Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Kommunikation och information

Person läser punktskrift

Alternativa inmatningsenheter

ISO-kod 22 36 12 

Flexiboard och scanner.

Kriterier för förskrivning 

Scanner förskrivs endast till kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Bärbara anteckningsapparater för punktskriftsanvändning

ISO-kod 22 12 21

Digitala anteckningshjälpmedel med inbyggd punktdisplay.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Bokstöd och bokhållare

ISO-kod 22 30 15

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Bärbara datorer och handdatorer

ISO-kod 22 33 06

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet) för skolsituation, gäller grundskola och gymnasium eller motsvarande.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Förstorande videosystem

ISO-kod 22 03 18

CCTV och handhållna elektroniska förstoringsglas.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester).

Förskrivs till patienter där andra förstoringshjälpmedel inte fungerar.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Dubbelförskrivning

Dubbelförskrivning av elektroniskt förstoringshjälpmed kan motiveras när patienten även har behov av utanför hemmet.

Glas och linser som förstorar

ISO-kod 22 03 09

Förstoringsglas.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester)

Förskrivare 

Arbetsterapeut, optiker och synpedagog vid Synenheten.

Glasögon och kontaktlinser

ISO-kod 22 03 06

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester). 

Förskrivare 

Optiker vid synenheten. Arbetsterapeut och synpedagog kan förskriva prefabricerade glasögon.

Dubbelförskrivning

Man får ett par glasögon för varje användningsområde, endast i undantagsfall dubbelförskrivning.

Viktig information

Synskärpan samt läsningen ska göra en signifikant skillnad. Borttappade samt trasiga glasögon ersätts/lagas.

Hjälpmedel och verktyg för mätning av färg

ISO-kod 22 06 24

Till exempel ljusindikator och färgindikator. 

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Kikare och teleskop

ISO-kod 22 03 12 

Monokikare och binokikare.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester).

Förskrivare 

Arbetsterapeut, optiker och synpedagog vid Synenheten.

Ljuddisplayer för datorer

ISO-kod 22 39 07

Talsyntes.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Ljusfilter

ISO-kod 22 03 03

Absorptionsfilter. 

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester).

Förskrivare 

Arbetsterapeut, optiker och synpedagog vid Synenheten.

Viktig information

Fås endera som bländningsskydd eller som kontrastförhöjande glas. Ljuskänsligheten ska vara av betydande karaktär.

Läsmaskiner

ISO-kod  22 30 21

Kriterier för förskrivning 

Talande scanner: kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet) samt till skolelever utifrån individuella behov.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Manuella räknehjälpmedel

ISO-kod 22 15 03

Abakus.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog på Synenheten.

Program för ordbehandling

ISO-kod 22 12 24

Till exempel Microsoft office.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Räkneapparater

ISO-kod 22 15 06

Talande miniräknare. 

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (Svår synnedsättning och blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Skrivare

ISO-kod 22 39 06

Punktskrivare. Färgskrivare till datautrustning till skolan.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Skrivmaskiner

ISO-kod 22 12 15

Punktskrivmaskiner, manuella och elektriska.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet). 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Specialskrivpapper och specialskrivplast

ISO-kod 22 12 18

Till exempel ritmuffar.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet). 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Stativ

ISO-kod 24 18 12

Bildskärmsarmar.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet). 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Särskilda programvaror för presentation

ISO-kod 22 39 12

Förstorings- och skärmläsningsprogram, till exempel Zoomtext, Jaws.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Taktila datordisplayer

ISO-kod 22 39 05

Punktdisplay.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (måttlig synnedsättning-blindhet). För mer avancerad utrustning krävs särskilt beslut.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Tangentbord

ISO-kod 22 36 03

Kriterier för förskrivning 

Tangentbord till kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet) till personer som har erhållit dator från synenheten samt till personer som har egen dator.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Ur och klockor

ISO-kod 22 27 12

Punktklockor, talande fickur (förskrivs vid kombinationen nedsatt syn och hörsel) och talande väckarur.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Utrustning för manuell punktskrift

ISO-kod 22 12 12

Reglett.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Utrustning för att spela in och återge ljud

ISO-kod 22 18 03

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet) samt till skolelever utifrån individuella behov.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Visuella displayer och tillbehör

ISO-kod 22 39 04

Skärm

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester) vid behov av skärm med högre kontrast än standard.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English