Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det behövs ett bevis från Socialstyrelsen, för att få anställas som och ha titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Lönepåslag till USK som beviljas skyddad yrkestitel

Region Västmanland vill uppmuntra medarbetare som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning att ansöka om bevis om skyddad yrkestitel.

Det är viktigt att säkerställa att hälso- och sjukvårdens medarbetare har rätt formell kompetens i sitt yrke. Det tryggar medarbetaren i sitt arbete samt tryggar patienten som befinner sig under omvårdnad. Bevis om skyddad yrkestitel är ett kvitto på att medarbetaren har rätt formell kompetens.

Bevis skyddad yrkestitel

Medarbetare som berörs är tillsvidareanställda före 1 juli 2023 och arbetar patientnära som undersköterska, skötare och ambulanssjukvårdare.

Med patientnära arbete menas en undersköterska, skötare eller ambulanssjukvårdare som arbetar i direkt patientkontakt eller i en vårdnära funktion inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som har en direkt koppling till patientarbetet. 

För att uppmuntra medarbetare att ansöka om bevis om skyddad yrkestitel kommer medarbetare, som inkommer med bevis, att erhålla en engångsjustering på sin grundlön med 400 kr.

Justeringen sker när medarbetaren lämnar in sitt bevis om skyddad yrkestitel samt kvittensen för ansökningstillfället till Region Västmanland. Den nya lönen gäller från månaden efter ansökningstillfället och kvittensen bifogas yrkesbeviset. För att erhålla justering på grundlönen ska beviset vara Region Västmanland tillhanda senast 2024-06-30. Detta kan komma att förlängas på grund av Socialstyrelsens handläggningstider.

Undantag

Medarbetare som har ovan nämnd utbildning men som inte har ett patientnära arbete har inte möjlighet till lönejusteringen vid inkommande av bevis om skyddad yrkestitel.

Tillsvidareanställd

En medarbetare som har en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023, kan fortsätta att inneha titeln fram till 30 juni 2033. Regionen uppmuntrar alla medarbetare som är anställda som undersköterskor att ansöka om bevis. Detta är ett kvitto på att medarbetaren får använda titeln undersköterska inom hälso- och sjukvården.

Tillsvidareanställda undersköterskor, skötare och ambulanssjukvårdare som jobbar patientnära och väljer att söka och beviljas bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska erhåller därför en engångsjustering på grundlön med 400kr. Sammanlagt handlar det om potentiellt 1500 medarbetare som är tillsvidareanställda hos oss.

Tidsbegränsat anställd eller timanställd

En medarbetare som har en tidsbegränsad anställning som undersköterska som sträcker sig längre än den 30 juni 2023, kommer få ett nytt anställningsbevis från 1 juli som omvårdnadsassistent. Medarbetaren behöver ansöka om skyddad yrkestitel och få ett bevis från Socialstyrelsen för att kunna anställas med titeln undersköterska efter den 1 juli 2023.

Tidsbegränsade anställda och/eller timanställda medarbetare som inkommer med bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska får ändrad befattning till undersköterska men erhåller inte en engångsjustering på grundlönen med 400 kr. 

Medarbetare som erhåller en anställning som omvårdnadsassistent genom inlasning och inkommer med ett bevis om skyddad yrkestitel under perioden 2023-07-01 – 2023-12-31, får titeln undersköterska och erhåller en engångsjustering på grundlönen med 400 kr. 

Ansökan om bevis

Du kan ansöka om bevis från och med den 1 juli 2023, och förbereda nedan:

  • Medaretaren måste se till att ha sina betyg och andra intyg från den vård- och omsorgsutbildning som hen har gått. Om medarbetaren inte har kvar sina betyg, kan medarbetaren kontakta skolan där betygen är utfärdade.
  • Här gör du din ansökan:

Undersköterska utbildad i Sverige - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Undersköterska utbildad utanför Sverige - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller och hur en ansökan går till:

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Frågor och svar

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English