Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Absorption

Återförslutningsbart skydd, allt-i-ett för barn

ISO-kod 09 30 13

Absorberande inlägg som är särskilt utformade för barn och hålls på plats genom åtsittande underkläder - kallas också foder eller skydd. Här ingår till  exempel inkontinensprodukter för engångsanvändning.

Kriterier för förskrivning

Det är en bedömningsfråga vid inkontinensutredning när ett barn anses vara inkontinent. Toaletträning ska uppmuntras och ingå som en viktig del i behandlingen.

Basal utredning av blåsdysfunktion görs på BVC, primärvård eller motsvarande. Om den basala utredningen ger varningssignaler med allvarligare tillstånd i nervsystem eller urinvägar, alternativt om barnet inte svarar på adekvat och upprepad behandling bör utredningen kompletteras med vidgad utredning på specialistklinik, se riktlinjer i den nationella rikshandboken för barnhälsovården.

Förskrivning till barn kräver fördjupad kunskap om bakomliggande orsaker. Utredning och bedömning av barnets behov ska göras i samråd med barnläkare/uroterapeut. Förskrivning till barn sker på den enhet där utredning och bedömning av barnets behov görs. När barnet är utrett och ytterligare behandling inte är aktuell kan barnet, efter överenskommelse, överföras till habilitering/barnmottagning/primärvård för fortsatt förskrivning. 

Barn under 4 år

För barn under 4 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför en ökad förbrukning av blöjor, rekommenderas att förskrivning sker av den uppskattade merförbrukningen, dvs. förbrukning utöver den normala för ett barn i motsvarande ålder. Som normal förbrukning räknas 5 byten/dygn till 4 års ålder.

Barn 4 år och äldre

Medicinskt sjuka och funktionshindrade barn från 4 års ålder, kan efter utredning och bedömning få inkontinensskydd förskrivna som täcker dygnsbehovet.

Barn 6 år och äldre med enures

Behandling av barn med primär enures/sängvätning inleds vanligen vid ca 6 år. Till barn som är utredda kan flergångs lakansskydd förskrivas som ett komplement till adekvata behandlingsåtgärder, exempelvis enureslarm. Blöjor rekommenderas inte under enuresbehandling.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Beakta praktisk absorption, vikt samt midja/höftmått vid val av skydd.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Allt-i ett byxa för barn

ISO-kod 09 30 14

Absorberande inlägg som är särskilt utformade för barn och hålls på plats genom åtsittande underkläder - kallas också foder eller skydd. Här ingår till  exempel inkontinensprodukter för engångsanvändning.

Kriterier för förskrivning

Det är en bedömningsfråga vid inkontinensutredning när ett barn anses vara inkontinent. Toaletträning ska uppmuntras och ingå som en viktig del i behandlingen.

Basal utredning av blåsdysfunktion görs på BVC, primärvård eller motsvarande. Om den basala utredningen ger varningssignaler med allvarligare tillstånd i nervsystem eller urinvägar, alternativt om barnet inte svarar på adekvat och upprepad behandling bör utredningen kompletteras med vidgad utredning på specialistklinik, se riktlinjer i den nationella rikshandboken för barnhälsovården.

Förskrivning till barn kräver fördjupad kunskap om bakomliggande orsaker. Utredning och bedömning av barnets behov ska göras i samråd med barnläkare/uroterapeut. Förskrivning till barn sker på den enhet där utredning och bedömning av barnets behov görs. När barnet är utrett och ytterligare behandling inte är aktuell kan barnet, efter överenskommelse, överföras till habilitering/barnmottagning/primärvård för fortsatt förskrivning. 

Barn under 4 år

För barn under 4 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför en ökad förbrukning av blöjor, rekommenderas att förskrivning sker av den uppskattade merförbrukningen, dvs. förbrukning utöver den normala för ett barn i motsvarande ålder. Som normal förbrukning räknas 5 byten/dygn till 4 års ålder.

Barn 4 år och äldre

Medicinskt sjuka och funktionshindrade barn från 4 års ålder, kan efter utredning och bedömning få inkontinensskydd förskrivna som täcker dygnsbehovet.

