Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners
En kvinna andas med hjälp av en inhalator

Andningshjälpmedel

Hjälpmedel som används för att av olika anledningar upprätthålla en god andningsfunktion.

Nyheter

Säkerhetsmeddelande från Philips

I juni 2021 utfärdade Philips två säkerhetsmeddelanden gällande ljuddämpande skum i andningshjälpmedel, läs mer under rubriken Säkerhetsmeddelanden. Samtliga apparater i Region Västmanland är nu utbytta.

Till följd av säkerhetsmeddelandet samt en ISO-prövning så är det stora leveranssvårigheter för flera artiklar från Philips.

Mer information från Philips

Utbildningar

Inhalatorer, slemsugar och hostmaskiner

Intresseanmälan för utbildning om Hjälpmedelscentrums sortiment av inhalatorer finns på Kompetensplatsen:

Hjälpmedelskonsulenternas huvudområden

 • Sanna Hermansson - bilevel, CPAP/APAP, hostmaskin, optiflow, syrgaskoncentrator, ventilator, inhalatorer, slemsugar, pulsoximeter
 • Martin Mörk - bilevel, CPAP/APAP, hostmaskin, optiflow, syrgaskoncentrator, ventilator, inhalatorer, slemsugar, pulsoximeter

Kontaktuppgifterna till hjälpmedelskonsulenterna finns sist på sidan.

Bilevel

Bilevel-apparatur används av patienter med ett större behov av andningsstöd nattetid, men ibland även dagtid. Vissa modeller är godkända för användning vid trackeotomi och transport. Denna behandling räknas inte som livsuppehållande, utan patienten ska ha bibehållen egenandning.   

Apparaten levererar lufttryck i två olika nivåer, vilket underlättar respiration och ventilation för patienter som av någon anledning inte själv klarar av det på ett tillfredställande sätt.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Mer stöd till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

AirCurve 10 CS PaceWave

BiPAP A40

BiPAP A40 Snabbguide

BiPAP A40 Pro

Dreamstation

Lumis VPAP S ST

Vivo 40

Vivo 45

Sortimentsöversikt

Bilevel (apparatur och förbrukningsartiklar)

Masksortiment

CPAP/APAP

CPAP/APAP-apparater används av personer med sömnapné för att upprätthålla en fri luftväg under sömn. Luftvägen faller annars samman och skapar andningsuppehåll av varierande längd och frekvens.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

APAP (Automatic Positive Airway Pressure)

känner av vilket tryck som ska levereras utifrån luftvägens motstånd och förhållanden. Beroende på vilket sömnstadie patienten är i och i vilket läge patienten har i sängen kommer luftvägen vara mer eller mindre påverkad av att strukturer i halsregionen faller samman.

Tidigare kallades APAP-maskiner för CPAP då de levererade ett konstant positivt lufttryck. CPAP står för Constant Positive Airway Pressure. De nya maskinerna som används i dagsläget känner av och ställer automatiskt in ett anpassat tryck och är därmed en APAP men den gamla benämningen, CPAP, hänger kvar i dagligt tal.

På APAP-apparater ställs ett min-tryck in, dvs det lägsta trycket som garanterat levereras till patienten. Det ställs också in ett maxtryck som blir det högsta som apparaten ger. Mellan min-tryck och max-tryck skapas ett fönster där apparaten får svängrum att arbeta för att hålla luftvägen öppen. Trycket stiger med 1 cmH2O per andetag efter 3 otillräckliga (obstruerade) andetag upp till att luftvägen öppnas alt upp till maxtryck.

Mer stöd till dig som är förskrivare

Lånevillkor CPAP - svenska

Lånevillkor CPAP - engelska

Lånevillkor CPAP - arabiska

Lånevillkor CPAP - finska

Lånevillkor CPAP - persiska

Lånevillkor CPAP - somaliska

Lånevillkor CPAP - spanska

Lånevillkor CPAP - tigrinja

Lånevillkor CPAP - turkiska

Klinisk bruksanvisning

Airsense 10

Airsense 10 Snabbguide patient

Airsense 10 Tillbehörsguide

Airsense 11

Dreamstation

Maskmall F20

Maskmall N20

Sortimentsöversikt

Masksortiment

CPAP/APAP

Hostmaskin

Hostmaskiner förskrivs till patienter med försvagad eller utebliven hostkraft. Apparaten fyller lungan med luft upp till ett förutbestämt tryck, för att därefter suga ur luften igen. Detta genererar en sekretmobilisering i luftvägen, likt en hosta. Komplement till denna behandling är sugutrustning för att hjälpa patienten att få bort det slem som kommer upp. Behandlingen upprepas enligt ordination. 

Hostmaskin kan användas noninvasivt med mask, men också vid invasiv behandling så som vid endotrakealtub och trackeotomi.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Mer stöd till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

CoughAssist E70

Kalos

Sortimentsöversikt

Hostmaskin (apparatur och förbrukningsartiklar)

Optiflow

Optiflow-behandling förskrivs till patienter med behov av extra andningsstöd. Varm och befuktad luft med ett högt flöde ges nasalt via speciell grimma. Det höga flödet i luftvägen skapar ett litet motstånd vid utandning som genererar ett positivt tryck i luftvägen vilket håller den öppen. Det kan vara det som behövs för att patienten ska klara sin egen andning själv utan stöd av mekanisk ventilation. Att luften är varm och befuktad underlättar även sektretmobilisering och förebygger sekretstagnation.

