Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Andningshjälpmedel

Andningsmuskeltränare

ISO-kod 04 03 27

Pepmask.

Kriterier för förskrivning

Funktionsnedsättning som medför nedsatt andningsfunktion eller risk för nedsatt andningsfunktion.

Förskrivare

Läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast med specialområde andning. 

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Säljs av Hjälpmedelscentrum till förskrivande enhet.

Viktig information

PEP-pipa är verksamhetsansvar och går inte att förskriva.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Frenikusstimulator

ISO-kod 04 27 24

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till patienter med ryggmärgsskada som behöver elektrisk stimulering av nerver som styr andningen. Utprovning sker på Neurokirurgen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Förskrivare

Specialistläkare.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – klinikhjälpmedel.

Viktig information

Förbrukningsmaterial debiteras lungmottagningen.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Om problem uppstår ska Lungmottagningen och vårdpersonal vända sig till Neurokirurgen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Uppföljningskontroll sker i Uppsala 2 ggr/år.

Hostmaskin

ISO-kod 04 03 21

Slemsugar.

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med försvagad eller utebliven hostkraft. Används som komplement till sekretmobilisering i luftvägarna.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska eller fysioterapeut/sjukgymnast kan ansvara för utprovning.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – klinikhjälpmedel.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att sköta om utrustningen så att den håller längre. Tillbehör och förbrukningsutrustning rengörs och byts ut enligt instruktion från förskrivare.

Dubbelförskrivning

Nej.

Viktig information

Utprovning av dessa hjälpmedel sker alltid på Lungmottagningen alternativt Barnkliniken utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • För avhjälpande underhåll av apparatur
 • Vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för utbyte av dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • Vid upplevd otillräcklig behandling
 • Vid behov av kontroll av sin behandling
 • Vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • Ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam 

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Inhalatorer

ISO-kod 04 03 06

Kriterier för förskrivning 

Lätt nedsättning av andningsfunktioner.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska och fysioterapeut/sjukgymnast kan ansvara för utprovning.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. 

Dubbelförskrivning

Förskrivning av både en stationär och en portabel inhalator bedöms som godkänd dubbelförskrivning då de fyller olika funktioner. I övriga fall godkänns inte dubbelförskrivning.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Bilevel

ISO-kod 040312

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med ett större behov av andningsstöd nattetid, men ibland även dagtid. Vissa modeller är godkända för användning vid trackeotomi och transport. Ej livsuppehållande behandling. Patienten ska ha bibehållen egenandning.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska kan ansvara för utprovningen.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – klinikhjälpmedel.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att sköta om utrustningen så att den håller längre. Tillbehör och förbrukningsutrustning rengörs och byts ut enligt instruktion från förskrivare.

Avgifter

Inga avgifter för patienter med bilevel-behandling, förutom de som har behandling mot sömnapné. En låneavgift på 500 kronor betalas då av patienten till Lungmottagningen vid det första besöket.

Dubbelförskrivning

Ja, i vissa fall då patienten har behov av andningsstöd under större delen av dygnet. Bilevel-apparater är inte gjorda för att gå 24 timmar per dygn. I dessa fall har patienten två apparater förskrivna som båda används enligt schema.

Viktig information

Utprovning av dessa hjälpmedel sker alltid på Lungmottagningen alternativt Barnkliniken utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • För avhjälpande underhåll av apparatur
 • Vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för utbyte av dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • Vid upplevd otillräcklig behandling
 • Vid behov av kontroll av sin behandling
 • Vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • Ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam

Mer information från Hjälpmedelscentrum

 

CPAP/APAP

ISO-kod 04 03 12

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med sömnapné.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska kan ansvara för utprovningen.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – klinikhjälpmedel.

Avgifter

En låneavgift på 500 kronor betalas av patienten till Lungmottagningen vid det första besöket.

Dubbelförskrivning

Endast en apparat kan förskrivas.