Barn 6 år och äldre med enures

Behandling av barn med primär enures/sängvätning inleds vanligen vid ca 6 år. Till barn som är utredda kan flergångs lakansskydd förskrivas som ett komplement till adekvata behandlingsåtgärder, exempelvis enureslarm. Blöjor rekommenderas inte under enuresbehandling.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Beakta praktisk absorption, vikt samt midja/höftmått vid val av skydd.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Inkontinensbyxa för barn, flergångs

ISO-kod 09 30 15 

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut

Tänk på – information till förskrivaren

 • Lämplig för fysiskt aktiva patienter.
 • Tvättas före första användningen så att absorptionsförmågan aktiveras.
 • Byxan har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används inte tillsammans med andra kroppsburna skydd.

 

Inkontinensskydd med självhäftande tejpremsa

ISO-kod 09 30 26

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Inkontinensskydd med tejpremsa hålls på plats med egen trosa eller kalsong.
 • Utgå från läckagets storlek och beakta längd, bredd, praktisk absorption samt individuell passform vid val av skydd. 
 • Max förskrivning 5 skydd/dygn av 1-2 olika absorptionskapaciteter per dygn. Önskas absorptionsskydd för säkerhets skull hänvisas patienten att införskaffa dessa själv.
 • Alla skydd har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången. 

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Inkontinensskydd utan självhäftande tejpremsa för vuxna

ISO-kod 09 30 18

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Inkontinensskydd utan tejpremsa hålls på plats med en fixeringsbyxa.
 • Utgå från läckagets storlek och beakta längd, bredd, praktisk absorption samt individuell passform vid val av skydd. 
 • Max förskrivning 5 skydd/dygn av 1-2 olika absorptionskapaciteter per dygn. Önskas absorptionsskydd för säkerhets skull hänvisas patienten att införskaffa dessa själv.
 • Alla skydd har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången. 

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Inkontinensskydd för män

ISO-kod 09 30 28

Hjälpmedel för inkontinenta män, utformade för att passa runt penis och ibland pungen - kallas också skydd.

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Läckagets storlek ger en vägledning vid val av absorptionsnivå/storlek på inkontinenshjälpmedlet. Max förskrivning 5 skydd per dygn av 1-2 olika absorptionskapaciteter per dygn. Önskas absorptionsskydd för säkerhets skull hänvisas patienten att införskaffa dessa själv.
 • Inkontinensskydd för män avsett för medelstor till stort läckage är speciellt anpassat för den manliga anatomin och har extra stor absorberande yta framtill. 
 • Triangelformade inkontinenshjälpmedel, avsedda för urinläckage, kan även användas vid avföringsläckage. Skyddet placeras med den breda delen bak.
 • Absorberande engångsinlägg fixeras i första hand med egen väl åtsittande underbyxa.
 • Skyddet har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Inkontinensskydd med ficka för män

ISO-kod 09 30 27

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Läckagets storlek ger en vägledning vid val av absorptionsnivå/storlek på inkontinenshjälpmedlet. Max förskrivning 5 skydd per dygn av 1-2 olika absorptionskapaciteter per dygn. Önskas absorptionsskydd för säkerhets skull hänvisas patienten att införskaffa dessa själv.
 • Absorberande engångsinlägg fixeras i första hand med egen väl åtsittande underbyxa.
 • Skyddet har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Återförslutningsbart skydd, allt-i-ett för vuxna

ISO-kod 09 30 21

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Lämplig vid stora urin- och/eller avföringsläckage och då hjälp behövs vid byte av skydd. Återförslutningsbar fästyta kan anpassas till patienten/brukarens kroppsform samt gör att skyddet kan justeras om. Skyddet ska vara väl åtsittande mot kroppen så att inte läckage uppstår. Vid mått som passar två storlekar väljs den mindre storleken.
 • Läckagets storlek samt midje/höftmått ger en vägledning vid val av absorptionsnivå/storlek på inkontinenshjälpmedlet. Max förskrivning 5 skydd per dygn av 1-2 olika absorptionskapaciteter per dygn. Önskas absorptionsskydd för säkerhets skull hänvisas patienten att införskaffa dessa själv.
 • Alla skydd har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Återförslutningsbart skydd, allt-i-ett bältesfixering

