Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Manuella rullstolar och sittvagnar

Rullstolar, manuella tvåhjulsdrivna

ISO-kod 12 22 03

Det finns olika kriterier för olika typer av manuella tvåhjulsdrivna rullstolar. Det som är specifikt för de olika typerna beskrivs under rubrikerna:

  • Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar
  • Aktivrullstolar lätt
  • Tillbehör till rullstol - påhängshjul
  • Stårullstol

Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Kriterier för förskrivning 

Rullstol förskrivs till patient som har behov av den för sin förflyttning när annat förflyttningshjälpmedel, exempelvis rollator, inte kan användas.  

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Första gången rullstol förskrivs bör det göras i samråd med patientens läkare.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar

Patienten kan utan kostnad välja mellan luftpumpade eller massiva däck till sin rullstol. 

Patient som väljer att byta däck, trots att behov inte bedömts vara aktuellt av hjälpmedelstekniker, bekostar det bytet själv. Däck kan köpas på Hjälpmedelscentrum som också kan utföra däckbyte mot en avgift.

Alternativa drivhjul bekostas av patienten när det inte finns några medicinska behov.  

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Dubbelförskrivning

Två manuella rullstolar kan förskrivas om behov finns. 

Undantag kan göras för rullstol med drivaggregat, stårullstol och manuell rullstol med motorstöd.

Extra drivhjulsuppsättning räknas som en manuell rullstol. 

För mer information, kontakta hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentrum.

Viktig information

Patientens behov är avgörande för vilken rullstol som förskrivs. Manuella rullstolar som används av flera personer på vårdenheter, kliniker och särskilda boendeformer är basutrustning och bekostas av respektive verksamhet.

Blanketter

Önskas utprovning tillsammans med hjälpmedelskonsulent ska blankett Underlag för utprovning manuella rullstolar  skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovningen. Blanketten kan användas som stöd och vägledning vid utprovning.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Aktivrullstol lätt

Med aktivrullstol lätt avses en rullstol vars tyngsta del väger max 4,5 kg. Det finns ett begränsat utbud av tillbehör till aktivrullstol lätt.

Kriterier för förskrivning 

En aktivrullstol lätt kan förskrivas till patient som har behov av att lyfta rullstolen i olika situationer och som aktivt använder rullstolen i både hemmiljö och i samhället. 

Aktivrullstol lätt kan förskrivas till patient som tidigare använt aktivrullstol. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Nivå 2 – hyreshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar

Patienten kan utan kostnad välja mellan luftpumpade eller massiva däck till sin rullstol. 

Patient som väljer att byta däck, trots att behov inte bedömts vara aktuellt av hjälpmedelstekniker, bekostar det bytet själv. Däck kan köpas på Hjälpmedelscentrum som också kan utföra däckbyte mot en avgift.

Alternativa drivhjul bekostas av patienten när det inte finns några medicinska behov.  

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Dubbelförskrivning

Två manuella rullstolar kan förskrivas om behov finns. 

Undantag kan göras för rullstol med drivaggregat, stårullstol och manuell rullstol med motorstöd.

Extra drivhjulsuppsättning räknas som en manuell rullstol. 

Viktig information

Utprovning görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Blanketter

Blankett Underlag för utprovning manuella rullstolar  fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning påbörjas.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Tillbehör till rullstol - påhängshjul

Kriterier för förskrivning 

Påhängshjul kan förskrivas för att utomhus underlätta och öka framkomligheten på ojämnt underlag till patient som själv kör sin rullstol utomhus under hela året. Påhängshjul kan även förskrivas till barn för att underlätta självständighet i körandetoch för att bidra till ökad delaktighet i aktiviteter. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Nivå 2 – hyreshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Påhängshjul kan bara användas till rullstol som har fotbåge. Utprovning görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Blanketter

Blankett Underlag för utprovning manuella rullstolar  fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning påbörjas. 

Stårullstol manuell

Kriterier för förskrivning 

Stårullstol kan förskrivas till patient när rullstolen underlättar att själv klara sin ståträning och samtidigt få ökad räckvidd i hemmiljön. Patienten ska själv kunna förflytta sig med rullstolen. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Förskrivning ska alltid göras i samråd med läkare och fysioterapeut/sjukgymnast. 

Kostnadsansvar

Nivå 1 – hyreshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar

Patienten kan utan kostnad välja mellan luftpumpade eller massiva däck till sin rullstol. 

Patient som väljer att byta däck, trots att behov inte bedömts vara aktuellt av hjälpmedelstekniker, bekostar det bytet själv. Däck kan köpas på Hjälpmedelscentrum som också kan utföra däckbyte mot en avgift.

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Dubbelförskrivning

Två manuella rullstolar kan förskrivas om behov finns. 

Undantag kan göras för rullstol med drivaggregat, stårullstol och manuell rullstol med motorstöd.

Viktig information

Utprovning görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Blanketter

Blankett Underlag för utprovning manuella rullstolar  fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning påbörjas.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Rullstolar, manuella vårdarmanövrerade

ISO-kod 12 22 18

Vårdarmanövrerade transportrullstolar.

Kriterier för förskrivning 

Rullstol förskrivs till patient som har behov av den för sin förflyttning när annat förflyttningshjälpmedel, exempelvis rollator, inte kan användas.  

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Dubbelförskrivning

Två manuella rullstolar kan förskrivas om behov finns. 

Undantag kan göras för rullstol med drivaggregat, stårullstol och manuell rullstol med motorstöd.

Tänk på - information till förskrivare

Patientens behov är avgörande för vilken rullstol som förskrivs. Manuella rullstolar som används av flera personer på vårdenheter, kliniker och särskilda boendeformer är basutrustning och bekostas av respektive verksamhet.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Sittvagnar

ISO-kod 12 27 07

Kriterier för förskrivning

Sittvagn kan förskrivas till barn med svår sittproblematik eller till större barn som behöver en sittvagn som förflyttningshjälpmedel. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

I första hand ska sittvagnar som finns i öppna handeln användas. Specialanpassning på egen sittvagn kan efter riskanalys genomföras av hjälpmedelstekniker. Läs mer om specialanpassning

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English