noggrann utprovning av elektrodplacering och stimuleringstyp ska alltid föregå förskrivning av TENS-apparat.  

Minst en behandling ska göras med den TENS-apparat som sedan lämnas till patienten.  

Vid utprovningen och inträningen ska patienten ges möjlighet att praktiskt få prova på- och avtagning av elektroder, förvaring av elektroder, hantera TENS-apparaten samt att göra enkel funktionskontroll.  

Är patienten i behov av assistans vid applicering av elektroder ska denna person vara med vid utprovningen.  

Det är viktigt att förskrivare fyller i blanketten som följer med varje TENS-apparat och skriver i datum då den ska vara återlämnad, om förskrivningen gäller korttidslån. Förskrivaren informerar muntligt att den ska återlämnas senast detta datum om man inte vill köpa loss den.

Apparater förskrivna före den 1 juli 2011 påverkas inte av denna rutin.

Mer information till dig som är förskrivare

Låneförbindelse TENS-apparat - gäller korttidsförskrivning

Låneförbindelse TENS-apparat- arabiska - gäller korttidsförskrivning

Låneförbindelse TENS-apparat - engelska - gäller korttidsförskrivning

Protokoll för TENS

Förskrivarmaterial TENS

Användning och elektrodplacering för effektiv smärtlindring - folder Cefar

Länkar

www.enovis.se


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English