Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Tyngdprodukter

Tyngdtäcken

ISO-kod 04 28 09

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas till patient med nedsatt aktivitetsförmåga och/eller begränsad delaktighet på grund av minst fyra av nedanstående kognitiva funktionsnedsättningar och som varat mer än tre månader.

Gravt nedsatt sömnfunktion och dygnsrytm, till exempel:

 • Insomningssvårigheter (mer än 45 minuter att somna).
 • Sömnsvårigheter förekommer frekvent.
 • Vaknar mer än två gånger per natt och svårt att somna om.
 • Vaknar för tidigt i förhållande till vardagens aktiviteter och har svårt att somna om.
 • Sover för mycket eller för lite eller vid fel tillfälle i förhållande till vardagens aktiviteter.

Motorisk oro, till exempel:

 • Motorisk hyperaktivitet, svårt att sitta och ligga still.
 • Svårt att genomföra vardagliga aktiviteter.

Nedsatta emotionella funktioner, till exempel:

 • Oro och ångest.
 • Tvångstankar.
 • Irritation, ilska.
 • Svårighet att kontrollera känslor som vredesutbrott och /eller hot.
 • Nedstämdhet.

Nedsatt koncentrationsförmåga, till exempel:

 • Tappar lätt fokus.
 • Svårt att fokusera på sina vardagsaktiviteter.
 • Svårt att påbörja, genomföra och avsluta vardagliga aktiviteter.

Nedsatt rums- och kroppsuppfattning, till exempel:

 • Svårt att avgöra de egna kroppsdelarnas position, var kroppen börjar och slutar och hur den förhåller sig till rum och föremål.

Nedsatta perceptuella funktioner, till exempel:

 • Över- eller underkänslighet för sinnesintryck.
 • Nedsatt filtreringsförmåga det vill säga att inte ha förmåga att sortera sinnesintryck.
 • Svårt att uppfatta information, avväga kraft och riktning, balansera, tolka och känna igen olika signaler, adekvat använda olika kroppsdelar.

Kartläggning, skattning och uppföljning bör ske enligt angivna dokument. Ska inte skickas in till HMC

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdtäcke för barn

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdtäcke för vuxen

Underlag för utprovning av tyngdtäcke ska skickas till HMC om utprovning ska ske med hjälpmedelskonsulent.

Uppföljning ska ske efter en månad och efter sex månader. 

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Förskrivarutbildning för tyngdprodukter är obligatorisk. Förskrivare har efter utbildning möjlighet att prova ut tyngdtäcke självständigt efter överenskommelse med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Dubbelförskrivning medges inte.

Förskrivning av tyngdtäcke till barn under tre år rekommenderas inte.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Dagprodukter

ISO-kod 04 28 09

Tyngdväst, tyngdfilt, tyngdkrage och bolldyna.

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas till patient med nedsatt aktivitetsförmåga och/eller begränsad delaktighet på grund av minst fyra av nedanstående kognitiva funktionsnedsättningar och som varat mer än tre månader.

Motorisk oro, till exempel:

 • Motorisk hyperaktivitet, svårt att sitta och ligga still.
 • Svårt att genomföra vardagliga aktiviteter.

Nedsatta emotionella funktioner, till exempel:

 • Oro och ångest.
 • Tvångstankar.
 • Irritation, ilska.
 • Svårighet att kontrollera känslor som vredesutbrott och /eller hot.
 • Nedstämdhet.

Nedsatt koncentrationsförmåga, till exempel:

 • Tappar lätt fokus.
 • Svårt att fokusera på sina vardagsaktiviteter.
 • Svårt att påbörja, genomföra och avsluta vardagliga aktiviteter.

Nedsatt rums- och kroppsuppfattning, till exempel:

 • Svårt att avgöra de egna kroppsdelarnas position, var kroppen börjar och slutar och hur den förhåller sig till rum och föremål.

Nedsatta perceptuella funktioner, till exempel:

 • Över- eller underkänslighet för sinnesintryck.
 • Nedsatt filtreringsförmåga det vill säga att inte ha förmåga att sortera sinnesintryck.
 • Svårt att uppfatta information, avväga kraft och riktning, balansera, tolka och känna igen olika signaler, adekvat använda olika kroppsdelar.

Kartläggning, skattning och uppföljning bör ske enligt angivna dokument. Ska inte skickas in till HMC. Underlag för utprovning skickas in innan utprovning med hjälpmedelskonsulent.

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdväst

Underlag för utprovning av tyngdväst

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av bolldyna

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdfilt

Uppföljning ska ske efter en månad och efter sex månader.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som har gått förskrivarutbildning för tyngdprodukter. Utprovning ska ske i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Dubbelförskrivning medges inte.

Kartläggning och uppföljning ska ske enligt förskrivningsprocessen.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English