Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Rörelse-, styrke- och balansträning

Hjälpmedel för gångträning

ISO-kod 04 48 07

Kriterier för förskrivning 

Parallellbarr kan förskrivas till patient som behöver tillgång till en barr för intensiv/regelbunden fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling. 

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Viktig information

Barr i barnstorlek är inte CE-märkt enligt regelverket MDR (Medical device regulation 2017/745), utan förskrivs som konsumentprodukt. Det är viktigt att följa manualen och eliminera eventuella risker vid användandet. Förskrivaren ansvarar för att informera vårdnadshavare innan förskrivning, då man om skada uppstår inte kan anmäla detta till Läkemedelsverket.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Tränings- och ergometercyklar

ISO-kod 04 48 03

Avser manuped, armtränare och bentränare.

Kriterier för förskrivning 

Elektrisk arm- eller bentränare

  • Kan förskrivas till patienter som saknar självständig gångförmåga. För att kunna genomföra kontinuerlig cirkulationsbehandling i hemmet, till exempel motverka ödem.
  • Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan.
  • Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

Manuell arm- eller bentränare

  • Kan förskrivas till patienter med nedsatt gångförmåga och grav led-, muskel- eller neurologisk sjukdom, som med daglig träning kan bibehålla rörlighet och cirkulation. 

  • Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan.

  • Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Hjälpmedlet kan inte förskrivas som träningshjälpmedel.

Mer information

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Träningsredskap för arm, bål och ben

ISO-kod 04 48 15

Avser gymnastikmatta, Bobathboll, kilkuddar, rullar, studsmatta.

Kriterier för förskrivning 

  • Kan förskrivas till patient med grav led-, muskel-, eller neurologisk sjukdom, som kan bibehålla rörlighet och cirkulation med daglig träning. 
  • Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan.  
  • Studsmatta kan förskrivas till barn med cystisk fibros. 
  • Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden. 

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast. 

Förskrivning av studsmatta görs i samråd med hjälpmedelskonsulent

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.  

Ansvar 3 – Rekvisitionshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer.

Viktig information

När hjälpmedlet ska användas som träningsredskap för flera personer är det ett verksamhetsansvar.

Förskrivare utreder om det finns plats för hjälpmedlet i hemmet samt informerar patienten om hur stort hjälpmedlet är. 

Studsmattor är inte CE-märkta enligt regelverket MDR (Medical device regulation 2017/745), utan förskrivs som konsumentprodukt. Det är viktigt att följa manualen och eliminera eventuella risker vid användandet. Förskrivaren ansvarar för att informera vårdnadshavare innan förskrivning, då man om skada uppstår inte kan anmäla detta till Läkemedelsverket.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English