Viktig information

Utprovning av dessa hjälpmedel sker på Lungmottagningen utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • för avhjälpande underhåll av apparatur.
 • vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för att byta ut dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • vid upplevd otillräcklig behandling
 • vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som uppkommer inom leverantörens rekommenderade intervall för utbyte
 • ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Optiflow

ISO-kod 04 03 12

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med behov av andningsstöd. Varm och befuktad luft med ett högt flöde som ges nasalt via speciell grimma.

Förskrivare

Läkare på Barnmottagningen. Sjuksköterska kan ansvara för utprovningen. 

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 - klinikhjälpmedel.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att sköta om utrustningen så att den håller längre. Tillbehör och förbrukningsutrustning rengörs och byts ut enligt instruktion från förskrivare.

Dubbelförskrivning

Nej.

Viktig information

Utprovning av dessa hjälpmedel sker alltid på Barnkliniken utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • För avhjälpande underhåll av apparatur
 • Vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för utbyte av dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • Vid upplevd otillräcklig behandling
 • Vid behov av kontroll av sin behandling
 • Vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • Ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam 

Mer information från Hjälpmedelscentrum

 

Ventilator

ISO-kod 04 03 12

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med ett större, eller totalt, behov av andningsstöd under hela dygnet. Alla modeller är godkända för användning vid trackeotomi och transport. Alla modeller har batteribackup. Räknas som livsuppehållande behandling. Kan förskrivas till patient utan bibehållen egenandning.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska kan ansvara för utprovningen.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – klinikhjälpmedel.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att sköta om utrustningen så att den håller längre. Tillbehör och förbrukningsutrustning rengörs och byts ut enligt instruktion från förskrivare.

Dubbelförskrivning

Ja, i de fall då patienten har ett totalt behov av andningsstöd utan tillfredsställande egenandning. I dessa fall har patienten två apparater förskrivna som båda används enligt schema, där en används som backup vid problem med en av apparaterna.

Viktig information

Utprovning av dessa hjälpmedel sker alltid på Lungmottagningen alternativt Barnkliniken utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • För avhjälpande underhåll av apparatur
 • Vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för utbyte av dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • Vid upplevd otillräcklig behandling
 • Vid behov av kontroll av sin behandling
 • Vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • Ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam

Mer information från Hjälpmedelscentrum 

Slemsugar

ISO-kod 04 03 21

Kriterier för förskrivning 

Svår nedsättning av funktioner för att transportera slem i övre och nedre luftvägarna.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska och fysioterapeut/sjukgymnast kan ansvara för utprovning.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Viktig information

Förbrukningsmaterial till slemsugar tillhandahålls av behandlande klinik.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Syrgaskoncentrator

ISO-kod 04 03 18

Syrgasutrustningar/oxygenkoncentrator.

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med behov av extra syrgastillförsel. Finns som stationär och mobil modell.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska kan ansvara för utprovningen.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – klinikhjälpmedel.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att sköta om utrustningen så att den håller längre. Tillbehör och förbrukningsutrustning rengörs och byts ut enligt instruktion från förskrivare. Ingen rökning eller öppen eld är tillåten i hemmet.

Dubbelförskrivning

Ja, i de fall då patienten har ett högre behov av syrgas kan två apparater förskrivas. Dessa kopplas samman och syrgasflödet kan då dubbleras. Förskrivning av både en stationär och en portabel syrgaskoncentrator bedöms också som godkänd dubbelförskrivning då de fyller olika funktioner. I övriga fall godkänns inte dubbelförskrivning.

Viktig information

Utprovning av dessa hjälpmedel sker alltid på Lungmottagningen alternativt Barnkliniken utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • För avhjälpande underhåll av apparatur
 • Vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för utbyte av dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • Vid upplevd otillräcklig behandling
 • Vid behov av kontroll av sin behandling
 • Vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • Ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam

Mer information från Hjälpmedelscentrum 

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English