Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Administrera medicin

Infusionspumpar

ISO-kod 04 19 24

Infusionspumpar.

Kriterier för förskrivning

Personer i behov av intravenös administrering av läkemedel, vätska eller näring där pump erfordras. Exempelvis:

  • Symtomlindring vid palliativ vård
  • Intravenöst nutritions- och/eller vätskebehov
  • Antibiotikainfusion

Förskrivare 

Läkare. Sjuksköterska kan ansvara för utprovningen.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – klinikhjälpmedel.

Viktig information

Förskrivaren ska ha adekvata kunskaper och vara väl förtrogen med infusionsbehandling. Delegerad sjuksköterska ansvarar för att patienten får upplärning i hantering av infusionspumpen.

Hjälpmedelscentrum handhar enbart pumparna. Aggregat och övriga tillbehör beställs av personal på behandlande klinik.  

Dubbelförskrivning

Endast under förutsättning att två pumpar måste användas samtidigt.     

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Uppmätning och dosering av medicin

ISO-kod 04 19 04

Droppställning.

Förskrivare 

Läkare, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, distriktssköterska och dietist.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Läkare, dietist och distriktssköterska bör samråda med fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut vid förskrivning av droppställning som ska monteras på rullstol eller rollator för rätt produkt och för att minimera tipprisk.

Mer information

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Insulinpumpar

ISO-kod 04 19 24

Insulinpumpar.

Kriterier för förskrivning

Förskrivs till patienter med behov av regelbunden insulinbehandling där insulinpump är att föredra före annat injektionssystem.

Förskrivare

Diabetessjuksköterska eller läkare.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – klinikhjälpmedel.

Viktig information

Tillbehör till insulinpump förskrivs av diabetessjuksköterska i Sesam LMN eller från Apoteket.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se Sesam LMN.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Sändare och sensor

ISO-kod 04 24 12

Blodanalys.

Kriterier för förskrivning

Förskrivs till patienter med behov av regelbunden blodglukoskontroll där sändare och sensor är att föredra före kapillär blodprovstagning.

Förskrivare 

Diabetessjuksköterska.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – klinikhjälpmedel.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se Sesam LMN.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English