Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Manuella rullstolar och sittvagnar

Rullstolar, manuella tvåhjulsdrivna

ISO-kod 12 22 03

Det finns olika kriterier för olika typer av manuella tvåhjulsdrivna rullstolar. Det som är specifikt för de olika typerna beskrivs under rubrikerna:

 • Transportrullstol, 24t
 • Komfortrullstol, 24t
 • Allroundrullstol, avancerad
 • Aktivrullstol
 • Aktivrullstolar, lätt
 • Stårullstol
 • Påhängshjul till manuell rullstol 

Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Kriterier för förskrivning 

Rullstol förskrivs till patient som har nedsatt gångförmåga och/eller medicinska problem som medför att regelbunden förflyttning inom- och utomhus måste kompenseras med rullstol.   

Transportrullstol 24t

Förskrivs till patient som har behov av rullstol kortare stunder eller för tillfälligt bruk. Patientens sittställning kräver inga specifika anpassningar.   

Komfortrullstol 24t

Förskrivs till patient som har behov av god sittkomfort och möjlighet till lägesändring. Patienten har behov av att förflytta sig självständigt i begränsad omfattning.

Allround, avancerad

Förskrivs till patient som har behov av en lättmanövrerad rullstol för dagligt bruk. Patienten har behov av rullstol med goda anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper.

Aktivrullstol

Förskrivs till patient som kör rullstolen själv och använder den större delen av dagen. Patienten har behov av rullstol med låg vikt, kompakt utförande och goda köregenskaper.

Utprovning görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Aktivrullstol lätt

Förskrivs till patient som kör rullstolen själv och använder den större delen av dagen. Patienten har behov av rullstol med låg vikt, kompakt utförande och goda köregenskaper.

Patienten är i riskzon för förslitningsskador i övre extremiteter. Patienten har behov av att lyfta rullstolen i olika situationer.

Aktivrullstol lätt kan förskrivas till patient som tidigare använt aktivrullstol.

Utprovning görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Rådgör med patientansvarig läkare om du behöver stöd i din bedömning inför förskrivning av rullstol.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar

Patienten kan utan kostnad välja mellan luftpumpade och massiva däck till sin rullstol. 

Patient som väljer att byta däck, trots att behov inte bedömts vara aktuellt av hjälpmedelstekniker, bekostar det bytet själv. Däck kan köpas på Hjälpmedelscentrum som också kan utföra däckbyte mot en avgift.

Alternativa drivhjul bekostas av patienten när det inte finns några medicinska behov.  

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Dubbelförskrivning

Två manuella rullstolar kan förskrivas om behov finns. 

Undantag kan göras för rullstol med drivaggregat, stårullstol och manuell rullstol med motorstöd.

Extra drivhjulsuppsättning räknas som en manuell rullstol. 

För mer information, kontakta hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentrum.

Viktig information

Patientens behov är avgörande för vilken rullstol som förskrivs. Manuella rullstolar som används av flera personer på vårdenheter, kliniker och särskilda boendeformer är basutrustning och bekostas av respektive verksamhet.

Blanketter

Önskas utprovning tillsammans med hjälpmedelskonsulent ska blankett Underlag för utprovning manuella rullstolar  skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovningen. Blanketten kan användas som stöd och vägledning vid utprovning.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Stårullstol manuell

Kriterier för förskrivning 

Stårullstol kan förskrivas till patient

 • som själv kan förflytta sig med rullstolen. 
 • när stårullstol bidrar till att patienten får ökad räckvidd och aktivitetsförmåga i hemmiljön, individuella mål ska beskrivas.
 • för att underlätta för patienten att själv klara sin ståträning.

Utprovning görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Arbetsterapeut och fysioterapeut ska tillsammans ha bedömt patientens förmåga att stå och behov av ståträning innan hjälpmedlet förskrivs  

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Förskrivning ska alltid göras i samråd med läkare och fysioterapeut/sjukgymnast. 

Kostnadsansvar

Nivå 1 – hyreshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar

Patienten kan utan kostnad välja mellan luftpumpade eller massiva däck till sin rullstol. 

Patient som väljer att byta däck, trots att behov inte bedömts vara aktuellt av hjälpmedelstekniker, bekostar det bytet själv. Däck kan köpas på Hjälpmedelscentrum som också kan utföra däckbyte mot en avgift.

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Dubbelförskrivning

Två manuella rullstolar kan förskrivas om behov finns. Undantag kan göras för rullstol med drivaggregat, stårullstol och manuell rullstol med motorstöd. Extra drivhjulsuppsättning räknas som en manuell rullstol. 

För mer information, kontakta hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentrum.

Viktig information

Utprovning görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Blanketter

Blankett Underlag för utprovning manuella rullstolar  fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning påbörjas.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Påhängshjul till manuell rullstol

Kriterier för förskrivning 

Påhängshjul kan förskrivas för att utomhus underlätta och öka framkomligheten på ojämnt underlag till patient som själv kör sin rullstol utomhus under hela året. Påhängshjul kan även förskrivas till barn för att underlätta självständighet i körandet och för att bidra till ökad delaktighet i aktiviteter. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Nivå 2 – hyreshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Påhängshjul kan bara användas till rullstol som har fotbåge. Utprovning görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Blanketter

Blankett Underlag för utprovning manuella rullstolar  fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning påbörjas. 

Rullstolar, manuella vårdarmanövrerade

ISO-kod 12 22 18

Det finns olika kriterier för olika typer av manuella vårdarmanövrerade rullstolar. Det som är specifikt för de olika typerna beskrivs under rubrikerna:

 • Transportrullstol, 16t
 • Komfortrullstol, 16t

Kriterier för förskrivning 

Rullstol förskrivs till patient som har nedsatt gångförmåga och/eller medicinska problem som medför att regelbunden förflyttning inom- och utomhus måste kompenseras med rullstol.    

Transportrullstol 16t

Förskrivs till patient som har behov av rullstol kortare stunder eller för tillfälligt bruk. Patientens sittställning kräver inga specifika anpassningar.   

Komfortrullstol 16t

Förskrivs till patient som har behov av god sittkomfort och möjlighet till lägesändring.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. 

Rådgör med patientansvarig läkare om du behöver stöd i din bedömning inför förskrivning av rullstol.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Dubbelförskrivning

Två manuella rullstolar kan förskrivas om behov finns. 

Undantag kan göras för rullstol med drivaggregat, stårullstol och manuell rullstol med motorstöd.

För mer information, kontakta hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentrum.

Viktig information

Patientens behov är avgörande för vilken rullstol som förskrivs. Manuella rullstolar som används av flera personer på vårdenheter, kliniker och särskilda boendeformer är basutrustning och bekostas av respektive verksamhet.  

Blanketter

Önskas utprovning tillsammans med hjälpmedelskonsulent ska blankett Underlag för utprovning manuella rullstolar skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovningen. Blanketten kan användas som stöd och vägledning vid utprovning. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Sittvagnar

ISO-kod 12 27 07

Kriterier för förskrivning

Sittvagn kan förskrivas till barn med svår sittproblematik eller till större barn som behöver en sittvagn som förflyttningshjälpmedel. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

I första hand ska sittvagnar som finns i öppna handeln användas. Specialanpassning på egen sittvagn kan efter riskanalys genomföras av hjälpmedelstekniker. Läs mer om specialanpassning

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English