ISO-kod 09 30 25

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Lämplig vid stora urin- och/eller avföringsläckage och då hjälp behövs vid byte av skydd. Återförslutningsbar fästyta kan anpassas till patienten/brukarens kroppsform samt gör att skyddet kan justeras om. Skyddet ska vara väl åtsittande mot kroppen så att inte läckage uppstår. Vid mått som passar två storlekar väljs den mindre storleken.
 • Läckagets storlek samt midje/höftmått ger en vägledning vid val av absorptionsnivå/storlek på inkontinenshjälpmedlet. Max förskrivning 5 skydd per dygn av 1-2 olika absorptionskapaciteter per dygn. Önskas absorptionsskydd för säkerhets skull hänvisas patienten att införskaffa dessa själv.
 • Alla skydd har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Allt-i-ett byxa för vuxna

ISO-kod 09 30 24

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Lämplig för uppegående, självständiga och aktiva patienter med medel till stor urin- och/eller avföringsinkontinens. 
 • Läckagets storlek samt midje/höftmått ger en vägledning vid val av absorptionsnivå/storlek på inkontinenshjälpmedlet. Max förskrivning 5 skydd/dygn av 1-2 olika absorptionskapaciteter per dygn. Önskas absorptionsskydd för säkerhets skull hänvisas patienten att införskaffa dessa själv. 
 • Alla skydd har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Inkontinensskydd för avföring

ISO-kod 09 30 33

Hjälpmedel särskilt utformade för att samla upp avföring.

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt avföringsläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Avföringsinkontinensprodukter användas när avföringsinkontinens är det primära problemet. Om avföringsläckaget är lindrigt eller måttligt svårt, och patienten även upplever urininkontinens, används produkter för urininkontinens.
 • Vid frekvent tarmläckage krävs regelbundna byten av skydd. I dessa fall kan patienten ofta klara sig med en produkt som har låg absorptionskapacitet eftersom skyddet byts ofta. En person med diarré kanske behöver ett skydd som täcker ett större hudområde och har en högre absorptionskapacitet för att undvika läckage.
 • Alla skydd har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används ett åt gången.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Inkontinensbyxa för vuxna, flergångs

ISO-kod 09 30 36

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut

Tänk på – information till förskrivaren

 • Lämplig för fysiskt aktiva patienter.
 • Tvättas före första användningen så att absorptionsförmågan aktiveras.
 • Byxan har spärrskikt som förhindrar genomvätning och används inte tillsammans med andra kroppsburna skydd.

 

Fixeringsbyxor

ISO-kod 09 30 39

Här ingår till exempel tvättbara produkter och engångsprodukter.

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske

 • Efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage. 
 • Till barn 4 år och äldre som har en funktionsnedsättning eller medicinsk sjukdom.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Genom att använda måttband och utgå från leverantörens måttanvisningar för midja/höft/benomfång väljs rätt storlek på fixeringsbyxan, som ska vara väl åtsittande för att hålla skyddet fixerat. 
 • Vid mått som passar två storlekar väljs den mindre storleken.
 • Absorberande skydd med fästremsa fixeras med egen väl åtsittande underbyxa. Vid förskrivning absorberande skydd utan fästremsa kan fixeringsbyxa förskrivas.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hygienunderlägg, engångs

ISO-kod 09 30 42

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske

 • efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt svår urin- och/eller avföringsläckage
 • till barn 6 år och äldre som har en funktionsnedsättning eller medicinsk sjukdom
 • till barn 6 år och äldre i avvaktan på utredning/ under behandling för enures (som komplement till exempelvis enureslarm).

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

Förskrivs som komplement till kroppsburna absorberande skydd vid svår inkontinensproblematik (exempelvis diarréer), eller till barn som läckageskydd vid enuresbehandling.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hygienunderlägg, flergångs

ISO-kod 09 30 45

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske

 • efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urin- och/eller avföringsläckage
 • till barn 6 år och äldre som har en funktionsnedsättning eller medicinsk sjukdom
 • till barn 6 år och äldre i avvaktan på utredning/ under behandling för enures
  (som komplement till exempelvis enureslarm)

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Förskrivs som komplement till kroppsburna absorberande skydd vid svår inkontinensproblematik (exempelvis diarréer), eller till barn som läckageskydd vid enuresbehandling.
 • Max 6 tvättbara hygienunderlägg och/eller max 2 madrasskydd per år.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English