Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Utvecklande medarbetarskap

Regionens främsta utmaning är att behålla och utveckla den samlade kompetensen i organisationen. Regionen ska fortsätta utvecklas som hälsofrämjande arbetsplats och stärka arbetet med framgångsfaktorer som gör att medarbetarna orkar, kan och vill arbeta ett långt arbetsliv.

I dagens föränderliga arbetsliv behöver inte bara ledare och chefer utvecklas och utveckla. Att medarbetare tar ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för att verksamheten skall fungera väl och för att den skall klara av att anpassa sig till nya förutsättningar och krav. 

Ett utvecklande ledarskap är avgörande för att fler medarbetare ska stanna i sin tjänst inom regionen och ledare och chefer ska fortsätta stärkas i sina roller. Medarbetarskapet behöver möta upp i detta med ett utvecklande medarbetarskap. 

Under hösten 2024 påbörjas ett projekt för att låta fyra olika verksamheter i regionen vara piloter för att testa att arbeta enligt modellen för ett utvecklande medarbetarskap.

När pilotverksamheterna är utvärderade kommer information om ett ev. beslut och tidplan för breddinförande av arbetsmetoden.

Syfte och mål

Chefer, ledare och medarbetarna i Region Västmanland ska få förståelse för vilka beteenden som leder till ett utvecklande medarbetarskap i linje med arbetsuppgifter, kollegor och arbetsgivaren.

Syfte är att ett gemensamt förhållningssätt och en kommunikation som bidrar till att såväl individ som organisation utvecklas i rätt riktning, på ett sätt som gynnar de vi ytterst är till för, invånare, patienter, resenärer mfl.

Vad är utvecklande medarbetarskap?

Vad kännetecknar ett utvecklande medarbetarskap – UM?

Det betyder att medarbetarna tillsammans med chefen ska ta ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Alla är medarbetare – och vissa medarbetare har ett ledaransvar. En utvecklande medarbetare: Är engagerad och tar ansvar.

Det var länge sedan vi hade ett arbetsliv där vi pratade om chefer och underlydande, där cheferna var de som bestämde och de underlydande lydde. Vi har sedan länge haft högutbildade kompetenta medarbetare i våra företag och organisationer som förväntats aktivt ansvara för och planera vad som ska göras, och sedan göra detta självständigt och därefter värdera resultatet i en lärande spiral. I dagens globaliserade samhälle, med avancerad teknologi är det ännu mer påtagligt.  Ett utvecklande medarbetarskap med stor självständighet och stort ansvarstagande är därmed en viktig faktor för organisatorisk framgång.

Medarbetarskap handlar om hur vi förhåller oss till arbetsuppgifterna, till arbetskollegorna och till arbetsgivaren. Det betyder att medarbetarna tillsammans med chefen ska ta ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Alla är medarbetare – och vissa medarbetare har ett ledaransvar.

En utvecklande medarbetare:

- Är engagerad och tar ansvar
- Visar personlig omtänksamhet
- Konfronterar konstruktivt
- Stöttar chefen
- Visar ett positivt förhållningssätt
- Inspirerar till kreativitet
- Har god stresshanteringsförmåga

Piloter

Dessa verksamheter kommer att vara först ut att testa modulerna och arbetssättet inom utvecklande medarbetarskap.

  • Förvaltningen för digitaliseringsstöd, e-tjänster
  • Dagoperation Köping
  • Rehabenheten
  • Hjärtmottagningen

Moduler och innehåll

Moduler och innehåll

Här får innehåll och moduler bo. 

Samt övrigt kommunikationsmaterial

  • Introfilm med Regiondirektör
  • APT-paket
  • Länk till e-learning
  • Länk till Chefsnytt
  • Med mera

 

Självskattning

Här kommer vi att publicera och förklara mallen för självskattning inom UM.

Frågor och svar

Här kommer vi att fylla på med frågor och svar om utvecklande medarbetarskap

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English