Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Tjänster som Hjälpmedelscentrum erbjuder

Rådgivning av hjälpmedelskonsulent och/eller hjälpmedelstekniker

Rådgivning och konsultation i samband med förskrivning är kostnadsfri till personer med funktionsnedsättning, förskrivare och personal på vårdenheter inom region, kommun och privata vårdgivare samt inom skola och daglig verksamhet.

Utbildning

Utställning

På Hjälpmedelscentrum finns en utställning där olika hjälpmedelsleverantörer visar ett urval av sina produkter. Utställningen omfattar flera hjälpmedelsområden än Hjälpmedelscentrums och också produkter för bostadsanpassning. 

Studiebesök för grupper tillhörande intresse- och pensionärsorganisationer samt för personal inom kommun och region är kostnadsfria. Övriga studiebesök debiteras.

Information och utbildning för förskrivare

Information till förskrivare finns på webbplatsen Vårdgivare och samarbetspartners. Där finns mer information från Hjälpmedelscentrum om produktområden, teknisk service, förskrivarutbildningar med mera. 

Alla blanketter som behövs vid förskrivning av hjälpmedel inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och kontakter med Hjälpmedelscentrum finns på Hjälpmedelscentrums webbplats.

Länkar till specifika blanketter finns också under respektive avsnitt i Hjälpmedelshandboken där hänvisning görs till blankett.

För att få förskriva hjälpmedel i Västmanland måste förskrivaren genomgå obligatoriska förskrivarutbildningar, Förskrivarutbildning Grund och Förskrivarutbildning webSesam. Förskrivaren väljer därefter produktutbildningar utifrån arbetsområde. Utbildningarna är kostnadsfria. Mer information finns på Hjälpmedelscentrums webbplats.

 • Förskrivarutbildning Grund är grundutbildning med lagstiftning, regelverk och rutiner
 • Förskrivarutbildning webSesam är utbildning i webSesam

Sjuksköterskor som ska förskriva antidecubitusmadrasser ska genomgå en anpassad Förskrivarutbildning Grund samt produktutbildning.

Se Allmänna regler vid förskrivning av hjälpmedel.

Utprovning

Innan utprovning påbörjas hänvisas till Förskrivningsprocessen Utprovning görs av förskrivare och vid behov tillsammans med hjälpmedelskonsulent och eventuellt hjälpmedelstekniker. Förskrivare kan använda utprovningsrummen på Hjälpmedelscentrum utan medverkan av hjälpmedelskonsulent- eller tekniker. Utprovningsrummen bokas av förskrivare via kundtjänst.

Uthyrning av förskrivna hjälpmedel

Hjälpmedel som tillhör ansvar 1, 2 och 4 kan hyras. De förskrivna hjälpmedel som enligt ansvarsindelningen är hyreshjälpmedel hyrs från Hjälpmedelscentrum. 

Verksamheter inom regionen och kommunerna, privata vårdenheter och olika myndigheter kan även hyra hjälpmedel som ingår i Hjälpmedelscentrums sortiment, se nedan under rubriken Beställning av hjälpmedel.

Vad ingår i hyra av hjälpmedel?

I hyran av ett hjälpmedel ingår utprovning, anpassning i samband med utprovning, reparationer, transport till bestämda leveransställen, återtagande och rekonditionering av hjälpmedel. I websesam finns hjälpmedelssortimentet tillgänglig för förskrivare. Hyra debiteras per påbörjad 30-dagarsperiod.

Försäljning av förskrivna hjälpmedel

Vissa hjälpmedel som förskrivs försäljs till betalande verksamhet. 

Verksamheter inom regionen och kommunerna, privata vårdenheter och olika myndigheter kan även köpa hjälpmedel som ingår i Hjälpmedelscentrums sortiment, se nedan under rubriken Beställning av hjälpmedel.

Nya hjälpmedel

Försäljningspriset är Hjälpmedelscentrums inköpspris inklusive rabatter med ett påslag på 10-25%, beroende på inköpspris. I påslaget ingår upphandling, sortimentsurval, lagerhållning, administration, rådgivning och transport till förskrivarens lager. Större volymer säljs enligt offert.

Återköp av försäljningshjälpmedel kan ske inom 30 dagar om varan är oanvänd och i originalförpackning.

Begagnade hjälpmedel

I mån av tillgång säljs även begagnade hjälpmedel till verksamhet inom region och kommun inklusive privata vårdgivare. Detta till kvarvarande restvärde, dock minst 20% av inköpspriset och med ett administrativt påslag. Större volymer säljs enligt offert.

Utrangerade hjälpmedel

Utrangerade hjälpmedel försäljs inte. Hjälpmedelscentrum har avtal med Frälsningsarmén som distribuerar utrangerade hjälpmedel som bistånd till sina kontaktländer. 

Uthyrning av hjälpmedel till privatpersoner

Hjälpmedelscentrum hyr ut hjälpmedel till privatpersoner. Kontakt tas med kundtjänst telefon: 021 – 17 30 48. 