I hemmen kan optiflowbehandling ges via MyAirvo. Förskrivning av denna apparat samt uppföljning av behandling sker av läkare på barn- eller lungkliniken.

Vid nyförskrivning av MyAirvo

Vid nyförskrivning av MyAirvo, tänk på att få med följande på beställningen:

 • Apparaten (Sesamnummer: 39530)
 • Bordsstativ (S-nr: 39851) eller rullstativ (S-nr: 40486) 
 • Grimma i rätt storlek
  • S-nr: 39562 medium 2-10 liter/min OBS! medium är ej validerad för användning med MyAirvo, välj därför om möjligt large eller X-large.
  • S-nr: 39563 large 2-20 liter/min. 3,5-18 kg.
  • S-nr: 39564 Xlarge 2-25 liter/min. 7-25 kg och 
 • Wigglepads (S-nr: 39850) eller 
 • Track-anslutning (S-nr: 40487) 
 • Slangset inklusive engångskammare (S-nr: 39519) eller 
 • Slangset exklusive engångskammare (S-nr: 39565) tillsammans med flergångskammare (S-nr: 39525)

Slangset för nebulisering - stäm av med hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentrum.

Dessa artiklar är ingen lagervara, utan beställs från leverantör vid behov. Tänk på leveranstid 7-14 dagar. Då track-anslutning används måste MyAirvo vara inställd på vuxenläge. Lägsta flödet i vuxenläge är 10L/min. I och med att flödet på barn ordineras utifrån vikt på barnet, 2L/min/kg, kan track-anslutningen användas på barn från och med 5kg.

Mer information till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

MyAirvo

Quickstart guide MyAirvo

Grim-storlekar Junior2

Instruktion Grimma Junior 2

Sortimentsöversikt

MyAirvo (apparatur och utrustning)

Pepmask

Mer information till dig som är förskrivare

Produktinformation PEP-utrustning

Slemsug

Förbrukningsmaterial, till exempel sugkatetrar, tillhandahålls av förskrivande klinik.

Mer information till dig som är förskrivare

Produktinformation slemsugar

Rengöringsinstruktioner Clario Vario

Länkar

https://www.medela.se/healthcare

Syrgaskoncentrator

Syrgaskoncentratorer förskrivs till patienter med behov av extra syrgastillförsel.

Apparaten omvandlar rumsluft till koncentrerad syrgas. Syrgasen levereras till patienten via grimma eller mask. Syrgaskoncentratorn kan också kopplas till ventilator eller bilevelapparatur. Det finns både stationära modeller som endast kan användas i hemmen, kopplade till nätström och mobila modeller som man kan dra med sig på vagn eller bära i väska.

Ingen rökning eller tända ljus är tillåtna i hemmet vid användning av syrgaskoncentrator.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Mer information till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

Everflo

InogenOne G2

Inogen Rove G6

InogenOne G5

Kröber O2

Platinum 9

SimplyGo

SimplyGo Mini

SimplyGo Mini Snabbstartsguide

Sortimentsöversikt

Syrgaskoncentrator (apparatur och förbrukningsartiklar)

Syrgasregulatorer

Information om syrgasregulator med lågflödesväljare

Syrgasregulatorer med lågflödesväljare är anpassade för att på ett säkert sätt noggrant kunna kontrollera små syrgasflöden framför allt till små barn som endast kräver låga volymer syrgas. De som finns på Hjälpmedelscentrum är inom dessa spann:

 • 0,01-1 l/min (MicroDial) S-nr 39513
 • 0,02-3 l/min (MicroDial) S-nr 39514
 • 0,1-2 l/min (Mediflow Ultra) S-nr 39533

De beställs med snabbkoppling och passar till LIV-flaskor. Förebyggande underhåll görs vartannat år.

Dessa artiklar är ingen lagervara, utan beställs via Hjälpmedelscentrum från leverantör vid behov. Tänk på att leveranstid är 7-14 dagar.

Produktbeskrivning MediFlowUltra II

Produktbeskrivning MicroDial

Ventilator

Ventilatorer förskrivs till patienter med ett större alternativt totalt behov av andningsstöd under hela dygnet. Alla modeller är godkända för användning vid trackeotomi och transport. Alla modeller har batteribackup. Dessa apparater räknas som livsuppehållande behandling och kan förskrivas till patienter utan bibehållen egenandning.  

Apparaterna har flera olika andningsmode som kan anpassas efter varje patient så att andetagen levereras på ett så skonsamt sätt som möjligt.  

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Information Mouth Piece Ventilation (MPV)

Munstycksventilation finns som mode på Astral 100 och Vivo 50/60.

Till Vivo-apparaterna rekommenderas slangset med integrerat munstycke 39337.

Till Astral rekommenderas slimline slang 38742 samt munstycke 40199.

Mer information till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

Astral 100 150

Astral MPV Snabbguide

Astral MPV Tillbehör

Trilogy

Trilogy Snabbguide

Vivo 50

Vivo 50 Snabbguide

Vivo 60

Vivo 60 Snabbguide

Sortimentsöversikt

Ventilator (apparatur och förbrukningsartiklar)

MPVGodkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English