Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Urinavledare

Kvarliggande katetrar

ISO-kod 09 24 03

Rör som förs in i urinröret och möjliggör tömning och sköljning av urinblåsan under längre tid.

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske

 • i avvaktan på eller under utredning/behandling
 • vid kronisk ej behandlingsbar blåsdysfunktion
 • som komplement till annan behandling (exempelvis sakralt/perianalt sår).

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Vissa inkontinenshjälpmedel är märkta med en * i produktkatalogen. Dessa kräver särskild förskrivarkompetens och förskrivs enbart av specialistförskrivare till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

Icke stjärnmärkta produkter förskrivs i öppenvård under förutsättning att det finns en läkarordination för till exempel tappningskatetrar och kvarliggande katetrar med nelatonspets. Övriga produkter, som urinpåsar, urindroppsamlare med mera, förskrivs självständigt av förskrivare i öppenvården.

Viktig information

 • Läkaren har det medicinska ansvaret för kateterbehandlingen och ska tillsammans med förskrivare vid behandlande enhet ompröva behovet av kateterbehandlingen. 
 • Läkaren har det medicinska ansvaret för kateterbehandlingen tills remittering skett och vårdgivaransvaret övertagits av mottagande enhet.
 • Förskrivaren ansvarar för att kontroller, åtgärder och uppföljningar av kateterbehandlingen genomförs enligt individuell vårdplan samt vid förändrat behov.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Tappningskatetrar

ISO-kod 09 24 06

Engångsrör som förs in via urinröret och möjliggör en enstaka tömning och sköljning av urinblåsan.

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske vid funktionsnedsättning av urinblåsans tömningsförmåga eller avflödeshinder.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Vissa inkontinenshjälpmedel är märkta med en * i produktkatalogen. Dessa kräver särskild förskrivarkompetens och förskrivs enbart av specialistförskrivare till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

Icke stjärnmärkta produkter förskrivs i öppenvård under förutsättning att det finns en läkarordination för till exempel tappningskatetrar och kvarliggande katetrar med nelatonspets. Övriga produkter, som urinpåsar, urindroppsamlare med mera, förskrivs självständigt av förskrivare i öppenvården.

Viktig information

 • Beakta patientens fysiska förmåga, till exempel handfunktion, samt olika behov vid val av produkt, exempelvis i hemmiljö, vid resa eller på arbetsplatsen. 
 • Det är viktigt att ta hänsyn till andra hjälpmedel som kan påverka utprovningen. Kontakta aktuell förskrivare vid behov av gemensam behovsbedömning. 
 • I första hand väljs en hydrofil tappningskateter (nelatonspets) utan vätska som fuktas med rent kranvatten för att aktivera den hydrofila ytan. 
 • I andra hand väljs en hydrofil tappningskateter (nelatonspets) med vätska då funktionella eller medicinska behov finns, exempelvis nedsatt handfunktion, upprepade urinvägsinfektioner, nedsatt immunförsvar samt när rent vatten saknas. 
 • För att utbilda patienten i självkateterisering, och följa upp behandlingen, krävs särskild kompetens, till exempel uroterapiutbildning. 
 • Kontrollera att blåstömningen blir optimal med vald tappningskateter och teknik. Residualvolym kontrolleras lämpligast med blåsscanner. För barn kan specifika riktlinjer finnas.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Urindroppssamlare

ISO-kod 09 24 09

Mjuka höljen som omsluter och fixeras vid penis genom vilka urin leds ut genom ett utloppsrör som kan anslutas till urinuppsamlingspåsar. Här ingår till exempel uridomer.

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urinläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Beakta längd och omkrets/diameter på penis samt häftytans bredd vid val av urindroppsamlare. För rätt storlek, mät vid penisroten i avslappnat tillstånd då patienten står upp, sitter eller ligger på sida. Använd mätsticka eller måttband.
 • Beakta patientens fysiska förmåga, exempelvis handfunktion, vid val av urindroppsamlare.
 • Raka eller klipp bort behåring runt penis och använd inte återfettande tvål, puder eller salvor (försämrar häftförmågan).
 • För att undvika slitage på huden rullas urindroppsamlaren av.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English