Den som hyr hjälpmedel tar själv ansvar för att det är ett lämpligt hjälpmedel i förhållande till funktionsnedsättningen och att det används på rätt sätt. Hjälpmedelscentrums medarbetare kan ge generella råd. 

Hela Hjälpmedelscentrums sortiment kan hyras av privatpersoner under förutsättning att det finns på lager med undantag av:

 • Eldrivna rullstolar
 • Drivaggregat, brukar- och vårdarstyrda
 • Aktivrullstolar
 • Medicinska behandlingshjälpmedel
 • Datorer
 • Surfplattor och smarta telefoner
 • Cyklar
 • Tillbehör till olika hjälpmedel

Det finns två olika typer av hyror, privathyra och privathyra extrasortiment.

Vid privathyra gäller:

 • Minsta hyresperiod är 1 månad
 • Månadshyra samt en startavgift på 100 kr per huvudhjälpmedel debiteras vid utlämningstillfället
 • Månadshyra debiteras därefter via faktura
 • Efter 6 månader reduceras hyreskostnaden per huvudhjälpmedel till halva beloppet

Information om hyresbelopp lämnas av kundtjänst.

Vid privathyra extrasortiment gäller:

Privathyra extrasortiment omfattar hjälpmedlen reselyft, resehygienstol, våg till personlyft, bärstol samt portabel ramp.

 • Minsta hyresperiod är 1 månad
 • Startavgift 100 kr per huvudhjälpmedel debiteras vid utlämningstillfället
 • Månadshyra debiteras därefter via faktura
 • Efter 2 månader dubbleras hyreskostnaden per huvudhjälpmedel

Praktiskt runt privathyrda hjälpmedel

Service och reparationer

Service ingår i hyran och ges på Hjälpmedelscentrum. För skrymmande artiklar, enligt förteckning, ges service i hemmet inom Västmanland.

Återlämning

Hyrda artiklar ska hämtas och återlämnas på Hjälpmedelscentrum.

Transport

Alla hjälpmedel som hyrs ska i första hand hämtas och lämnas på Hjälpmedelscentrum.

För tunga och skrymmande hjälpmedel ingår transport med ordinarie turbil enligt körplan, endast i Västmanland.

Mot avgift erbjuds transport av alla hjälpmedel, även icke skrymmande, i Västmanland.

Beställning av hjälpmedel till verksamhet

Kund med avtal kan beställa hjälpmedel till sin verksamhet via Hjälpmedelscentrum. Kund utan avtal bör hänvisas till privathyrans regelverk alternativ kan kunden upprätta specifikt avtal med Hjälpmedelscentrum om efterfrågan antas vara återkommande. Hjälpmedel från grundsortiment och specialsortiment kan beställas, med undantag av GPS-larm.

I tjänsten ingår telefon- eller mejlrådgivning med allmänna råd om produkt genom kundtjänst eller specifika råd om produkt av hjälpmedelskonsulent, inköpshantering, godsmottagning och montering, utleverans ordinarie kördag, avhjälpande underhåll samt inleverans och hämtning av hjälpmedel vid hyresuppsägning.

Tillval erbjuds vid behov av besök på Hjälpmedelscentrum eller ute i verksamheten för mer ingående information om hjälpmedel eller alternativa produkter samt installation av hjälpmedel ute i verksamheten och vid mer omfattande anpassning av produkt. Kostnad enligt gällande timtaxa för den tid arbetet tar.

Tekniskt serviceavtal

När hjälpmedel hyrs från Hjälpmedelscentrum ingår besiktning, förebyggande underhåll och reparationer. Det gäller både hjälpmedel förskrivna till en patient och hjälpmedel som exempelvis hyrs till ett särskilt boende. 

För hjälpmedel som ägs av verksamheter inom regionen och länets kommuner inklusive privata vårdgivare erbjuder Hjälpmedelscentrum att teckna serviceavtal.  

Serviceavtal kan omfatta besiktning och förebyggande underhåll. Reparationer erbjuds enligt gällande prislista.

Service, reparation och anpassning

Reparation och anpassning

Information finns under rubriken Reparation och anpassning på Hjälpmedelscentrums förskrivarsidor

En avgift kan tas ut vid misskötsel av hjälpmedel, se rubriken Avgifter

Reparationer av hjälpmedel som inte ägs av Hjälpmedelscentrum 

Reparationer kan erhållas enligt gällande prislista

Besiktning

Mobila personlyftar och taklyftar besiktigas en gång per år om de hyrs från Hjälpmedelscentrum. För personlyftar och taklyftar som ägs av verksamheter inom regionen och länets kommuner kan serviceavtal tecknas. 

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll genomförs i samband med rekonditionering och ingår i hyran. Förebyggande underhåll på sängar erbjuds i serviceavtal. 

Transport

Hjälpmedelscentrum utför

 • ordinarie transport av hjälpmedel
 • transport av skrymmande hjälpmedel
 • extra transport av hjälpmedel (debiteras)
 • flytt av hjälpmedel vid byte av bostad (debiteras)
 • flytt av skolhjälpmedel, se Hjälpmedel i skola

För mera information läs på Hjälpmedelscentrum webbplats

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English